รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SRS-HG1

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ในหน้านี้จะเป็นการอธิบายถึงคำสั่งต่าง ๆ ที่จะใช้ในการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Personal Audio System SRS-HG1 ไปเป็น version 4.04.

ประโยชน์ของการอัพเดต:

 • การบำรุงรักษาสำหรับ Chromecast built-in จะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติ เมื่อการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่านสามารถทำได้.

อัพเดตซอฟต์แวร์นี้จะรวมประโยชน์และการปรับปรุงต่าง ๆ ของอันก่อนหน้านี้ไว้ด้วย:

 • เพิ่มฟังก์ชั่น Add Speaker.
 • เพิ่มเสียงแนะนำสำหรับโหมดการจับคู่ของ Bluetooth และ ระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่.
 • รองรับ Spotify Playback จาก Chromecast ในตัวได้.
 • เพิ่มฟังก์ชั่น Multi Room ผ่านทาง Google Cast.
 • รองรับการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ SCMS-T ผ่านทาง Bluetooth ในการใช้ฟังก์ชั่น Wireless Surround.
 • ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงาน.
 • เพิ่มฟังก์ชั่น Wireless surround & Wireless Stereo.
 • รองรับ Hi-Res Audio Contents จาก Google Cast.
 • รองรับฟังก์ชั่น mirroring.
  (ความพร้อมในการใช้งานของแต่ละประเทศโดย Google Inc.)

เฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้

Version: 4.01 หรือ ที่ต่ำกว่า

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ: ถ้าหากเวอร์ชั่นที่แสดงเป็น 4.04, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก.

 1. เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชั่น SONY | Music Center (SongPal) ผ่านทางอุปกรณ์ WiFi เราท์เตอร์.

 2. เริ่มการทำงานของแอพพลิเคชั่น SONY | Music Center (SongPal) ในสมาร์ทโฟนของท่าน.

 3. เลือกที่ h.ear go(SRS-HG1)xxxxxx

 4. เลือกที่ Settings

 5. เลือกที่ Other Settings

 6. ตรวจสอบ SRS-HG1 Version

วิธีการอัพเดต

ซอฟต์แวร์สำหรับอัพเดตจะมีให้ในการเชื่อมต่อกับ (เครือข่าย) อินเตอร์เน็ต. โปรดตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้.

หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถทำการอัพเดตไปเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดได้, ถ้าหากเครื่องนั้นไม่เชื่อมต่อกับ (เครือข่าย) อินเตอร์เน็ต.

คำเตือน: ถ้าไฟแสดงสถานะเพาเวอร์บนตัวเครื่องมีการกะพริบเป็นสีเขียวตลอดเวลาแม้จะหลังจากที่กดปุ่มเพาเวอร์, ให้กดปุ่ม RESET ที่อยู่ทางด้านล่างของตัวเครื่อง.

กรุณาทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ในขณะที่เชื่อมต่อกับเต้าเสียบแหล่งจ่ายกำลังไฟ โดยใช้ตัว USB AC adapter ที่จัดมาให้.

กรุณาทำการเชื่อมต่อกับเต้าเสียบแหล่งจ่ายกำลังไฟก่อนที่จะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้.

 1. เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบแหล่งจ่ายกำลังไฟ.
  1. เชื่อมต่อตัว USB AC adaptor และสาย micro-USB ที่จัดมาให้.
  2. เชื่อมต่อกับสาย micro-USB เข้ากับแจ็คเสียบ DC IN 5 V.
  3. เชื่อมต่อตัวตัว USB AC adapter เข้ากับเต้าเสียบแหล่งจ่ายกำลังไฟ.

  หมายเหตุ:
  • ห้ามใช้ตัว USB AC adaptor, สาย micro-USB, และสายกำลังไฟ AC อันอื่นที่ไม่ใช่อันที่จัดมาให้.
  • การอัพเดตซอฟต์แวร์นี้จะมีให้ทำได้เฉพาะเมื่อตัวเครื่องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายกำลังไฟอยู่เท่านั้น.

 2. เชื่อมต่อเข้ากับ (เครือข่าย) อินเตอร์เน็ต.
  1. ทำการเชื่อมต่อโดย SONY | Music Center (SongPal) ของแอพ smartphone
  2. ทำการเชื่อมต่อโดย WiFi Protected Setup (WPS)
  3. ทำการเชื่อมต่อโดยเครื่องพีซี

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน

 3. เมื่อลำโพงมีการเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม (on/standby), และปิดเพาเวอร์ลงไป.

 4. กดที่ปุ่ม (on/standby), เพื่อให้เปิดเพาเวอร์ขึ้นมา.

 5. รอจนกระทั่ง ไฟสัญญาณ LINK หยุดกะพริบลงไป และติดค้างเป็นสีส้ม.
  เมื่อใดก็ตาม เมื่อมีตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ ปุ่ม UPDATE จะติดสว่าง.

 6. กดค้างที่ปุ่ม UPDATE จนกระทั่ง ได้ยินเสียงปิ๊บ.
  เมื่อตัวอัพเดตซอฟต์แวร์อันล่าสุดเริ่มทำงาน, ปุ่ม UPDATE จะมีการกะพริบ.

  หมายเหตุ: ตัวลำโพงไม่ทำงานในระหว่างการอัพเดต.

 7. ปุ่ม UPDATE มีการเปลี่ยนแปลงในการกะพริบ (ช่วงระยะเวลาและสถานะ) ตามความคืบหน้าของการอัพเดต.

  หมายเหตุ: การอัพเดตปกติจะใช้เวลาประมาณ 3-10 นาที. แต่อาจใช้เวลานานกว่าได้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมเครื่องของท่าน.

 8. ปุ่ม UPDATE จะดับลงไปและลำโพงจะสลับไปเป็นโหมด standby หรือโหมด BLUETOOTH/Network โดยอัตโนมัติหลังการอัพเดตเสร็จ.

 9. ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ ที่นี่.

  ถ้าหากไฟ LED ของฟังก์ชั่นทั้งหมดติดสว่าง
  การอัพเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลว. กดที่ปุ่ม (on/standby) เพื่อทำการปิดลำโพง, จากนั้น ให้เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงได้เชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต และปุ่ม UPDATE ติดสว่างอยู่, จากนั้น ให้เริ่มทำการอัพเดตใหม่อีกครั้ง.
หมายเหตุ:
 • ให้คงการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายกำลังไฟและเครือข่ายไว้ตลอดเวลาในระหว่างการอัพเดต.
 • ห้ามถอด AC power adaptor ออกจนกระทั่งการอัพเดตจะเสร็จ.
 • ห้ามปิดเพาเวอร์ในระหว่างการอัพเดตนี้.

รายละเอียดของไฟล์

วันที่ออก

 • 2017-07-27

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS