• รูปถ่าย
 • วิดีโอ
ตัวกล้องทั้งหมด
 • ทั้งหมด
 • Alpha 9
 • Alpha 9 II
 • Alpha 7
 • Alpha 7 II
 • กล้อง Alpha 7 III
 • Alpha 7R
 • Alpha 7R II
 • Alpha 7R III
 • Alpha 7R IV
 • Alpha 7S II
 • Alpha 6500
 • Alpha 6300
 • Alpha 6400
 • Alpha 6000
 • ILCA-99M2
 • SLT-A99V
 • DSC-RX1RM2
 • DSC-RX10M4
เลนส์ทั้งหมด
 • ทั้งหมด
 • E Mount ฟูลเฟรม
 • SEL100400GM
 • SEL100F28GM
 • SEL1224G
 • SEL135F18GM
 • SEL1635GM
 • SEL200600G
 • SEL24105G
 • SEL2470GM
 • SEL24F14GM
 • SEL400F28GM
 • SEL50F14Z
 • SEL600F40GM
 • SEL70200G
 • SEL70200GM
 • SEL70300G
 • SEL85F14GM
Clear Filters
Aey

_photo

_ilce-7r4

_sel1635gm

Aey

_photo

_ilce-7r4

_sel1635gm

Aey

_photo

_ilce-7r4

_sel1635gm

Aey

_photo

_ilce-7r4

_sel1635gm

Aey

_photo

_ilce-7r4

_sel1635gm

Aey

_photo

_ilce-7rm4

_sel2470gm

Aey

_photo

_ilce-7rm4

_sel2470gm

Aey

_photo

_ilce-7rm4

_sel2470gm

Aey

_photo

_ilce-7rm4

_sel2470gm

Aey

_photo

_ilce-9m2

_sel70200gm

Aey

_photo

_ilce-9m2

_sel70200gm

Aey

_photo

_ilce-9m2

_sel70200gm

Aey

_photo

_ilce-9m2

_sel70200gm

Dow

_photo

_ilce-7rm3

_sel1635z

Dow

_photo

_ilce-7rm3

_sel1635z

Dow

_photo

_ilce-7rm3

_sel1635z

Dow

_photo

_ilce-7rm3

_sel1635z

Dow

_photo

_ilce-7rm3

_sel2470gm

Dow

_photo

_ilce-7rm3

_sel2470gm

Dow

_photo

_ilce-7rm3

_sel2470gm

Dow

_photo

_ilce-7rm3

_sel2470gm

Dr.Noey

Alpha 7R IV | FE 100-400 มม. F4.5-5.6 GM OSS | 100 มม. | 1/160 วินาที | F8 | ISO 1250

_photo

_ilce-7rm4

_sel100400gm

Dr.Noey

Alpha 7R IV | FE 100-400 มม. F4.5-5.6 GM OSS | 119 มม. | 1/320 วินาที | F7.1 | ISO 400

_photo

_ilce-7rm4

_sel100400gm

Dr.Noey

Alpha 7R IV | FE 100-400 มม. F4.5-5.6 GM OSS | 150 มม. | 1/800 วินาที | F7.1 | ISO 500

_photo

_ilce-7rm4

_sel100400gm

Dr.Noey

Alpha 7R IV | FE 100-400 มม. F4.5-5.6 GM OSS | 173 มม. | 1/500 วินาที | F8 | ISO 200

_photo

_ilce-7rm4

_sel100400gm

Kriangkrai

Alpha 7R III | FE 100-400 มม. F4.5-5.6 GM OSS | 218 มม. | 1/200 วินาที | F9 | ISO 100

_photo

_ilce-7rm3

_sel100400gm

Kriangkrai

Alpha 7R III | FE 100-400 มม. F4.5-5.6 GM OSS | 156 มม. | 1/160 วินาที | F5 | ISO 200

