รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S1200
 • BDP-S3200

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมยูติลิตี้นี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุและวางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น, ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นและที่วางจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศ.
โปรแกรมยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S1200/S3200 ไปเป็นเวอร์ชัน M19.R.0164 และให้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • แก้ไขปัญหาความปลอดภัยของ SSL.
 • ปรับปรุง BRAVIA Internet Video

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับให้เป็นอินพุท ที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 3. ถ้าหากเครื่องเล่นเริ่มทำการเล่นแผ่นดิสก์ ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่ง เมนู xross media bar™ แสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อ.
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือกไปที่ Setup – System Settings, และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกที่ System Information, และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์.

  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชันนั้นเป็น 0164 หรือสูงกว่า, ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำการติดตั้งตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้เข้าไปอีก.

วิธีการหาตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้
มีสองวิธีการที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่อง BDP-S1200/S3200 นี้:
การอัพเดตผ่านทางเครือข่าย:

 • การอัพเดตผ่านทางเครือข่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่าย, ดังนั้นจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายนี้.
 • ท่านจำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาอินเตอร์เน็ตของท่าน. (โดยใช้สาย Ethernet หรือ เชื่อมต่อแบบไร้สาย)
 • แนะนำให้ใช้เครือข่ายที่มีความเร็วมากกว่า 512Kbps เพื่อให้สามารถทำการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และ เพื่อจะหลีกเลี่ยงขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่เชื่องช้า.
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, กรุณาดูที่ ส่วนของ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย.

การอัพเดตผ่านทาง USB:

 • ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray กับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้, ให้ใช้วิธีการอัพเดตผ่านทาง USB.
 • กรุณาดูที่การดาวน์โหลดและโอนถ่ายไฟล์สำหรับการอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน ตามด้านล่างนี้, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย
การอัพเดตผ่านทางเครือข่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่าย ดังนั้น ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายนี้ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S1200/S3200.
หมายเหตุที่สำคัญ

 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อมได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC. การสูญเสียของเพาเวอร์ในระหว่างการติดตั้งของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อมได้.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเดตแบบนี้ เครื่องเล่นจำเป็นต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • เพื่อที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์, ระบบจำเป็นจะต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ไว้ด้วย.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที, ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับไปที่อินพุทที่เครื่องเล่น BD นั้นเชื่อมต่ออยู่.
 2. เชื่อมต่อขั้วต่อ LAN(100) บนเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่าน โดยใช้สาย Ethernet.
 3. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 4. ถ้าหากมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, กรุณาเอาแผ่นนั้นออกไปก่อน.
 5. ในเมนู xrossmediabar (XMB), ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมทเพื่อทำการเลือกที่ Setup - Network Update และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. การยืนยันในการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายจะแสดงขึ้นมา. ให้กดที่ OK เพื่อทำการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย.
 7. จะมีข้อความ Update to a new software version แสดงขึ้นมา, และเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์.
 8. เลือกที่ Start และ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. การทำงานในส่วนแรกของกระบวนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 10. ในระหว่างการอัพเดต, แถบแสดงความคืบหน้าที่แสดงเป็น x % และขนาดที่ดาวน์โหลดมาแล้ว, จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต
 11. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นจะทำการรีสตาร์ทตัวเอง เมื่อทำได้เสร็จสิ้น และการทำงานในส่วนที่สองจะเริ่มต้นต่อไป.
 12. แถบแสดงความคืบหน้า, ที่แสดงเป็น x % และปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดมา, จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 13. การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จสิ้น เมื่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ปิดเพาเวอร์ลงไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้นจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสิ้น. การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม.
 14. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 15. การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จ.
  หมายเหตุ: ถ้าสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขของเฟิร์มแวร์เป็น 0164, แสดงว่า การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ, กรุณาติดต่อกับ Sony.

คำถามที่พบบ่อยในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ผ่านทางเครือข่าย

 1. เมื่อดำเนินการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย, โทรทัศน์จะแสดงข้อความว่า "Connection status cannot be confirmed" หรือ "This device is not connected to network" และท่านไม่สามารถจะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้.
  อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย. ให้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อและการปรับตั้งต่าง ๆ ของเครือข่ายทำได้ถูกต้อง.
  • ตรวจเช็คสาย Ethernet เพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ LAN(100) บนตัวเครื่องและแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างแน่นหนาดี.
  • ตรวจเช็คว่า การปรับตั้งค่าของเครือข่ายของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray และตรวจสอบดูว่า เครื่องเล่นนั้นมี IP address ของตัวเอง.
   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้เข้าไป, แทน proxy host name, ในช่องสำหรับป้อน Proxy Server เข้าไปนั้น.
  • ตรวจสอบว่า ทั้ง 'Physical Connection' และ 'Internet Access' นั้น OK ใน Network Settings - Network Connection Status.
  • ทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการ อัพเดตผ่านทางเครือข่าย อีกครั้ง.
 2. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเดต.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา และลองทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง.
 3. กระบวนการอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้ยังคงทำงานอยู่ต่อไป หลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที.
  ให้ใช้เครือข่ายที่มีความเร็วมากกว่า เพื่อให้สามารถทำการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตได้.
  ถ้าหากการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไม่สำเร็จ, โปรดยกเลิกและทำการอัพเดตผ่านทาง USB. หากอัพเดตเฟิร์มแวร์ยังล้มเหลว, กรุณาติดต่อกับ Sony.

 4. ในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้, หน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลวปรากฎขึ้นมา.
  กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  •  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต.
  • ในหน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลว, ให้เลือกไปที่ OK เพื่อลองทำการอัดเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง หรือเลือกที่
   Cancel เพื่อทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตทางเครือข่าย.
  • ถ้าอาการยังไม่ขึ้น หลังจากที่พยายามจากทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง, กรุณาทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากหน้าเว็บ และอัพเดตผ่านทาง USB.
  • ทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย และดำเนินการอัพเดตผ่านทาง USB.
 5. การอัพเดตเฟิร์มแวร์ยังคงมีความล้มเหลวต่อไป หลังจากที่ได้ลองทำมาแล้วหลาย ครั้ง.
  โปรดดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากเว็บและ อัพเดตดาวน์โหลดผ่านทาง USB.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, กรุณาติดต่อ Sony.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATE_M19R0164.ZIP

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M19.R.0164

ขนาดของไฟล์

 • 90.4MB

วันที่ออก

 • 2015-01-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดอัพเดตผ่านทาง USB 
ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่อง BDP-S1200/S3200 เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้, กรุณาใช้วิธีการอัพเดตผ่านทาง USB.
หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์, กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่า ตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านหรือไม่.
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน. การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อมได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC. การสูญเสียของเพาเวอร์ในระหว่างการติดตั้งของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม.
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการดาวน์โหลดอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้:
  - Macintosh OS® version 10.5 หรือที่ใหม่กว่า
  - Microsoft® Windows® 8, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® Vista®, Microsoft® Windows® XP
 • เพื่อที่จะดำเนินการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้, จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง.
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านทำการพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา เพื่อใช้ในการอ้างอิงในระหว่างการติดตั้งด้วย.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการดาวน์โหลดผ่านทาง USB

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M19R0164.ZIP ไปเก็บที่ไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง).

 2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และตรวจสอบว่า ไฟล์ UPDATE_M19R0164.ZIP เท่ากับ 94,880,733 bytes.
  1. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M19R0164.ZIP, และคลิกที่ "Properties".
  2. ที่หน้าต่างของ "UPDATE_M19R0164.ZIP Properties", ตรวจสอบดูว่า "Size:" แสดงเท่ากับ "90.4MB (94,880,733 bytes)".
   หมายเหตุ: ตัว "Size on disk:" ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป นั่นเป็นสิ่งที่ปกติ.
  3. ถ้าขนาดของไฟล์นั้นแตกต่างออกไปจาก "94,880,733 bytes", กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M19R0164.ZIP นี้มาใหม่อีกครั้ง
 3. ทำการขยายไฟล์ UPDATE_M19R0164.ZIP.
  สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS® X:
  1. ไปที่ตำแหน่งที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ UPDATE_M19R0164.ZIP.
  2. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ "UPDATE" ถูกสร้างขึ้นมาให้
  สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® Vista®, Windows® 7 หรือ Windows® 8:
  1. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดขึ้นมา และคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M19R0164.ZIP, และจากนั้น คลิกที่ "Extract All”
  2. ที่หน้าต่างของ "Extract Compressed (Zipped) Folders", ให้คลิกที่ "Extract"
  3. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ "UPDATE" ถูกสร้างขึ้นมาให้
  สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® XP:
  1. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดขึ้นมา และคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M19R0164.ZIP, และจากนั้น คลิกที่ "Extract All”
  2. ที่กล่องโต้ตอบ "Extraction Wizard", คลิกที่ "Next".
  3. คลิกที่ "Next".
  4. คลิกที่ "Finish".
  5. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ "UPDATE" ถูกสร้างขึ้นมาให้
  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีไฟล์ทั้งหมดสี่ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ "UPDATE": 
  MSB19-FW.BIN และ MSB19-FW.ID, MSB19-FW_MB.BIN, และ MSB19-FW_MB.ID

 4. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่ใช้งานด้วยกันได้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  ดูคำสั่งต่าง ๆ ของการฟอร์แมท และรายการของอุปกรณ์จัดเก็บ USB ต่าง ๆ ที่ใช้งานด้วยกันได้ 
  หมายเหตุ: BDP รองรับ FAT32 และ NTFS
 5. ทำการโอนถ่ายโฟลเดอร์สำหรับอัพเดตนี้ไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ดังกล่าว:

  สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS® X: 
  ให้ลากและวางโฟลเดอร์ "UPDATE" ไปที่โฟลเดอร์รากของอุปกรณ์ USB.

  สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows®:
  1. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นมา,
  2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ UPDATE และ, จากเมนู,
  3. ให้คลิกที่ "Send To...", และจากนั้นให้คลิกที่ไดร์ฟนั้น (เช่น: Removable Disk E:) ที่แสดงเป็นอุปกรณ์ USB ของท่าน.
  4. โฟลเดอร์สำหรับใช้ในการอัพเดตจะถูกคัดลอกเข้าไปไว้ในอุปกรณ์ USB ของท่าน.
  หมายเหตุ: การอัพเดตนี้จะไม่ทำงาน ถ้าหากไฟล์นี้ไม่ได้รับการคัดลอกไปที่ไดเร็กตอรี่รากของอุปกรณ์ USB หรือ ถ้าหากมีการแก้ไขในชื่อของไฟล์.

 6. ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

 7. กรุณาทำต่อในส่วนถัดไป.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทาง USB
คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้สำหรับใช้ในการติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์โดยผ่านทาง USB.
คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์

