ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S6700

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ยูติลิตี้นี้จะใช้กับสินค้าที่ระบุและขายในเอเซียแปซิฟิกเท่านั้น.
ไม่ใช่ทุกรุ่นที่ขายทุกประเทศ.

ยูติลิตี้นี้มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S6700 ไปเป็น version M32.R.0433 และจะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อของบริการเครือข่าย.

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอัพเดตก่อนหน้านี้:

 • ปรับปรุงในเรื่องความสามารถในการเชื่อมต่อของบริการเครือข่ายสำหรับ:
  • PlayStation Video (ปรับปรุงความมีเสถียรภาพ)
  • YouTube (ปรับปรุงความสามารถในการทำงาน)
 • ปรับปรุงอาการที่ถาดไม่คืนแผ่นออกมา เนื่องจาก Child Lock.
 • แก้ไขอาการที่มีการแสดงภาพวอลล์เปเปอร์บนหน้าจอประมาณ 30 วินาที หลังการใช้งานบางอย่าง.
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อของบริการ internet video.
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อของบริการเครือข่าย.
 • รองรับฟีเจอร์ SongPal Link.
 • รองรับฟีเจอร์ Spotify connectivity.

ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดทีวีและให้แน่ใจว่า อินพุทของทีวีได้ต่อกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 2. เปิดเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 3. ถ้าหากเครื่องเล่นเริ่มต้นอ่านแผ่นดิสก์, ให้กดปุ่ม STOP และ รอจนกระทั่ง Home Screen แสดงบนหน้าจอทีวีก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป.
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมทเพื่อเลือกที่ Setup – System Settings, และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรเพื่อเลือกที่ System Information และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ในปัจจุบันจะถูกติดตั้งบนเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray จะแสดงเป็นรายการบนจอทีวี.

      System Information

  Software Version M32.R.xxxx


  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชั่นเป็น 0433 หรือสูงกว่า, ไม่มีความจำเป็นที่จะทำการติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก.

วิธีการหาตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์
มี 2 วิธีการที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ BDP-S6700:

การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต:

 • การอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เรียบง่าย. จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตนี้.
 • ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่าน โดยใช้สาย Ethernet หรือ เชื่อมต่อแบบไร้สาย.
 • แนะนำให้ใช้เครือข่ายที่มีความเร็วมากกว่า 512Kbps เพื่อให้สามารถทำการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และ เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่เชื่องช้า.
 • โปรดดู การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

การอัพเดตผ่านทาง USB:

คำแนะนำในการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การอัพเดตนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย, ขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านเครือข่ายนี้กับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S6700.

หมายเหตุที่สำคัญ

 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำแนะนำในการอัพเกรดอย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้ อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจทำให้เครื่องเล่นนั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • คำเตือน!! ห้ามปิดเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบสายไฟ AC หากไฟดับระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไม่ทำงานหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเดตแบบนี้ เครื่องเล่นจำเป็นต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์, ระบบจำเป็นจะต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วย.

คำแนะนำในการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที, ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบ และการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวีขึ้นมา และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับไปที่อินพุทที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นเชื่อมต่ออยู่.
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยใช้สาย Internet หรือ เราท์เตอร์ไร้สาย.
 3. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 4. ถ้าหากมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, กรุณาเอาแผ่นนั้นออกก่อน.
 5. ที่หน้าจอเมนู Home, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมท เพื่อทำการเลือกที่ Setup -Software Update และ จากนั้น เลือกที่ Update via Internet.
 6. ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่จะมีข้อความแสดงขึ้นมา. เลือกที่ OK เพื่อทำ การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตt.
 7. มีข้อความ Update to a new software version แสดงขึ้นมา, และเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมาบนทีวี.
 8. เลือกที่ Start และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. การทำงานในส่วนแรกของกระบวนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 10. ในระหว่างการอัพเดต, แถบแสดงความคืบหน้า, แสดงเป็น x % และขนาดที่ดาวน์โหลดมาแล้ว, จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 11. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น จะทำการรีสตาร์ทตัวเอง เมื่อทำได้เสร็จสิ้น และการทำงานในส่วนที่สองจะเริ่มต้นต่อไป.
 12. แถบแสดงความคืบหน้า, แสดงเป็น x % และปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดมา, จะแสดงบนหน้าจอ.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 13. การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จ, เมื่อเครื่องปิดเพาเวอร์ลงไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้นจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จ. การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจสอบ.
 14. การตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จ.
  หมายเหตุ: ถ้าสี่หลักสุดท้ายของเวอร์ชั่น คือ 0433, แสดงว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จ.
  ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ, โปรดติดต่อ Sony.

คำถามที่พบบ่อยในการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 1. เมื่อดำเนินการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย, ทีวีจะแสดงข้อความว่า Connection status cannot be confirmed หรือ This device is not connected to network และท่านไม่สามารถจะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้.
  อาจจะมีปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่าย. ให้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อและการปรับตั้งต่าง ๆ ของเครือข่ายทำได้ถูกต้อง.
  • สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย, ตรวจสอบสาย Ethernet เพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ LAN (100) บนตัวเครื่องและแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างแน่นหนา.
  • หรือ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย, ตรวจสอบเราท์เตอร์ไร้สายและการเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณอินเตอร์เน็ต.
  • ตรวจสอบว่า การปรับตั้งค่าของเครือข่ายเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray และตรวจสอบว่า เครื่องเล่นนั้นมี IP address.
   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้เข้าไป, แทน proxy host name, ในช่องสำหรับป้อน Proxy Server เข้าไปนั้น.
  • ตรวจสอบว่า ทั้ง Physical Connection และ Internet Access นั้น OK ใน Network Settings - Network Connection Status
  • ทำตามคำแนะนำ อัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต อีกครั้ง.
 2. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเดต.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา และลองทำการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง.
 3. กระบวนการอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้ยังคงทำงานอยู่ต่อไป หลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที
  แนะนำให้ใช้เครือข่ายที่มีความเร็วมากกว่า 512Kbps เพื่อให้สามารถทำการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตได้.
  ถ้าหากการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไม่สำเร็จ, โปรดยกเลิกและทำการอัพเดตผ่านทาง USB. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, โปรดติดต่อ Sony.
 4. ในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้, หน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลว จะปรากฎขึ้นมา.
  โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต.
  • ในหน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลว, ให้เลือกที่ OK เพื่อลองทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง หรือ เลือกที่
   Cancel เพื่อทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตทางเครือข่าย.
  • ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น หลังจากที่พยายามทำการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต, โปรด
   ทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากหน้าเว็บ และอัพเดตผ่านทาง USB.
  • ทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต และดำเนินการอัพเดตผ่านทาง USB.
 5. การอัพเดตของเฟิร์มแวร์ยังคงมีความล้มเหลวต่อไปหลังจากที่ได้ลองทำมาแล้วหลายครั้ง.
  โปรดทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากเว็บ และอัพเดตผ่านทาง USB.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, โปรดติดต่อ Sony.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATE_M32R0433.ZIP

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M32.R.0433

ขนาดของไฟล์

 • 156.0MB

วันที่ออก

 • 2017-07-12

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

ยูติลิตี้นี้จะใช้กับสินค้าที่ระบุและขายในเอเซียแปซิฟิกเท่านั้น.
ไม่ใช่ทุกรุ่นที่ขายทุกประเทศ.

ยูติลิตี้นี้มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S6700 ไปเป็น version M32.R.0433 และจะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อของบริการเครือข่าย.

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอัพเดตก่อนหน้านี้:

 • ปรับปรุงในเรื่องความสามารถในการเชื่อมต่อของบริการเครือข่ายสำหรับ:
  • PlayStation Video (ปรับปรุงความมีเสถียรภาพ)
  • YouTube (ปรับปรุงความสามารถในการทำงาน)
 • ปรับปรุงอาการที่ถาดไม่คืนแผ่นออกมา เนื่องจาก Child Lock.
 • แก้ไขอาการที่มีการแสดงภาพวอลล์เปเปอร์บนหน้าจอประมาณ 30 วินาที หลังการใช้งานบางอย่าง.
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อของบริการ internet video.
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อของบริการเครือข่าย.
 • รองรับฟีเจอร์ SongPal Link.
 • รองรับฟีเจอร์ Spotify connectivity.

ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดทีวีและให้แน่ใจว่า อินพุทของทีวีได้ต่อกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 2. เปิดเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 3. ถ้าหากเครื่องเล่นเริ่มต้นอ่านแผ่นดิสก์, ให้กดปุ่ม STOP และ รอจนกระทั่ง Home Screen แสดงบนหน้าจอทีวีก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป.
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมทเพื่อเลือกที่ Setup – System Settings, และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรเพื่อเลือกที่ System Information และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ในปัจจุบันจะถูกติดตั้งบนเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray จะแสดงเป็นรายการบนจอทีวี.

      System Information

  Software Version M32.R.xxxx


  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชั่นเป็น 0433 หรือสูงกว่า, ไม่มีความจำเป็นที่จะทำการติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก.

วิธีการหาตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์
มี 2 วิธีการที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ BDP-S6700:

การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต:

 • การอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เรียบง่าย. จึงขอแนะนำให้คุณใช้วิธีการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตนี้.
 • คุณจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของคุณ โดยใช้สาย Ethernet หรือ เชื่อมต่อแบบไร้สาย.
 • แนะนำให้ใช้เครือข่ายที่มีความเร็วมากกว่า 512Kbps เพื่อให้สามารถทำการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และ เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่เชื่องช้า.
 • โปรดดู การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

การอัพเดตผ่านทาง USB:

คำแนะนำในการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การอัพเดตนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย, ขอแนะนำให้คุณใช้วิธีการอัพเดตผ่านเครือข่ายนี้กับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S6700.

