การซ่อมและการรับประกัน

การจอง หรือ เงื่อนไขการประกัน
  1. บริการซ่อมทีวีนอกสถานที่
  2. ศูนย์บริการ
  3. ค่าบริการ
  4. ข้อมูลการประกัน