ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDV-N9200WL
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ยูติลิตี้นี้สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุและจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.
ยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชั่น M21.R.0164 และให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อ Bravia Internet Video.
 • ปรับปรุงความสามารถในการเล่น BD-ROM.

การตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ 

 • เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับไปที่อินพุทที่เครื่อง  Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
 • เปิดเพาเวอร์บนเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมา.
 • กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ  จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD ปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
 • ถ้าหากระบบเริ่มทำการเล่นแผ่นขึ้นมา, ให้กดที่ปุ่ม HOME และ รอจนกระทั่งเมนู xross media bar™ ปรากฎขึ้นมา บนโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป.
 • ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกที่ Setup – System Settings, และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 • ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ System Information, และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 • เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของโทรทัศน์.

  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0164 หรือสูงกว่า, ไม่มีความจำเป็นต้องทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้เข้าไปอีก.

วิธีการหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ 
มี 2 วิธีที่จะทำให้ได้ตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้:

 1. การอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ต:
  • การดำเนินการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตนี้เป็นสิ่งที่ง่าย, ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตนี้.
  • ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet.
  • กรุณาดูที่ ส่วนของคำสั่งต่าง ๆ ในการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ต, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
 2. การอัพเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB:
  • ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่าน,  โปรดใช้การอัพเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB.
  • โปรดดูที่ส่วนของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และบันทึกในหน่วยความจำ, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

คำสั่งต่าง ๆ ในการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตนี้เป็นสิ่งที่ง่าย ดังนั้น ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตนี้ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้.
หมายเหตุที่สำคัญ

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์, กรุณาทำ การตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่า อัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำให้กับเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ของท่านหรือไม่.
 • คำเตือน!!  กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน. การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรดและอาจจะทำให้เครื่อง  Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • คำเตือน!!  ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การสูญเสียกำลังงานไปในระหว่างการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเกรดแบบนี้จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อระบบเข้ากับการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง.
  หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่สามารถจะเชื่อมต่อระบบเข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่าน,  กรุณาดูที่ ส่วนของวิธีการหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ข้างต้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้การอัพเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB.
 • เพื่อที่จะดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้. เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อระบบนี้อย่างถูกต้องเข้ากับโทรทัศน์ที่ใช้งานด้วยกันได้.
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านทำการพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา สำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!!  กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดอย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรดและอาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที, ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์บนโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับไปที่อินพุทที่เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
 2. เชื่อมต่อขั้ว LAN(100) บนระบบเข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่านด้วยสาย Ethernet.
 3. เปิดเพาเวอร์บนเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมา.
 4. หลังจากที่เปิดเพาเวอร์ขึ้นมา, จะมีข้อความ [A new software version is available. แสดงขึ้นมา  กรุณาไปที่ส่วนของ Setup ของเมนูและเลือกที่ Software Update เพื่อดำเนินการอัพเดต. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการอัพเดต, กรุณาดูที่หน้าเว็บหลักของ Sony] ที่แสดงในทีวี.
 5. ถ้าหากมีแผ่นดิสก์อยู่ในระบบ, กรุณานำแผ่นนั้นออกไป.
 6. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ  จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง.
  ข้อสำคัญ: การอัพเกรดไม่สามารถจะดำเนินการได้ ถ้าหากไม่ได้ตั้งให้ระบบไปที่ฟังก์ชั่น BD/DVD.
 7. ที่เมนู xross media bar™, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกที่ Setup - System Settings, และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 8. ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือก Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Quick Start Mode นั้นได้มีการตั้งไว้ที่ Off.  หมายเหตุ: ถ้าหาก Quick Start Mode ตั้งไว้ที่ On, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งนั้นให้เป็น Off. ไม่เช่นนั้น, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถดำเนินการได้.
 9. ที่เมนู xross media bar™, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกที่ Setup - Software update และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 10. ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือก Update via Internet, และกดที่ปุ่ม ENTER.
 11. จะมีข้อความ [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] แสดงขึ้นมาในโทรทัศน์.
 12. เลือกที่ OK และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 13. จะมีข้อความ [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.xxxx] แสดงขึ้นมาในทีวี.
 14. เลือกที่ Start และจากนั้น ให้กดที่ ENTER เพื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์.
 15. การอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้นและ UPDATE จะแสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.  หมายเหตุ: เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System จะทำการรีสตาร์ทเองก่อนที่การอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 16. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จ เมื่อมีข้อความ DONE แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของระบบ จนกระทั่ง มีข้อความนี้แสดงขึ้นมา การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre system ไม่ตอบสนองหรือต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้. 
 17. เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System จะทำการปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ.
 18. เปิดเพาเวอร์ที่เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมา.
 19. ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ได้ทำการติดตั้งเข้าไปสำเร็จแล้วหรือไม่.
  หมายเหตุ: ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 0164, แสดงว่า การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.
  ถ้าหากท่านมีคำถามต่าง ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ Sony.