 • คำเตือน!! ห้ามปิดกำลังงานของระบบ หรือปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC. การทำเช่นนั้นอาจจะไปสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงจุดที่จะต้องนำเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการกดที่ปุ่มใด ๆ, เว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น, จนกว่าการอัพเดตจะสิ้นสุด. การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายกับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการบริการตรวจซ่อมได้.
  หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะใช้เวลาขั้นต่ำ 5 นาที. ระหว่างการอัพเดต, หน้าจอบนโทรทัศน์ของคุณจะแสดงความคืบหน้า, หรืออาจจะว่างเปล่า. ซึ่งเป็นเรื่องปกติ.
 • กรุณาอย่าถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB ออก จนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสิ้น.
 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับให้ไปเป็นอินพุทที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บ USB อื่นที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, ถ้าหากมี, โปรดถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB ออกจากเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 4. ใส่อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่มีไฟล์อัพเดตเข้ากับพอร์ต USB ที่อยู่แผงด้านหน้าของเครื่องเล่น.
 5. ที่เมนู xross media bar™, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรลทำการเลือกไปที่ "Setup" - "Software Update" และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. การอัพเดตซอฟต์แวร์จะปรากฎที่หน้าจอ. เลือกที่ "Update via USB Memory". กดที่ “OK” เพื่ออัพเดตผ่านทางอุปกรณ์จัดเก็บ USB.
 7. มีข้อความ "Update to a new software version" แสดงขึ้นที่หน้าจอของโทรทัศน์.
 8. เลือกที่ "OK" และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. ส่วนแรกของกระบวนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 10. ในระหว่างการอัพเดต, แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงเป็น "x %" ขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว "x" จะเปลี่ยนจาก “0” ไปจนถึง "100", แสดงการคืบหน้าของการอัพเดต.
 11. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray จะทำการรีสตาร์ทตัวเอง เมื่อเสร็จสิ้น และส่วนที่สองของการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 12. แถบแสดงความคืบหน้าที่แสดงเป็น "x %" จะแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว "x" จะเปลี่ยนจาก “0” ไปจนถึง "100", แสดงการคืบหน้าของการอัพเดต.
 13. การอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้จะสิ้นสุดเมื่อถาดใส่แผ่นเปิดคืนแผ่นออกมา และเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามดำเนินการใด ๆ หรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา. ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นของท่านไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อม.
 14. ถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB ออกจากเครื่องเล่น.
 15. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 16. ทำการตรวจเช็คเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อดูว่า การอัพเดตนี้ได้ทำการติดตั้งเข้าไปสำเร็จหรือไม่.

  หมายเหตุ: ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0164, การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

คำถามที่พบบ่อยของการอัพเดตผ่านทาง USB 

 1. ไม่สามารถทำการเลือก "Update via USB Memory"
  กรุณาตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ให้แน่ใจ:-
  - อุปกรณ์ USB ได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเข้ากับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray 
  - อุปกรณ์ USB ได้รับการฟอร์แมทให้เป็นระบบไฟล์ที่รองรับได้ (FAT32 & NTFS)
  - อุปกรณ์ USB ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray 
  ถ้าหากยังคงมีปัญหาอีกต่อไป, กรุณาติดต่อกับ Sony

 2. มีข้อความเตือนว่า "There is no update file (ไม่มีไฟล์สำหรับอัพเดต)" แสดงขึ้นมา. 
  กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อของไฟล์สำหรับอัพเดตนั้นถูกต้องดีแล้ว ("UPDATE" – โดยเป็นตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด) และมีไฟล์ต่าง ๆ อยู่ในโฟลเดอร์ "UPDATE":-
  - MSBXX-FW.BIN
  - MSBXX-FW.ID
  - MSBXX-FW_MB.BIN
  - MSBXX-FW_MB.ID
  กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดและโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน.
  ถ้าหากยังคงมีปัญหาอีกต่อไป, กรุณาติดต่อกับ Sony

 3. มีข้อความเตือนว่า "The file is corrupted (ไฟล์นี้ใช้การไม่ได้)" แสดงขึ้นมา. 
  กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M19R0164.ZIP ใหม่อีกครั้งและทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดและโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน.
  ถ้าหากยังคงมีปัญหาอีกต่อไป, กรุณาติดต่อ Sony

 4. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างการอัพเดต.
  ให้เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมาและทำตามขั้นตอนการอัพเดตอีกครั้ง.

 5. ไฟล์ UPDATE_M19R0164.ZIP สำหรับใช้ในการอัพเดตที่ฉันดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์สำหรับการอัพเดตไม่สามารถแตกไฟล์ออกมาได้.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว. ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นทิ้งไปก่อน และทำตามในส่วนของ การดาวน์โหลดและโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน.

 6. ขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ยังคงทำงานต่อไปไม่เสร็จสิ้น หลังจากที่ทำงานมาได้นานกว่า 30 นาทีแล้ว.
  กรุณาติดต่อกับ Sony.