รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDV-N9100WL
 • BDV-N9900SH
 • BDV-N9100W
 • BDV-N8100W
 • BDV-N7100W

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ยูติลิตี้นี้สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุและจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.
ยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้เป็น version M17.R.0196 และให้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • แก้ไขปัญหาความปลอดภัยของ SSL 

ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด:

 • Microsoft® Windows® XP
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 • Microsoft® Windows Vista® Business
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Business 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 64-bit

การตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ 

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับไปที่อินพุทที่เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่ด้วย
 2. เปิดเพาเวอร์บนเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมา
 3. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD ปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
 4. ถ้าหากระบบเริ่มทำการเล่นแผ่นขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่งเมนู xross media bar™ ปรากฎขึ้นมาบนโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกที่ Setup – System Settings, และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER 
 6. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ System Information, และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER 
 7. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของโทรทัศน์.

  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 0196 หรือสูงกว่า, ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้เข้าไปอีก.

วิธีการหาตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ 
มี 2 วิธีที่จะทำให้ได้ตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้:
การอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย (Network upgrade): 

 • การดำเนินการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่ง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายนี้.
 • ท่านจำเป็นจะต้องทำการเชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet.
 • กรุณาดูที่ ส่วนของคำสั่งต่าง ๆ ในการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

การสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด:

 • ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่าน โปรดใช้วิธีการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์.
 • โปรดดูที่ส่วนของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

คำสั่งต่าง ๆ ในการอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย 
การดำเนินการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่ง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายนี้ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้.
หมายเหตุที่สำคัญ

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์, กรุณาทำ การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาดูว่า ตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ของท่านหรือไม่.
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การสูญเสียกำลังงานไปในระหว่างการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเกรดแบบนี้จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อระบบเข้ากับการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง.
  หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่สามารถจะเชื่อมต่อระบบเข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่าน กรุณาดูที่ ส่วนของวิธีการหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ข้างต้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์.
 • เพื่อที่จะดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อระบบนี้อย่างถูกต้องเข้ากับโทรทัศน์ที่ใช้งานด้วยกันได้.
 • ขอแนะนำเป็นอยางยิ่งว่า ให้ท่านทำการพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา สำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดอย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรดและอาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์บนโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับไปที่อินพุทที่เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
 2. เชื่อมต่อขั้ว LAN(100) บนระบบเข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่านด้วยสาย Ethernet.
 3. เปิดเพาเวอร์บนเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมา.
 4. หลังจากที่เปิดเพาเวอร์ขึ้นมา, จะมีข้อความ [A new software version is available. แสดงขึ้นมา กรุณาไปที่ส่วนของ Setup ของเมนูและเลือกที่ Network Update เพื่อดำเนินการอัพเดต. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการอัพเดต, กรุณาดูที่หน้าเว็บของโซนี่] ที่แสดงบนทีวี.
 5. ถ้าหากมีแผ่นดิสก์อยู่ในระบบ กรุณานำแผ่นนั้นออกไป.
 6. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ  จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง.
  สำคัญ: การอัพเกรดไม่สามารถจะดำเนินการได้ ถ้าหากไม่ได้ตั้งให้ระบบไปที่ฟังก์ชั่น BD/DVD.
 7. ที่เมนู xross media bar™, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมท ทำการเลือกที่ Setup - System Settings, และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 8. ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือก Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Quick Start Mode นั้นได้มีการตั้งไว้ที่ Off.
  หมายเหตุ: ถ้าหาก Quick Start Mode ตั้งไว้ที่ On, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งนั้นให้เป็น Off. ไม่เช่นนั้น, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถดำเนินการได้.
 9. ที่เมนู xross media bar™, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมท ทำการเลือกที่ Setup - Network update และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 10. จะมีข้อความ [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] แสดงขึ้นมาในโทรทัศน์.
 11. เลือกที่ OK และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 12. จะมีข้อความ [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M17.R.xxxx New version M17.R.xxxx] แสดงขึ้นมาในทีวี.
 13. เลือกที่ START และ จากนั้นให้กดที่ ENTER เพื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์.
 14. การอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น UPDATE จะแสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.

  หมายเหตุ: เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System จะทำการรีสตาร์ทเองก่อนที่การอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.

 15. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จ เมื่อมีข้อความ DONE แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของระบบ จนกระทั่งมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre system ไม่ตอบสนองหรือต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้. 
 16. เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System จะทำการปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ.
 17. เปิดเพาเวอร์ที่เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมา.
 18. ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ได้ทำการติดตั้งเข้าไปสำเร็จแล้วหรือไม่.
  หมายเหตุ: ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 0196, แสดงว่า การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.
  ถ้าหากท่านมีคำถามต่าง ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือ, กรุณาติดต่อกับ Sony.

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ทางเครือข่าย

 1. มีข้อความ [Update failed. Insert the update disc or connect to the network to retry. If the update continues to fail, please contact the customer service center] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของทีวี. 
  กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ให้ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้.
   - ตรวจสอบว่า เราท์เตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ระหว่างระบบและเราท์เตอร์ได้มีการเปิดสวิทช์ไว้แล้ว.
   - ตรวจสอบว่า สายต่าง ๆ ที่ต่อระหว่างระบบและเราท์เตอร์ได้รับการต่อไว้อย่างถูกต้องดีแล้ว.
   - ตรวจสอบว่า ท่านมีการใช้ชนิดของสายที่ถูกต้อง (แบบตรง หรือ แบบไขว้) ระหว่างระบบและตัวเราท์เตอร์.
  2. โดยการใช้รีโมท, ให้เลือกที่ Retry บนหน้าจอ และกดที่ Enter.
   ถ้าหากท่านไม่สามารถดำเนินการอัพเดตทางเครือข่ายนี้ได้ ให้ลองทำตามคำสั่งต่าง ๆ การอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์.
   กรุณาทำการตรวจสอบที่ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด และ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ ภายหลังการดำเนินการอัพเกรดอีกครั้งหนึ่ง, โปรดติดต่อ Sony.

 2. เมื่อเรียกการทำงานของการอัพเกรดด้วยเครือข่าย โทรทัศน์จะแสดงข้อความ, [Connection status cannot be confirmed cannot communicate with the server. Please try again later.] และท่านไม่สามารถจะดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้. 
  อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อของเครือข่าย ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อและการปรับตั้งต่าง ๆ ทำได้ถูกต้อง.
  1. ตรวจสอบสาย Ethernet เพื่อให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ LAN(100) บนตัวเครื่องและเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่แน่นหนาดี.
  2. ตรวจสอบค่าการปรับตั้งต่าง ๆ ของเครือข่ายของเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System และตรวจสอบว่า ระบบมี IP address ของตนเองอยู่
   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้อยู่นั้นเข้าไป, แทนชื่อ proxy host ในช่องสำหรับป้อน Proxy Server เข้าไป.
  3. ทำตาม คำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเกรดด้วยเครือข่าย อีกครั้งหนึ่ง.

 3. เพาเวอร์มีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมาใหม่ และจากนั้น ให้ทำตาม คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย ใหม่อีกครั้ง.

 4. ภายหลังกระบวนการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายได้เริ่มต้นขึ้น จะมีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] จะแสดงในส่วนล่างขวาของหน้าจอแต่แถบแสดงความคืบหน้ากลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
  ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเครือข่ายของท่าน กระบวนการอัพเกรดทางเครือข่ายอาจจะใช้เวลาที่ยาวนาน (ถึง 60 นาที).
  นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมถึงมีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] แสดงขึ้นมาในส่วนล่างขวาของหน้าจอและแถบแสดงความคืบหน้ากลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน.

 5. การอัพเกรดทางเครือข่ายผ่านไปนานกว่า 60 นาที และยังไม่เสร็จสิ้น. 
  ถ้าหากระบบของท่านเชื่อมต่อผ่านทางระบบไร้สายเข้ากับเครือข่าย, โปรดลองทำการเชื่อมต่อด้วยสายเข้ากับเครือข่ายนั้นดู และลองดำเนินการตามกระบวนการนี้ดูอีกครั้ง.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีกต่อไป, ความเร็วการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายนั้นอาจจะมีค่าต่ำ. ในกรณีเช่นนั้น  โปรดลองทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของ การอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์.
  กรุณาตรวจสอบที่ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด และ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
  ถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นภายหลังการอัพเกรดซ้ำใหม่อีกครั้ง, โปรดติดต่อ Sony.

 6. มีข้อความ [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting.] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของทีวี.
  กรุณาทำการตรวจสอบว่า สาย LAN มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System แน่นหนาดีแล้วหรือไม่.

