ข้อมูลการประกัน

ระยะเวลารับประกันสินค้า

  • สินค้าราคาปกติ รับประกัน 12 เดือน
  • สินค้าราคาพิเศษ รับประกัน 3 เดือน – 12 เดือน**

    *หมายเหตุ - การรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขาย โปรดสอบถามพนักงานขายก่อน
  • การประกันบริการ
    - การประกันหลังซ่อมแซม
    Sony ให้ประกัน 90 วัน นับจากวันที่รับผลิตภัณฑ์ โดยครอบคลุมเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยน และค่าแรง