ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • HT-CT790
 • HT-NT5

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมยูติลิตี้นี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุและวางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นและที่วางจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศ.

โปรแกรมยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ไปเป็น version M34.R.2135 และจะให้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • รองรับการบำรุงรักษาสำหรับ Spotify Connect
 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสเปคเริ่มต้นให้เปิดการทำงานของ Chromecast built-in จากโหมด Standby ได้
  หมายเหตุ:
  • การอัพเดตนี้จะทำโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงในบริการของ Chromecast built-in

การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะรวมเอาข้อดีและการปรับปรุงต่างๆ ของครั้งก่อนหน้านี้เข้าไปด้วย:

 • รองรับ Spotify Playback จาก Chromecast built-in เมื่อมีการเปิดบริการให้จาก Google.
 • ยกเลิก photo playback
 • ปรับปรุงฟีเจอร์ออดิโอเอาท์พุท
 • อัพเดต Chromecast สำหรับเครื่องเสียงไปเป็น version 1.21
  • ปรับปรุงการเชื่อมต่อ Chromecast.
 • ปรับปรุงฟีเจอร์ออดิโอเอาท์พุท.
 • ปรับปรุงคุณภาพของ bluetooth transmitter (BT TX).
 • เพิ่มฟังก์ชั่น Multi Room function ผ่านทาง Chromecast.
 • รองรับการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ SCMS-T ผ่านทาง Bluetooth ในการใช้ฟังก์ชั่น Wireless Stereo/Wireless Surround.
 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • รองรับ wireless surround
 • รองรับฟังก์ชั่น Spotify preset
  (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการใช้งานของแต่ละประเทศ)
 • อัพเดต Chromecast SDK ซึ่งจะ
  • รองรับคอนเทนท์ Hi-Res.
  • รองรับฟังก์ชั่น mirroring.
   (ความพร้อมในการใช้งานของแต่ละประเทศโดย Google Inc.)
 • รองรับการเล่นเพลงทาง USB ในฟังก์ชั่น Multi Room

การตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน 

 1. เปิดเพาเวอร์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับให้เป็นอินพุทที่เครื่องเล่น Sound Bar เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ Sound Bar.
 3. กดที่ HOME บนรีโมท และ รอจนกระทั่ง ท่านเห็นหน้าจอ home.
 4. ที่หน้าจอ home, เลือกที่ Setup > System Settings ด้วยปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนรีโมท. จากนั้น, กดที่ ENTER.
 5. เลือกที่ System Information บนหน้าจอด้วยปุ่มลูกศรบนรีโมท และ กดที่ ENTER.
 6. เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งในเครื่อง Sound Bar จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
    System Information
  Software Version M34.R.XXXX
 7. ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชั่น คือ 2135 หรือสูงกว่า, ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก.

วิธีการหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้

มี 2 วิธีการที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ Sound Bar:

การอัพเดตผ่านทางเครือข่าย: 

 • การอัพเดตผ่านทางเครือข่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายนี้.
 • ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อ Sound Bar ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของคุณโดยใช้สาย Ethernet.
 • โปรดดูที่ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

การอัพเดตผ่านทาง USB:

คำสั่งต่าง ๆ ในการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ง่าย ขอแนะนำให้คุณใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตนี้ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ Sound Bar.