 7. มีข้อความ [Already Updated] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของทีวี เมื่อพยายามทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
  เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ปัจจุบันติดตั้งอยู่ในเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เป็นเวอร์ชันล่าสุด.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M17R0196.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M17.R.0196

ขนาดของไฟล์

 • 118.0MB

วันที่ออก

 • 2015-01-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด 
ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้, กรุณาใช้วิธีการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์.
หมายเหตุที่สำคัญ

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ, กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์เพื่อพิจารณาดูว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System ของท่าน
 • ข้อสำคัญ: ในเวลานี้ ไม่ได้มีเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ครบทุกอันที่จะสามารถใช้ทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้ได้หมด ถ้าหากท่านประสบกับความลำบากในการสร้างแผ่นดิสก์นี้ขึ้นมา กรุณาพิจารณาใช้วิธีการอัพเกรดโดยทางเครือข่าย หรือใช้วิธีการขอรับแผ่นดิสก์แทน ท่านอาจจะกลับมาตรวจสอบภายหลังเพื่อที่จะดูว่า มีเวอร์ชันใหม่กว่าให้ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์อยู่หรือไม่ก็ได้เช่นกัน. 
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การสูญเสียกำลังงานไปในระหว่างการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • ให้ใช้แต่แผ่น CD-R ที่เป็นของใหม่เพื่อทำการเขียนแผ่นสำหรับอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ระบบอาจจะไม่สามารถอ่านแผ่นที่สกปรกหรือเป็นรอยขีดข่วนได้
  หมายเหตุ: แนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าให้ใช้แต่แผ่น CD-R เท่านั้น อย่าใช้แผ่น CD-RW.
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการดาวน์โหลดตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้:
  แนะนำให้เป็น Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP.
 • จำเป็นจะต้องมีไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่น CD ได้ แต่แผ่น CD-R ใหม่ที่ว่างเปล่า เพื่อใช้ในการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้.
 • เพื่อที่จะดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อระบบเข้ากับโทรทัศน์ที่ใช้งานด้วยกันได้อย่างถูกต้องด้วย.
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านทำการพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา สำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้ง.

การดาวน์โหลดและคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการสร้างแผ่นดิสก์

 1. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M17R0196.zip ไปเก็บไว้ที่ไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง).
 2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้และตรวจสอบดูว่า มีขนาดของไฟล์ UPDATA_M17R0196.zip เท่ากับ 124,200,740 bytes.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M17R0196.zip, และคลิกที่ Properties.
  b. ในหน้าจอ UPDATA_M17R0196.zip Properties, ตรวจสอบว่า Size: แสดงเท่ากับ 118MB (124,200,740 bytes).
  หมายเหตุ: ตัว Size on disk: ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป นั่นเป็นสิ่งที่ปกติ.
  c. ถ้าขนาดของไฟล์นั้นแตกต่างออกไปจาก 124,200,740 bytes, กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M17R0196.zip นี้มาใหม่อีกครั้ง.
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M17R0196.zip. จากนั้น, ให้ทำการขยายไฟล์ ZIP นั้น.
 4. ไฟล์ต่าง ๆ ที่ได้รับการขยายออกมาจะมีชื่อว่า MSB17-FW.BIN, MSB17-FW.ID, MSB17-FW_MB.BIN และ MSB17-FW_MB.ID
 5. เพื่อทำการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ให้เขียนไฟล์ต่าง ๆ (4 ไฟล์) ที่ได้รับการขยายออกมานี้ ไปที่รากของแผ่น CD-R โดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD-R ให้ทำตามคู่มือการใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่นเพื่อทำการสร้างแผ่นนั้นขึ้นมา.

หมายเหตุในการเขียนแผ่น CD:

 • ข้อสำคัญ: ในเวลานี้ ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ครบทุกเวอร์ชั่นที่จะสามารถใช้แผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้ได้หมด
 • เพื่อที่จะให้แผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้ทำงานได้ ท่านจะต้องสร้างแผ่นนี้ขึ้นมา โดยใช้ตัวเลือก Data Disc ของซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ของท่าน
 • แผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้จะต้องได้รับการปิดการเขียน (finalized) ต้องแน่ใจว่า ได้ทำการเลือก Finalize CD (No further writing possible) ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ของท่านแล้วเพื่อทำการปิดการเขียนของแผ่นดิสก์สำหรับใช้ในการอัพเกรดนี้
 • ถ้าหากการเขียนมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเขียนแผ่น CD นั้น ให้ทิ้งแผ่นดิสก์นั้นไปและทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้ขึ้นมาใหม่
 • การเขียนแผ่นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำการเขียนเป็นชุด (packet writing) จะไม่ได้รับการรองรับ
 • ห้ามใช้แผ่นสำหรับอัพเกรดที่สร้างขึ้นมาโดยใช้กระบวนการอื่นที่นอกเหนือจากที่อธิบายมาข้างต้น.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ 
คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้ใช้สำหรับการติดตั้งอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์.
คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของระบบหรือตัดออกจากเต้ารับจ่ายกำลังงานไฟ AC การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้
คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จ
การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้

หมายเหตุ: กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะใช้เวลาขั้นต่ำที่ 30 นาที.