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ต

 1. มีข้อความ [Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของทีวี. 
  โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ให้ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้.
   - ตรวจสอบว่า เราท์เตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ระหว่างระบบและเราท์เตอร์ได้มีการเปิดสวิทช์ไว้แล้ว.
   - ตรวจสอบว่า สายต่าง ๆ ที่ต่อระหว่างระบบและเราท์เตอร์ได้รับการต่อไว้อย่างถูกต้อง.
   - ตรวจสอบว่า ท่านมีการใช้ชนิดของสายที่ถูกต้อง (แบบตรง หรือ แบบไขว้) ระหว่างระบบและตัวเราท์เตอร์.
  2. โดยการใช้รีโมท, ให้เลือกที่ OK บนหน้าจอและกดที่ Enter.
   ถ้าหากท่านไม่สามารถดำเนินการอัพเดตทางเครือข่ายนี้ได้, ให้ลองทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของ การอัพเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB.
   โปรดทำการตรวจสอบที่ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และบันทึกผ่านทางหน่วยความจำ USB และ คำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ ภายหลังการดำเนินการอัพเกรดอีกครั้งหนึ่งแล้ว, โปรดติดต่อ Sony.

 2. เมื่อเรียกการทำงานของการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ต, โทรทัศน์จะแสดงข้อความ, [Connection status Cannot be confirmed cannot communicate with the server. Please try again later.] และท่านไม่สามารถจะดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้. 
  อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อของเครือข่าย. ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อและการปรับตั้งต่าง ๆ ทำได้ถูกต้อง.
  1. ตรวจสอบสาย Ethernet เพื่อให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ LAN(100) บนตัวเครื่องและเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่แน่นหนาดีแล้ว
  2. ตรวจสอบค่าการปรับตั้งต่าง ๆ ของเครือข่ายของเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System และตรวจสอบว่า ระบบมี IP address ของตนเองอยู่.
   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ป้อน IP address of the proxy server ที่ท่านใช้อยู่นั้นเข้าไป, แทนชื่อ proxy host ในช่องสำหรับป้อน Proxy Server เข้าไป.
  3. ทำตาม คำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต อีกครั้ง.

 3. เพาเวอร์มีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมาใหม่, และจากนั้นให้ทำตาม คำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต อีกครั้ง.
 4. ภายหลังกระบวนการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เริ่มต้นขึ้น, จะมีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% ที่แสดงในหน้าจอของทีวี] จะแสดงในหน้าจอแต่แถบแสดงความคืบหน้ากลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
  ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเครือข่ายของท่าน, กระบวนการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตอาจจะใช้เวลาที่ยาวนาน (ถึง 60 นาที).
  นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมถึงมีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% ที่แสดงในหน้าจอของทีวี] แสดงขึ้นมา บนหน้าจอและแถบแสดงความคืบหน้ากลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน.
 5. การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตผ่านไปนานกว่า 60 นาที และยังไม่เสร็จ. 
  ถ้าหากระบบของท่านเชื่อมต่อผ่านทางระบบไร้สายเข้ากับเครือข่าย กรุณาลองทำการเชื่อมต่อด้วยสายเข้ากับเครือข่ายนั้นดู และลองดำเนินการตามกระบวนการนี้ดูอีกครั้ง.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, ความเร็วการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายนั้นอาจจะมีค่าต่ำ. ในกรณีเช่นนั้น กรุณาลองทำการ อัพเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB.
  โปรดตรวจสอบที่ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และการบันทึกผ่านทางหน่วยความจำ USB และ คำสั่งต่าง ๆ ผ่านทางหน่วยความจำ USB สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
  ถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นภายหลังการอัพเกรดซ้ำใหม่อีกครั้ง, โปรดติดต่อ Sony.
 6. มีข้อความ [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting.] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของทีวี.
  กรุณาทำการตรวจสอบว่า สาย LAN มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System แน่นหนาดีแล้วหรือไม่.
 7. มีข้อความ [Already Updated] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของทีวี เมื่อพยายามจะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
  เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ปัจจุบันติดตั้งอยู่ในเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M21R0164.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M21.R.0164

ขนาดของไฟล์

 • 106.0MB

วันที่ออก

 • 2015-01-07

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และบันทึกทางหน่วยความจำ USB 
ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้, กรุณาใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB.
หมายเหตุที่สำคัญ

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ,  กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์เพื่อพิจารณาดูว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System ของท่าน.
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน. การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรดและอาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC.  การสูญเสียกำลังงานไปในระหว่างการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการดาวน์โหลดตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้:
  แนะนำให้เป็น Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP.
 • เพื่อที่จะดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อระบบเข้ากับโทรทัศน์ที่ใช้งานด้วยกันได้.

การดาวน์โหลดและคำสั่งต่าง ๆ สำหรับบันทึกในหน่วยความจำ USB 

 1. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M21R0164.zip ไปเก็บไว้ที่ไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง).
 2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้และตรวจสอบดูว่า มีขนาดของไฟล์ UPDATA_M21R0164.zip เท่ากับ 111,416,842 bytes.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M21R0164.zip, และคลิกที่ Properties.
  b. ในหน้าจอ UPDATA_M21R0164.zip Properties, ตรวจสอบว่า Size: แสดงเท่ากับ 106MB (111,416,842 bytes).
  หมายเหตุ: ตัว Size on disk: ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป. นั่นเป็นสิ่งที่ปกติ.
  c. ถ้าขนาดของไฟล์นั้นแตกต่างออกไปจาก 111,416,842 bytes, โปรดทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M21R0164.zip นี้มาใหม่อีกครั้ง.
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M21R0164.zip. จากนั้น, ให้ทำการขยายไฟล์ ZIP นั้น.
 4. ไฟล์ต่าง ๆ ที่ได้รับการขยายออกมาจะมีชื่อว่า MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN และ MSB21-FW_MB.ID
 5. ให้บันทึกไฟล์ต่าง ๆ (4 ไฟล์) ที่ได้รับการขยายออกมานี้ ไปยังไดเร็กตอรี่ของ USB, ชื่อโฟลเดอร์ควรเป็น UPDATE

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดเวอร์ชั่น 
คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้ใช้สำหรับการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้หน่วยความจำ USB.
คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของระบบหรือตัดออกจากเต้ารับจ่ายกำลังงานไฟ AC.  การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ, เว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น, จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จสิ้น. การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะใช้เวลาขั้นต่ำที่ 30 นาที.

 1. เปิดเพาเวอร์บนโทรทัศน์และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับอินพุทให้ไปเป็นอันที่เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ในเครื่อง Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System ขึ้นมา.
 3. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ  จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD ปรากฎขึ้นมา ในช่องแสดงผลด้านหน้า.
  ข้อสำคัญ: การอัพเกรดนี้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ เว้นแต่จะมีการตั้งให้เป็นฟังก์ชั่น BD/DVD.
 4. ที่เมนู xross media bar™, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกไปที่ Setup - System Settings, และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Quick Start Mode นั้นได้ตั้งไว้ที่ Off.  หมายเหตุ: ถ้าหาก Quick Start Mode มีการตั้งไว้เป็น On, ให้ทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนั้นให้เป็น Off.  ไม่เช่นนั้น, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถดำเนินการได้.
 6. ใส่ USB ที่มีไฟล์ภาพ 4 ไฟล์.
 7. ที่เมนู xcross media bar™, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกไปที่ Setup – Software Update และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 8. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือก Update via USB Memory, และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. จะมีข้อความ, [Update files found in the USB memory. Do you want to update the software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.xxxx. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] จะปรากฎขึ้นมาบนโทรทัศน์.
 10. กระบวนการอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และคำว่า UPDATE จะปรากฎขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.
 11. การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์จะเสร็จ เมื่อมีคำว่า DONE ปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า จากนั้น ระบบจะทำการปิดตัวลงไปโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าข้อความนี้จะแสดงขึ้นมา การทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้ระบบของท่านไม่ตอบสนองและต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 12. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องและตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ได้รับการติดตั้งเข้าไปสำเร็จหรือไม่.
  หมายเหตุ: ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0164, แสดงว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

การตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับไปที่อินพุทที่เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
 2. เปิดเพาเวอร์บนเครื่อง Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System ขึ้นมาและกดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ  จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD ปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
 3. ถ้าหากระบบเริ่มทำการเล่นแผ่นขึ้นมา, ให้กดที่ปุ่ม HOME และรอจนกระทั่ง เมนู xross media bar™ ปรากฎขึ้นมาบนโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป.
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกที่ Setup – System Settings, และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ System Information, และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. เวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System จะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอของโทรทัศน์.

  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0164, แสดงว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเดทผ่านทางหน่วยความจำ USB

 1. UPDATE และ ERROR แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า. 
  โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปลดสายไฟ AC ออก, จากนั้น ให้เสียบปลั๊กสายไฟ AC นั้นเข้าไปอีกครั้ง.
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
  3. ทำตามคำสั่งต่าง่ ๆ ของ การอัพเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB อีกครั้ง.
  ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ภายหลังการทำการอัพเกรดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว, โปรดติดต่อ Sony. 

 2. เพาเวอร์มีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด. 
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมาใหม่, และจากนั้น ทำตาม การอัพเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB อีกครั้ง.

 3. เมื่อทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M21R0164.zip สำหรับอัพเกรดที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์สำหรับการอัพเกรด, ไฟล์ต่าง ๆ ของ MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN และ MSB21-FW_MB.ID ไม่มีการสร้างขึ้นมา.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว. ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นทิ้งไป และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และบันทึกผ่านทางหน่วยความจำ USB เพื่อทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดแผ่นใหม่

 4. กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ยังคงไม่เสร็จ หลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที.
  โปรดติดต่อ Sony.