หมายเหตุที่สำคัญ

 • ถ้าท่านไม่สามารถดำเนินการได้, โปรด ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่า อัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับ Sound Bar.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเกรดแบบนี้จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อระบบเข้ากับการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง.
  หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่สามารถจะเชื่อมต่อระบบเข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่าน, โปรดดูที่ ส่วนวิธีการหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ข้างต้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดตผ่านทาง USB.
 • เพื่อที่จะดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อระบบนี้อย่างถูกต้องเข้ากับทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้.
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านทำการพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา สำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้.
 • คำเตือน!! โปรดทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้ Sound Bar นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของ Sound Bar หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การสูญเสียกำลังงานไปในระหว่างการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้ Sound Bar นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที ขึ้นอยู่กับคอนฟิกของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์บนทีวีขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับไปที่อินพุทที่ Sound Bar นี้เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
 2. เชื่อมต่อขั้ว LAN(100) บนระบบเข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของคุณด้วยสาย Ethernet.
 3. เปิดเพาเวอร์บน Sound Bar.
 4. กดที่ HOME บนรีโมท และ รอจนกระทั่งหน้าจอ home ปรากฎขึ้นมา.
 5. ที่หน้าจอ home, เลือกที่ Setup > Software Update บนหน้าจอด้วยปุ่มลูกศรบนรีโมท และ กดที่ ENTER.
 6. ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือก Update via Internet จากนั้น กด ENTER.
 7. มีข้อความ [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] แสดงขึ้นมาบนทีวี.
 8. เลือกที่ OK ด้วยรีโมท, และ จากนั้น กดที่ ENTER. ใช้เวลาประมาณ 5 นาที จะเริ่มอัพเดตซอฟแวร์หลังจากที่ได้รับการดาวน์โหลด.
 9. มีข้อความ [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2135] แสดงขึ้นมาบนทีวี. เลือกที่ Start และ จากนั้น กด ENTER เพื่อเริ่มการอัพเดตซอฟต์แวร์.
 10. มีข้อความ [Update Caution] แสดงขึ้นมาบนทีวี. เลือกที่ OK และ จากนั้น กดที่ ENTER บนรีโมทเพื่อเริ่มการอัพเดตซอฟต์แวร์.
 11. ในระหว่างการอัพเดต, จะมีข้อความ UPDT กะพริบแสดงบนหน้าจอ.
 12. เมื่อมีข้อความ DONE ปรากฎบนหน้าจอ, การอัพเดตสำเร็จ. เครื่องจะรีสตาร์ทอัตโนมัติ. อย่าถอดสายไฟออกในระหว่างการอัพเดต.
 13. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ติดตั้งได้สำเร็จ.
  หมายเหตุ: ถ้าหากตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของเลขเวอร์ชั่น คือ 2135, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

คำถามที่พบบ่อยในการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 1. มีข้อความ [Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] แสดงขึ้นมาบนทีวี. 
  โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้.
   - เราท์เตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ Sound Bar. เราท์เตอร์เปิดอยู่.
   - สายเคเบิลทั้งหมดระหว่าง Soundbar และเราท์เตอร์มีการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง.
   - ประเภทของสายเคเบิล (straight หรือ crossover) ระหว่าง Sound Bar และ เราท์เตอร์ที่มีการใช้.
  2. เลือกที่ OK บนหน้าจอด้วยรีโมท และ กด Enter.
   ถ้าท่านไม่สามารถดำเนินการผ่านเครือข่าย, ลองทำตาม คำแนะนำในการอัพเดตผ่านทาง USB.
   โปรดตรวจสอบ ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และบันทึกผ่านทาง USB และ คำแนะนำในการอัพเดตผ่านทาง USB สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
   ถ้าปัญหายังคงอยู่ ภายหลังจากที่ทำการอัพเกรด, โปรดติดต่อกับศูนย์บริการ
 2. เมื่อทำการอัพเดตผ่านระบบเครือข่าย หน้าจอทีวีจะแสดงข้อความของ [Connection status cannot be confirmed cannot communicate with the server. Please try again later.] และท่านไม่สามารถทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้. 
  อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อของเครือข่าย ให้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อของเครือข่ายและการปรับตั้งนั้นถูกต้อง
  1. ตรวจสอบว่า สาย Ethernet ได้รับการเชื่อมต่อที่แน่นหนา กับขั้วต่อของ LAN(100) บนตัวเครื่องและที่ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต.
  2. ตรวจสอบดูการปรับตั้งค่าเครือข่ายของ Sound Bar และตรวจสอบดูว่าระบบนั้นมีค่า IP address เป็นของตัวเอง.
  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ proxy server ให้ป้อนค่า IP address ของ proxy server ที่คุณใช้อยู่นั้น แทนชื่อของ proxy host ใน Proxy Server ในช่องป้อนข้อความ.
  3. ทำตาม คำแนะนำในการอัพเดตผ่ายทางอินเตอร์เน็ต อีกครั้ง.
 3. เพาเวอร์มีการปิดไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด.
  เปิดเพาเวอร์ของ Sound Bar, และ ทำตามใน คำแนะนำในการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ต อีกครั้ง.
 4. ภายหลังกระบวนการอัพเกรดผ่านทางอินเตอร์เน็ต, จะมีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] จะแสดงบนหน้าจอแต่แถบแสดงความคืบหน้ากลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
  ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเครือข่ายของท่าน, กระบวนการอัพเกรดทางอินเตอร์เน็ตอาจใช้เวลาที่ยาวนาน (ถึง 60 นาที).
  นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมมีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] แสดงขึ้นมา และแถบแสดงความคืบหน้ากลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน.
 5. การอัพเดตทางอินเตอร์เน็ตผ่านไปนานกว่า 60 นาที และยังไม่เสร็จ. 
  เชื่อมต่อ Sound Bar ด้วยสายเข้ากับเครือข่ายนั้น (ระบบไร้สายเข้ากับเครือข่าย) และลองเชื่อมต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีกต่อไป, ความเร็วการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายนั้นอาจจะมีค่าต่ำ. ในกรณีเช่นนั้น กรุณาลองทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของ การอัพเดตผ่านทาง USB.
  โปรดตรวจสอบที่ ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และบันทึกผ่านทาง USB และ คำแนะนำในการอัพเดตผ่านทาง USB สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
  ถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นภายหลังการอัพเกรดซ้ำใหม่อีกครั้ง, โปรดติดต่อศูนย์บริการ
 6. มีข้อความ [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting.] แสดงขึ้นมาบนทีวี.
  โปรดตรวจสอบว่า สาย LAN เชื่อมต่อกับ Sound Bar.
 7. มีข้อความ [Already Updated] แสดงขึ้นมาบนทีวี ถ้าเฟิร์มแวร์ของ Sound Bar.
  เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของ Sound Bar จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATE_M34R2135.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M34.R.2135

ขนาดของไฟล์

 • 212.0MB

วันที่ออก

 • 2017-08-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และบันทึกผ่านทาง USB
ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ Sound Bar เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้, โปรดอัพเดตผ่านทาง USB.
หมายเหตุที่สำคัญ

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ, โปรดทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์เพื่อพิจารณาว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับ Sound Bar.
 • คำเตือน!! โปรดทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้ Sound Bar นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของ Sound Bar หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การสูญเสียกำลังงานไปในระหว่างการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้ Sound Bar นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการดาวน์โหลดตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้: แนะนำให้เป็น
  Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, หรือ Windows Vista.
 • เพื่อที่จะดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อระบบเข้ากับทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้อย่างถูกต้อง.
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้คุณทำการพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา สำหรับใช้ในการอ้างอิงระหว่างกระบวนการติดตั้ง.

คำแนะนำในการดาวน์โหลดและบันทึกผ่านทาง USB

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M34R2135.zip ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
 2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ได้รับการจัดเก็บไว้และตรวจสอบขนาดของไฟล์ UPDATE_M34R2135.zip ว่าเท่ากับ 222,522,404 bytes.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M34R2135.zip, และ คลิกที่ Properties.
  b. ในหน้าจอ UPDATE_M34R2135.zip Properties, ตรวจสอบว่า Size: เท่ากับ 212 MB (222,522,404 bytes).
  หมายเหตุ: ตัว Size on disk: ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ปกติ.
  c. ถ้าหากขนาดของไฟล์แตกต่างออกไปจาก 212 MB, โปรดทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M34R2135.zip มาใหม่อีกครั้งหนึ่ง.
 3. ทำการขยายไฟล์สำหรับอัพเดตนี้จากไฟล์ UPDATE_M34R2135.zip.
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X:
   •  ไปที่ตำแหน่งที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATE_M34R2135.zip file.
   • จะมีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อ UPDATE.
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7, Windows 8 / 8.1 หรือ Windows 10:
   • ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้และคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M34R2135.zip, และ จากนั้น คลิกที่ Extract All.

    หมายเหตุ: สำหรับ Windows 8 / 8.1 / 10, การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Internet Explorer จะบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์ Download. เมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์ Download, คลิกที่ Desktop จากหน้าจอ Start และ จากนั้น ค้นหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดโดยใช้ Windows Explorer.
   • ที่หน้าต่างโฟลเดอร์ Extract Compressed (Zipped), คลิกที่ Extract.
   • มีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อ UPDATE.
 4. หมายเหตุ: ทั้งสี่ไฟล์จะถูกแยกออกมา: MSB34-FW.BIN and MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN, และ MSB34FW_MB.ID

 5. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เข้ากันได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 6. โอนย้ายโฟลเดอร์ UPDATE ไปยังอุปกรณ์ USB:
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X:
   • ลากและวางโฟลเดอร์ UPDATE ไปยังโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ USB.
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows:
   • ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นมา และ จากนั้น คลิกขวาที่โฟลเดอร์ UPDATE.
   • จากเมนู คลิกที่ Send To..., และ จากนั้น คลิกไดร์ฟที่มีไดร์ฟ USB ของคุณอยู่.
   • ทำการโอนถ่ายโฟลเดอร์สำหรับอัพเดตให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB.
 7. หมายเหตุ: การอัพเดตนี้จะไม่ทำงาน ถ้าหากโครงสร้างของโฟลเดอร์ ชื่อของโฟลเดอร์ หรือชื่อของไฟล์ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์นี้ถูกแก้ไขไป.

