รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • XAV-AX100

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

หน้านี้จะแสดงคำสั่งต่าง ๆ สำหรับวิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ XAV-AX100 ให้เป็น version MCU: 1.02.06, SOC: 1.02.06.

ข้อดีต่าง ๆ ของการอัพเดต:

 • รองรับ XA-NV400 (Car Navigation Module).
 • ปรับปรุงการตรวจหาอุปกรณ์ USB ต่าง ๆ.

เฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้

Version: MCU: 1.01.02, SOC: 1.01.02 หรือที่ต่ำกว่า

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ: ถ้าหากเวอร์ชั่นแสดงเป็น MCU: 1.02.06, SOC: 1.02.06, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก.

 1. เปิดตัวเครื่องหลักให้เป็น ON.
 2. เลือกที่ Settings จากหน้าจอ Home.
 3. เลือกที่ General Settings.
 4. เลือกที่ Firmware Version.
 5. เวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์จะแสดงขึ้นมา.

หมายเหตุ: ค่าการปรับตั้งต่อไปนี้จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นหลังการอัพเดต. กรุณาบันทึกค่าการปรับตั้งปัจจุบันของท่านไว้ก่อนที่จะทำการอัพเดต.

 1. การตั้งค่าทั่วไป
  • Clock Time
  • Date/Time 
  • Beep
  • Steering Control 
  • Steering Control Custom
 2. การตั้งค่าเสียง
  • EXTRA BASS 
  • EQ10/Subwoofer
  • Balance/Fader 
  • Crossover
  • DSO
 3. ระดับความดังเสียง

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • XAV-AX100_v10206.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • MCU: 1.02.06, SOC: 1.02.06

ขนาดของไฟล์

 • 87.9MB

วันที่ออก

 • 2017-07-27

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

วิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์:

 1. การเตรียมพร้อม:
  อุปกรณ์หน่วยความจำ USB ต่อไปนี้ต้องมีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ก่อน:
  • Certified High Speed USB Drive
  • ฟอร์แมทของระบบที่เป็น FAT32 หรือ FAT16
   * ถ้าหากท่านไม่ทราบชัดเจนว่า หน่วยความจำของไดร์ฟ USB ของท่านเป็นแบบใด ขอแนะนำให้ใช้ ไดร์ฟ USB ที่มีหน่วยความจำมากกว่า 2GB.

  วิธีการเก็บบันทึกไฟล์ updater เข้าไปในหน่วยความจำ USB
  • เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB เข้ากับเครื่องพีซีของท่านและทำการฟอร์แมทหน่วยความจำ USB นั้นด้วยชนิดของการฟอร์แมทที่เป็น FAT16 หรือ FAT32.
  • เชื่อมต่อเครื่องพีซีของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต.
  • ทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่บีบอัดไว้เข้าไปให้กับเครื่องพีซีของท่าน.
  • ทำการขยายไฟล์สำหรับอัพเดตนี้เพื่อทำการสร้างเป็นโฟลเดอร์ update ที่จะประกอบไปด้วย ไฟล์ CUST_PACK.BIN และ st16mcu.bin
  • ทำการคัดลอกโฟลเดอร์ update ไปไว้ในหน่วยความจำ USB ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพีซีของท่าน.
  • ถอดหน่วยความจำ USB ออกจากเครื่องพีซีของท่าน.
 2. การอัพเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องหลักด้วยหน่วยความจำ USB นี้:
  หมายเหตุ:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำตามขั้นตอนตามด้านล่างนี้ทั้งหมด.
  • ขั้นตอนการอัพเดต (ในรถของท่าน): จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการอัพเดต.
  • จอดรถของท่านไว้ในสถานที่ปลอดภัยและติดเครื่องยนต์ไว้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง แรงดันไฟในสายไฟป้อนกำลังตกหายไป.
 3. เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB เข้ากับตัวเครื่องหลัก.
 4. กดที่ปุ่ม volume และ เลือกที่ Source OFF (หรือ กดปุ่ม OFF ของตัวสั่งงานรีโมท) เพื่อเปลี่ยนสถานะไปเป็น source off.
 5. เลือกที่ Settings จากหน้าจอ Home.
  • กรุณาทำการปัดปุ่มของหน้าจอ Home จากทางขวาไปทางซ้าย ถ้าหากท่านไม่สามารถหาไอคอน Settings.
 6. เลือกที่ General Settings.
 7. เลือกที่ Firmware Version.
 8. เลือกที่ Update.
  • กรุณาตรวจสอบหน่วยความจำ USB ถ้าหากท่านไม่สามารถกดปุ่ม Update ได้. หน่วยความจำ USB อาจจะไม่มีไฟล์สำหรับอัพเดต อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง.
  • กรุณาตรวจสอบหน่วยความจำ USB ว่าตัวเครื่องแสดงข้อความ This data is not compatible. ซึ่งแสดงว่าหน่วยความจำ USB อาจจะไม่มีไฟล์สำหรับอัพเดตที่ถูกต้อง.
  • กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัพเดตอันล่าสุดถ้าหากเวอร์ชั่นไม่ได้แสดงเป็น MCU: 1.01.02, SOC: 1.01.02. ท่านอาจจะใช้ไฟล์สำหรับอัพเดตที่ไม่ถูกต้อง.
 9. เลือกที่ Update อีกครั้ง.
  ตัวเครื่องจะเริ่มทำการอัพเดต. การอัพเดตควรจะสิ้นสุดในประมาณ 10 นาที และเมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้นตามปกติ. ตัวเครื่องจะมีการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลายครั้งในระหว่างการอัพเดตนี้. ตัวเครื่องจะแสดงหน้าจอ For your safety ถ้าหากการอัพเดตทำได้เสร็จสิ้น.
  • กรุณาอย่าปิดเครื่องในระหว่างการอัพเดตนี้.
  • กรุณาอย่าถอดหน่วยความจำ USB ออกในระหว่างการอัพเดตนี้.
 10. ทำการตรวจสอบดูเวอร์ชั่นว่ามีการอัพเดตแล้วโดยการอ้างอิงกับ วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของตัวเครื่องหลัก.
  ถ้าหากการอัพเดตเฟิร์มแวร์ทำได้ไม่สำเร็จ กรุณาใช้อุปกรณ์หน่วยความจำ USB อื่น แล้วกดที่ปุ่ม RESET และลองทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ใหม่อีกครั้ง.

ถ้ามีการแสดง MCU: 1.02.06, SOC: 1.02.06 เป็นหมายเลขของ version, แสดงว่า เฟิร์มแวร์นี้ได้รับการอัพเดตเรียบร้อย.