_photo

_ilce-7rm3

_sel100400gm

Kriangkrai

Alpha 7R III | FE 100-400 มม. F4.5-5.6 GM OSS | 137 มม. | 1/1600 วินาที | F7.1 | ISO 500

_photo

_ilce-7rm3

_sel100400gm

Kriangkrai

Alpha 7R III | FE 100-400 มม. F4.5-5.6 GM OSS | 109 มม. | 1/320 วินาที | F6.3 | ISO 400

_photo

_ilce-7rm3

_sel100400gm

Kriangkrai

Alpha 7R III | FE 12-24 มม. F4 G | 13 มม. | 2.5 วินาที | F11 | ISO 100

_photo

_ilce-7rm3

_sel1224g

Kriangkrai

Alpha 7R III | FE 12-24 มม. F4 G | 12 มม. | 10 วินาที | F8 | ISO 200

_photo

_ilce-7rm3

_sel1224g

Kriangkrai

Alpha 7R III | FE 12-24 มม. F4 G | 12 มม. | 1/160 วินาที | F9 | ISO 100

_photo

_ilce-7rm3

_sel1224g

Kriangkrai

Alpha 7R III | FE 12-24 มม. F4 G | 12 มม. | 1/10 วินาที | F10 | ISO 125

_photo

_ilce-7rm3

_sel1224g

Kriangkrai

Alpha 7R III | FE 200-600 มม. F5.6-6.3 G OSS | 382 มม. | 1/400 วินาที | F13 | ISO 100

_photo

_ilce-7rm3

_sel200600g

Kriangkrai

Alpha 7R III | FE 200-600 มม. F5.6-6.3 G OSS | 200 มม. | 1/400 วินาที | F10 | ISO 160

_photo

_ilce-7rm3

_sel200600g

Kriangkrai

Alpha 7R III | FE 200-600 มม. F5.6-6.3 G OSS | 535 มม. | 8 วินาที | F11 | ISO 100

_photo

_ilce-7rm3

_sel200600g

Kriangkrai

Alpha 7R III | FE 200-600 มม. F5.6-6.3 G OSS | 200 มม. | 20 วินาที | F11 | ISO 100

_photo

_ilce-7rm3

_sel200600g

Shane

Alpha 9 | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 400 มม. | 1/16000 วินาที | F5.6 | ISO 800

_photo

_ilce-9

_sel400f28gm

Shane

Alpha 9 | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 400 มม. | 1/16000 วินาที | F2.8 | ISO 800

_photo

_ilce-9

_sel400f28gm

Shane

Alpha 9 | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 400 มม. | 1/125 วินาที | F22 | ISO 800

_photo

_ilce-9

_sel400f28gm

Shane

Alpha 9 | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 400 มม. | 1/800 วินาที | F2.8 | ISO 800

_photo

_ilce-9

_sel400f28gm

Suparuj

Alpha 7R II | FE 24-70 มม. F2.8 GM | 70 มม. | 1/8 วินาที | F11 | ISO 50

_photo

_ilce-7rm2

_sel2470gm

Suparuj

Alpha 7R II | FE 55 มม. F1.8 ZA | 55 มม. | 1/60 วินาที | F8 | ISO 160

_photo

_ilce-7rm2

_sel55f18z

Suparuj

Alpha 7R II | FE 24-70 มม. F2.8 GM | 70 มม. | 1/200 วินาที | F8 | ISO 100

_photo

_ilce-7rm2

_sel2470gm

Suparuj

Alpha 7R II | FE 24-70 มม. F2.8 GM | 24 มม. | 1/200 วินาที | F8 | ISO 100

_photo

_ilce-7rm2

_sel2470gm

Suparuj

Alpha 7R II | FE 100-400 มม. F4.5-5.6 GM OSS | 400 มม. | 1/1000 วินาที | F8 | ISO 250

_photo

_ilce-7rm2

_sel100400gm

Suparuj

Alpha 7R III | FE 70-200 มม. F2.8 GM OSS | 113 มม. | 51 วินาที | F5.6 | ISO 100

_photo

_ilce-7rm3

_sel70200gm

Suparuj

Alpha 7R III | FE 85 มม. F1.8 | 127 มม. | 1/200 วินาที | F2.8 | ISO 125

_photo

_ilce-7rm3

_sel85f18

Suparuj

Alpha 7R II | FE 24-70 มม. F2.8 GM | 70 มม. | 1/200 วินาที | F8 | ISO 320

_photo

_ilce-7rm2

_sel2470gm

Suparuj

Alpha 7R II | ZEISS Batis 2.8/18 | 18 มม. | 13 วินาที | F8 | ISO 100

_photo

_ilce-7rm2

_sel1635gm

Suparuj

Alpha 7R III | FE 24-70 มม. F2.8 GM | 36 มม. | 1/6 วินาที | F8 | ISO 100

_photo

_ilce-7rm3

_sel2470gm

Suparuj

Alpha 7R III | 16-35 มม. F2.8 GM | 16 มม. | 1/80 วินาที | F16 | ISO 80

_photo

_ilce-7rm3

_sel1635gm

Suparuj

Alpha 7R III | FE 24-70 มม. F2.8 GM | 24 มม. | 1/250 วินาที | F8 | ISO 250

_photo

_ilce-7rm3

_sel2470gm

ทวีพงษ์

Alpha 7R IV | FE 24 มม. F1.4 GM | 24 มม. | 1/250 วินาที | F11 | ISO 1250

_photo

_ilce-7rm4

_sel24f14gm

ทวีพงษ์

Alpha 7R IV | FE 24 มม. F1.4 GM | 36 มม. | 1/160 วินาที | F13 | ISO 1000

_photo

_ilce-7rm4

_sel24f14gm

ทวีพงษ์

Alpha 7R IV | FE 24 มม. F1.4 GM | 24 มม. | 1/320 วินาที | F1.4 | ISO 125

_photo

_ilce-7rm4

_sel24f14gm

ทวีพงษ์

Alpha 7R IV | FE 24 มม. F1.4 GM | 24 มม. | 1/400 วินาที | F13 | ISO 640

_photo

_ilce-7rm4

_sel24f14gm

ทวีพงษ์

Alpha 7R IV | FE 24 มม. F1.4 GM | 24 มม. | 1/400 วินาที | F1.4 | ISO 100

_photo

_ilce-7rm4

_sel24f14gm

ทวีพงษ์

Alpha 7R IV | FE 24 มม. F1.4 GM | 24 มม. | 1/1000 วินาที | F7.1 | ISO 800

_photo

_ilce-7rm4

_sel24f14gm

ทวีพงษ์

Alpha 7R IV | FE 24 มม. F1.4 GM | 24 มม. | 1/400 วินาที | F11 | ISO 1600

_photo

_ilce-7rm4

_sel24f14gm

ทวีพงษ์

Alpha 7R III | FE 35 มม. F1.8 | 35 มม. | 1/1250 วินาที | F3.5 | ISO 125

_photo

_ilce-7rm3

_sel35f18f

ทวีพงษ์

Alpha 9 | FE 24 มม. F1.4 GM | 24 มม. | 1/640 วินาที | F2.8 | ISO 640

_photo

_ilce-9

_sel24f14gm

ทวีพงษ์

Alpha 9 II | FE 35 มม. F1.8 | 35 มม. | 1/50 วินาที | F1.8 | ISO 1600

_photo

_ilce-9m2

_sel35f18f

ทวีพงษ์

_photo

_ilce-7rm3

_sel35f18f

ทวีพงษ์

_photo

_ilce-7rm3

_sel35f18f

ทวีพงษ์

Alpha 7R III | FE 35 มม. F1.8 | 35 มม. | 1/5000 วินาที | F2 | ISO 250

_photo

_ilce-7rm3

_sel35f18f

ทวีพงษ์

Alpha 7R III | FE 35 มม. F1.8 | 35 มม. | 1/8000 วินาที | F1.8 | ISO 125

_photo

_ilce-7rm3

_sel35f18f

ทวีพงษ์

Alpha 7R III | FE 16-35 มม. F2.8 GM | 20 มม. | 1/400 วินาที | F11 | ISO 400