 8. ภายหลังจากการคัดลอกโฟลเดอร์ UPDATE, ถอดอุปกรณ์ USB นั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 9. โปรดดำเนินการในส่วนถัดไป.

คำแนะนำในการอัพเกรดเวอร์ชั่น
คำแนะนำด้านล่างสำหรับวิธีการติดตั้งอัพเกรดเฟิร์มโดยใช้ USB.

คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ห้ามปิดเพาเวอร์ของระบบหรือถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟ การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับระบบถึงกับต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ยกเว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จ การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับระบบถึงกับต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
หมายเหตุ: ขบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ใช้เวลาประมาณ 5-15 นาที.

 1. ให้ทำการเปิดทีวีและทำการปรับอินพุทไปที่ Sound Bar เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ของ Sound Bar.
 3. กดที่ HOME บนรีโมท และรอจนกว่าจะเห็นหน้าจอ home.
 4. เสียบ USB ที่มีไฟล์ภาพ 4 ไฟล์.
 5. ที่หน้าจอ home, เลือกที่ Setup > Software Update ด้วยคีย์ลูกศรบนรีโมท และ จากนั้น กดที่ENTER.
 6. เลือกที่ Update via USB Memory ด้วยคีย์ลูกศรบนรีโมท และ จากนั้น กดที่ ENTER.
 7. มีข้อความ [Update files found in the USB memory. Do you want to update the software? Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2135. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] แสดงขึ้นมาบนทีวี.
 8. เลือกที่ OK โดยใช้รีโมท, และ จากนั้น กดที่ ENTER บนรีโมท.
 9. มีข้อความ [Update Caution] แสดงขึ้นมาบนทีวี. เลือกที่ OK บนหน้าจอ และ จากนั้น กดที่ ENTER บนรีโมทเพื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์.
 10. เริ่มการอัพเดต.
 11. ในระหว่างการอัพเดต, จะมีข้อความ UPDT กะพริบแสดงบนหน้าจอ.
 12. เมื่อมีข้อความ DONE ปรากฎบนหน้าจอ, การอัพเดตสำเร็จ. เครื่องจะรีสตาร์ทอัตโนมัติ. อย่าถอดสายไฟออกในระหว่างการอัพเดต.
 13. ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์. ถ้าเวอร์ชั่น คือ M34.R.2135, การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้สำเร็จ.

ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดเพาเวอร์บนทีวีขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับไปที่อินพุทที่ Sound Bar นี้เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
 2. เปิดเพาเวอร์ Sound Bar.
 3. กดที่ HOME บนรีโมท และ รอจนกระทั่งหน้าจอ home ปรากฎขึ้นมา.
 4. ที่หน้าจอ home, เลือกแถบสีไปที่ Setup > System Settings จากนั้น เลือกที่ ENTER ด้วยคีย์ลูกศรบนรีโมท.
 5. เลื่อนแถบสีไปที่ System Information และ กดที่ ENTER.

เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันบน Sound Bar จะถูกแสดงบนหน้าจอทีวี.

  System Information
Software Version M34.R.XXXX
ถ้าหากตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของเลขเวอร์ชั่น คือ 2135, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการอัพเดตผ่านทาง USB

 1. UPDT และ ERROR จะปรากฏบนจอแสดงผลด้านหน้า. 
  โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ถอดสายไฟ AC ออก แล้วเสียบปลั๊กไฟ AC นั้นเข้าไปอีกครั้ง.
  2. เปิดเพาเวอร์ของ Sound Bar.
  3. ทำตาม คำแนะนำในการอัพเดตผ่านทาง USB อีกครั้ง.
  ถ้าปัญหายังคงอยู่ภายหลังที่ทำการอัดเกรดอีกครั้งแล้ว โปรดติดต่อศูนย์บริการ
 2. เพาเวอร์มีการดับไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด. 
  เปิดเพาเวอร์ Sound Bar ขึ้นมา, และ จากนั้น ทำตาม คำแนะนำในการอัพเดตผ่านทาง USB อีกครั้ง.
 3. เมื่อดับเบิลคลิกที่ไฟล์อัพเกรด UPDATE_M34R2135.zip ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำหรับอัพเกรด ไม่สามารถแยกได้.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้ลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาและทำตามขั้นตอนในส่วนของ ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และบันทึกผ่านทาง USB เพื่อทำการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดขึ้นมาใหม่
 4. กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ยังไม่เสร็จหลังจากที่ทำงานมาแล้วกว่า 30 นาที.
  โปรดติดต่อศูนย์บริการ