จองการนัดหมายการขอรับบริการ

บริการซ่อมทีวีนอกสถานที่
บริการพิเศษจากโซนี่ คุณไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่จุดบริการส่งซ่อมเพียงแจ้งทางเราบริการซ่อมถึงบ้านรวดเร็ว

• แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการพิเศษโดยผ่านทางแบบฟอร์มเพื่อเราเดินทางไปหาคุณได้อย่างถูกต้อง
• ค่าบริการการซ่อมทีวีนอกสถานที่ (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย ค่าแรง, ค่าอะไหล่ (ถ้ามี) และค่ารถ
• บริการซ่อมทีวีนอกสถานที่เฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล

อัตราค่าบริการซ่อมทีวี แอลซีดี ตั้งแต่ 40 " ขึ้นไป สำหรับเครื่องนอกประกัน
ทีวี แอลซีดี 40"  อัตราค่าแรง 900 บาท
ทีวี แอลซีดี 41" - 45" อัตราค่าแรง 1,100 บาท
ทีวี แอลซีดี 46" - 49" อัตราค่าแรง 1,300 บาท
ทีวี แอลซีดี 50" - 55" อัตราค่าแรง 1,500 บาท
ทีวี แอลซีดี 56" ขึ้นไป อัตราค่าแรง 1,800 บาท

หมายเหตุ
1. ค่ารถสำหรับบริการซ่อมทีวีที่บ้าน (ทั้งเครื่องที่อยู่ในประกัน และนอกประกัน)
    300 บาท สำหรับเขตพื้นที่บริการในกรุงเทพมหานคร
    500 บาท สำหรับเขตพื้นที่บริการในเขตปริมณฑล

2. พิเศษสำหรับเครื่องที่อยู่ในประกัน ที่ซื้อสินค้าจาก โซนี่สโตร์ (Sony Store) หรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Sony Store Online) หรือศูนย์บริการ Sony Service Center ฟรีค่ารถในพื้นที่บริการกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ตรวจสอบอัตราค่าบริการ

 • คำนำหน้าชื่อ*

 • นามสกุล*

 • ชื่อ*

 • อีเมล์*

 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน*

 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 • หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน

 • ที่อยู่*

 • *

 • *

 • รหัสไปรษณีย์*

 • ชื่อรุ่นสินค้า*

 • หมายเลขเครื่อง

 • วันที่ซื้อ*

 • หมายเลขอ้างอิงบัตรประกัน

 • อาการเสีย

 • อาการเสีย*

 • กรุณาแนบแผนที่บ้านของท่าน

  เฉพาะไฟล์เหล่านี้เท่านั้นที่รองรับได้: PDF, GIF, JPG, JPEG, DOC, DOCX ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 2 MB.

 • ให้ป้อนตัวอักษรตามในรูปเข้าไป *

*ต้องระบุ

ก่อนที่ท่านจะคลิกส่งข้อมูล กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว