การรับประกันในประเทศไทย

 • สำหรับประเทศไทยเท่านั้น

 • ผลิตภัณฑ์

  ระยะเวลาการรับประกัน

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ผลิตภัณฑ์เอวีและไอทีในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้ใช้ทั่วไปทั้งหมด 1 ปี ยกเว้นแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับสินค้าซึ่งจะมีระยะเวลารับประกัน 6 เดือน ข้อมูลเพิ่มเติม
  อุปกรณ์เสริมที่ซื้อเพิ่ม :
  - แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูปในกลุ่มผู้บริโภค
  - อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ในกลุ่มผู้บริโภค
  - อุปกรณ์เสริมบลูทูช

  1 ปี
  6 เดือน
  6 เดือน
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  สื่อบันทึกข้อมูลประเภทแม็มโมรี่สติ๊ก :
  - Sony Memory Stick™ Standard Series
  - Sony Memory Stick PRO™ Series
  - Sony Memory Stick Micro™ Series
  - Sony Memory Stick™ High Speed Series

  5 ปี
  5 ปี
  5 ปี
  10 ปี
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • วิธีการดำเนินการ

  • ลูกค้าสินค้าของโซนี่

   ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบลงทะเบียนการรับประกันซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์ของท่าน และส่งกลับมายังบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ตาม ที่อยู่ที่ปรากฎในแบบฟอร์มลงทะเบียนการรับประกัน หรือลูกค้าอาจทำการลงทะเบียนการรับประกันออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ My Sony (http://my.sony.co.th).

   สำหรับเม็มโมรี่สติ๊กของโซนี่ (Sony Memory Stick™)

   ลูกค้าไม่จำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนการรับประกันมายังโซนี่ ลูกค้าเพียงนำเม็มโมรี่สติ๊ก พร้อมกับต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน บัตรรับประกัน และกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์มาแสดงเพื่อการยืนยันก่อนการรับบริการ

 • หมายเหตุ

  • ผลิตภัณฑ์โซนี่ของท่านอยู่ภายใต้การรับประกัน ทั้งนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
  • สำหรับการให้บริการถึงบ้านจะมีการคิดค่าเดินทาง ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายได้ที่ศูนย์ โซนี่ ไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-715-6400 (เวลาทำการ 9.00 น. ถึง 17.30 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)
FileThailandWarranty_TH.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit