ค่าบริการหมวดกล้อง เลนส์

ประกาศปรับราคาค่าแรงการซ่อมสินค้าประเภทกล้องถ่ายรูปและเลนส์
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

      บริษัทโซนี่ ไทย จำกัดขอแจ้งการปรับราคาค่าแรงการซ่อมสินค้านอกประกันสำหรับสินค้าประเภทกล้องถ่ายรูปและเลนส์ตามรายละเอียดค่าแรงใหม่ด้านล่าง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่รับสินค้าเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการโซนี่ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

      สำหรับลูกค้าที่ใช้กล้องและเลนส์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทโซนี่ ไทย จำกัด จะได้รับส่วนลดค่าแรงพิเศษ 50% จากอัตราค่าแรงซ่อมใหม่

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทโซนี่ ไทย จำกัด

ประกาศปรับราคาค่าแรงการซ่อมสินค้านอกประกันประเภทกล้องถ่ายรูปและเลนส์
ประเภทสินค้าและบริการ
ค่าแรง (บาท)*
กล้องคอมแพ็ค 1,400.-
กล้องมิลเลอร์เลส 1,800.-
กล้องดีเอสแอลอาร์ 3,000.-
กล้องฟูลเฟรม 3,000.-
เลนส์ 3,000.-
การทำความสะอาดทุกประเภท 1,500.-
ค่าตรวจเช็คเบื้องต้น (หากไม่มีการซ่อม) 200.-
หมายเหตุ : อัตราค่าแรงข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%