หมายเหตุที่สำคัญ

 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำแนะนำในการอัพเกรดอย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้ อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจทำให้เครื่องเล่นนั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • คำเตือน!! ห้ามปิดเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบสายไฟ AC หากไฟดับระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไม่ทำงานหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเดตแบบนี้ เครื่องเล่นจำเป็นต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์, ระบบจำเป็นจะต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วย.

คำแนะนำในการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที, ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบ และการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวีขึ้นมา และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับไปที่อินพุทที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นเชื่อมต่ออยู่.
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยใช้สาย Internet หรือ เราท์เตอร์ไร้สาย.
 3. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 4. ถ้าหากมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, กรุณาเอาแผ่นนั้นออกก่อน.
 5. ที่หน้าจอเมนู Home, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมท เพื่อทำการเลือกที่ Setup -Software Update และ จากนั้น เลือกที่ Update via Internet.
 6. ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่จะมีข้อความแสดงขึ้นมา. เลือกที่ OK เพื่อทำ การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตt.
 7. มีข้อความ Update to a new software version แสดงขึ้นมา, และเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมาบนทีวี.
 8. เลือกที่ Start และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. การทำงานในส่วนแรกของกระบวนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 10. ในระหว่างการอัพเดต, แถบแสดงความคืบหน้า, แสดงเป็น x % และขนาดที่ดาวน์โหลดมาแล้ว, จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 11. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น จะทำการรีสตาร์ทตัวเอง เมื่อทำได้เสร็จสิ้น และการทำงานในส่วนที่สองจะเริ่มต้นต่อไป.
 12. แถบแสดงความคืบหน้า, แสดงเป็น x % และปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดมา, จะแสดงบนหน้าจอ.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 13. การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จ, เมื่อเครื่องปิดเพาเวอร์ลงไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้นจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จ. การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจสอบ.
 14. การตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จ.
  หมายเหตุ: ถ้าสี่หลักสุดท้ายของเวอร์ชั่น คือ 0433, แสดงว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จ.
  ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ, โปรดติดต่อ Sony.

คำถามที่พบบ่อยในการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 1. เมื่อดำเนินการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย, ทีวีจะแสดงข้อความว่า Connection status cannot be confirmed หรือ This device is not connected to network และคุณไม่สามารถจะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้.
  อาจจะมีปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่าย. ให้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อและการปรับตั้งต่าง ๆ ของเครือข่ายทำได้ถูกต้อง.
  • สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย, ตรวจสอบสาย Ethernet เพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ LAN (100) บนตัวเครื่องและแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างแน่นหนา.
  • หรือ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย, ตรวจสอบเราท์เตอร์ไร้สายและการเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณอินเตอร์เน็ต.
  • ตรวจสอบว่า การปรับตั้งค่าของเครือข่ายเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray และตรวจสอบว่า เครื่องเล่นนั้นมี IP address.
   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ proxy server, ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่คุณใช้เข้าไป, แทน proxy host name, ในช่องสำหรับป้อน Proxy Server เข้าไปนั้น.
  • ตรวจสอบว่า ทั้ง Physical Connection และ Internet Access นั้น OK ใน Network Settings - Network Connection Status
  • ทำตามคำแนะนำ อัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต อีกครั้ง.
 2. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเดต.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา และลองทำการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง.
 3. กระบวนการอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้ยังคงทำงานอยู่ต่อไป หลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที
  แนะนำให้ใช้เครือข่ายที่มีความเร็วมากกว่า 512Kbps เพื่อให้สามารถทำการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตได้.
  ถ้าหากการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไม่สำเร็จ, โปรดยกเลิกและทำการอัพเดตผ่านทาง USB. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, โปรดติดต่อ Sony.
 4. ในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้, หน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลว จะปรากฎขึ้นมา.
  โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณเข้ากับอินเตอร์เน็ต.
  • ในหน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลว, ให้เลือกที่ OK เพื่อลองทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง หรือ เลือกที่
   Cancel เพื่อทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตทางเครือข่าย.
  • ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น หลังจากที่พยายามทำการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต, โปรด
   ทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากหน้าเว็บ และอัพเดตผ่านทาง USB.
  • ทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต และดำเนินการอัพเดตผ่านทาง USB.
 5. การอัพเดตของเฟิร์มแวร์ยังคงมีความล้มเหลวต่อไปหลังจากที่ได้ลองทำมาแล้วหลายครั้ง.
  โปรดทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากเว็บ และอัพเดตผ่านทาง USB.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, โปรดติดต่อ โซนี่.