ไต้หวัน

BAOGUO WANG

นครหลวงไทเปคือเมืองมหัศจรรย์ที่คุ้มค่าแก่การสำรวจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกของเอเชีย นครหลวงแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความกระฉับกระเฉงในยามกลางวัน แต่แพรวพราวและคับคั่งไปด้วยความสนุกสนานในยามกลางคืน ทุกๆ หัวมุมเลี้ยวและถนนหนทางในเมืองเก่าแก่มีอาคารทางประวัติศาสตร์และบรรยากาศของวัฒนธรรมมากมายที่บอกเล่าเรื่องราวน่าซึ้งซาบของที่แห่งนี้ ในขณะเดียวกัน ภูเขาที่สวยงามและริมแม่น้ำชวนหลงใหลซึ่งเป็นที่ที่ผู้เยี่ยมเยือนสามารถชื่นชมธรรมชาติอันสงบเงียบและเยือกเย็นต่างอยู่ใกล้แค่เอื้อม การผสมผสานระหว่างโลกสมัยใหม่และความดั้งเดิมนี้จึงเป็นสิ่งที่นิยามอัตลักษณ์ของไทเป

เทคโนโลยี G MASTER: นวัตกรรมเบื้องหลัง SEL1635GM

HERO LENS MOVIE: แปรเปลี่ยนทุกชั่วขณะให้เป็นความทรงจำ