_photo

_ilce-7rm3

_sel1635gm

ทวีพงษ์

_photo

_ilce-7rm3

_sel2470gm

ทวีพงษ์

Alpha 7R III | 1/125 วินาที | ISO 400

_photo

_ilce-7rm3

_sel2470gm

ทวีพงษ์

Alpha 7R III | 1/500 วินาที | ISO 500

_photo

_ilce-7rm3

_sel2470gm

นักกีฬากำลังกระโดดสูงอยู่กลางอากาศ

Alpha 9 II | FE 12-24 มม. F4 G | 1/2500 วินาที | F5.6 | ISO 200

_photo

_ilce-9m2

_sel1224g

นักกีฬาขณะทำการแข่งขันพาราลิมปิก

Alpha 9 II | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 1/3200 วินาที | F2.8 | ISO 100

_photo

_ilce-9m2

_sel400f28gm

นักกีฬาสองคนกำลังแข่งกันในการแข่งขันพาราลิมปิก

Alpha 9 II | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 1/8000 วินาที | F2.8 | ISO 100

_photo

_ilce-9m2

_sel400f28gm

แถวของนักกีฬาที่กำลังแข่งกันในการแข่งขันพาราลิมปิก

Alpha 9 II | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 1/5000 วินาที | F2.8 | ISO 100

_photo

_ilce-9m2

_sel400f28gm

นักกีฬาเดี่ยวกำลังแข่งขัน

Alpha 9 II | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 1/2500 วินาที | F2.8 | ISO 100

_photo

_ilce-9m2

_sel400f28gm

นักฟุตบอลกำลังโหม่งลูกบอล

Alpha 9 II | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 1/1250 วินาที | F3.2 | ISO 1250

_photo

_ilce-9m2

_sel400f28gm

นักฟุตบอลกำลังแย่งลูกจากกัน

Alpha 9 II | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 1/1250 วินาที | F3.2 | ISO 1250

_photo

_ilce-9m2

_sel400f28gm

นักฟุตบอลกำลังแย่งลูกกัน

Alpha 9 II | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 1/1250 วินาที | F2.8 | ISO 2000

_photo

_ilce-9m2

_sel400f28gm

นักฟุตบอลกำลังเตะขัดขากันเพื่อแย่งลูก

Alpha 9 II | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 1/1250 วินาที | F2.8 | ISO 2500

_photo

_ilce-9m2

_sel400f28gm

นักกีฬาปิงปองในชุดสีน้ำเงินกำลังจับจ้องฝ่ายตรงข้าม

Alpha 9 II | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 1/2000 วินาที | F2.8 | ISO 800

_photo

_ilce-9m2

_sel400f28gm

นักกีฬาปิงปองในชุดสีส้มกำลังเตรียมเปิดลูก

Alpha 9 II | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 1/2000 วินาที | F2.8 | ISO 400

_photo

_ilce-9m2

_sel400f28gm

นักกีฬาปิงปองในชุดสีน้ำเงินกำลังโยนลูกขึ้นกลางอากาศ

Alpha 9 II | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 1/2000 วินาที | F2.8 | ISO 400

_photo

_ilce-9m2

_sel400f28gm

นักกีฬาหญิงกระโดดสูงเหนือไม้กลางอากาศ

Alpha 9 II | FE 400 มม. F2.8 GM OSS | 1/4000 วินาที | F2.8 | ISO 100

_photo

_ilce-9m2

_sel400f28gm