สิงคโปร์

DARREN SOH

สิงคโปร์ไม่ใช่เมืองใหญ่ – แต่สิ่งมาชดเชยขนาดของเมืองคือการเป็นเจ้าของเส้นขอบฟ้าอันน่าตกตะลึงและขึ้นกล้องเป็นอย่างมาก เส้นขอบฟ้าของสิงคโปร์ค่อยๆ วิวัฒนาอย่างมหาศาลมาตลอดหลายปี ถึงแม้บางคนอาจกล่าวว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองที่แออัดยัดเยียดเกินไป แต่เมืองนี้ก็งดงามขึ้นจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้อีกหลายชั่วอายุคนถัดจากผมเช่นกัน และเมื่อเริ่มโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ ผมจึงมีภารกิจส่วนตัวในการบันทึกวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของเส้นขอบฟ้าของสิงคโปร์นี้เอาไว้

เทคโนโลยี G MASTER: นวัตกรรมเบื้องหลัง SEL1635GM

HERO LENS MOVIE: แปรเปลี่ยนทุกชั่วขณะให้เป็นความทรงจำ