กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด


เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ และประสบความสำเร็จอย่างสูง ในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบัน บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงใจ เพื่อสร้างประโยชน์และความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดและขยายศูนย์บริการลูกค้าออกไปมากมาย ตามจุดสำคัญๆ ทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในขณะนี้มีศูนย์บริการโซนี่ในกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 10 แห่ง (รวมโซนี่ สโตร์ ที่เป็นจุดบริการรับส่งเครื่องซ่อมให้ลูกค้า) และศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) ในต่างจังหวัดทั้งหมด 10 แห่ง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถใช้บริการของโซนี่ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ ได้อีกด้วย สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลสินค้า การบริการ หรือแสดงความคิดเห็น บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ยังมีศูนย์ข้อมูลไว้บริการลูกค้าโดยตรง ซึ่งศูนย์ข้อมูลดังกล่าวนี้มีลูกค้าให้ความสนใจใช้บริการกันเป็นอย่างมาก และลูกค้าที่ต้องการเลือกชม ทดลองสินค้า ก็สามารถไปที่โซนี่ สโตร์ ซึ่งเปิดให้บริการทั้งหมด 6 แห่งด้วยกัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดีพร้อมให้บริการชั้น 4, 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.0-2715-6000 แฟ็ก.0-2715-6016

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด


กลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์ คือผู้ประดิษฐ์และคิดค้นผลิตภัณฑ์เซมิคอนดัคเตอร์ชั้นนำของโลก บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด คือฐานการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ ไอซีแห่งแรก ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น ทีโดดเด่นด้วยศักยภาพในการผลิต และวัตถุดิบเวเฟอร์ คุณภาพสูงจากโรงงานโซนี่ เซมิคอนดัคเตอร์ คิวชู เพื่อพร้อมรองรับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิคส์ทั่วโลก ในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ที่สำคัญ ที่สุดแห่งหนึ่งของโซนี่

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์สี / LCD/ เครื่องเสียงติดรถยนต์/ เครื่องนำทางติดรถยนต์ (Car Navigator) มากว่า 10 ปี เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า เราจึงภูมิใจที่เป็นผู้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และ สินค้าที่มีเทคโนโลยี่ล้ำสมัย