 1. เปิดเพาเวอร์บนโทรทัศน์และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับอินพุทให้ไปเป็นอันที่เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ในเครื่อง Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System ขึ้นมา.
 3. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD ปรากฎขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.
  ข้อสำคัญ: การอัพเกรดนี้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ เว้นแต่จะมีการตั้งให้เป็นฟังก์ชัน BD/DVD.
 4. ที่เมนู xross media bar™ ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกไปที่ Setup- System Settings, และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Quick Start Mode นั้นได้ตั้งไว้ที่ Off.
  หมายเหตุ: ถ้าหาก Quick Start Mode มีการตั้งไว้เป็น On, ให้ทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนั้นให้เป็น Off. ไม่เช่นนั้น การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถดำเนินการได้.
 6. ใส่แผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้เข้าไปในระบบ และทำการปิดถาดสำหรับใส่แผ่นดิสก์เข้าไป.
 7. หลังจากที่แผ่นดิสก์ได้รับการโหลดเข้าไปแล้ว จะมีข้อความ, [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M17.R.0xxx New version M17.R.xxxx Never turn off power while performing update.] แสดงขึ้นมาที่หน้าจอของโทรทัศน์.
 8. ให้ใช้รีโมททำการเลือกที่ OK, และ จากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. กระบวนการอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และคำว่า UPDATE จะปรากฎขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า
 10. ในระหว่างที่การอัพเกรดนี้ได้รับการติดตั้งเข้าไปข้อความ UPDATE จะแสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า
 11. การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์จะเสร็จ เมื่อมีคำว่า DONE ปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า จากนั้น ระบบจะทำการปิดตัวลงไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าข้อความนี้จะแสดงขึ้นมา การทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้ระบบของท่านไม่ตอบสนองและต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 12. เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System ขึ้นมาและนำเอาแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดออกไปจากระบบ
 13. ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ได้รับการติดตั้งเข้าไปสำเร็จหรือไม่
  หมายเหตุ: ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0196, แสดงว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

การตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับไปที่อินพุทที่เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่ด้วย
 2. เปิดเพาเวอร์บนเครื่อง Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System ขึ้นมาและกดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD ปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
 3. ถ้าหากระบบเริ่มทำการเล่นแผ่นขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม STOP และ รอจนกระทั่งเมนู Xross Media Bar™ ปรากฎขึ้นมาบนโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกที่ Setup – System Settings, และจากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER 
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ System Information, และจากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER 
 6. เวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System จะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอของโทรทัศน์.

  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 0196, แสดงว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์

 1. UPDATE และ ERROR แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า. 
  โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปลดสายไฟ AC ออก จากนั้นให้เสียบปลั๊กสายไฟ AC นั้นเข้าไปอีกครั้ง
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
  3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของ การอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ใหม่ อีกครั้ง.
  ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ภายหลังการทำการอัพเกรดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว โปรดติดต่อ Sony. 

 2. UPDATE ไม่แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า เมื่อใส่แผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดเข้าไป.
  ให้นำแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนั้นออกไปจากระบบและทำการลบไฟล์ต่าง ๆ สำหรับอัพเกรดนั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของการ ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์ สำหรับอัพเกรด เพื่อทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดขึ้นมาใหม่ และจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของคำสั่งต่าง ๆ สำหรับ การอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ เพื่อทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้เข้าไป.

 3. เพาเวอร์มีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด. 
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมาใหม่ และจากนั้น ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับ การอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ใหม่ อีกครั้ง.

 4. เมื่อทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M17R0196.zip สำหรับอัพเกรดที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์สำหรับการอัพเกรดไฟล์ต่าง ๆ ของ MSB17-FW.BIN, MSB17-FW.ID, MSB17-FW_MB.BIN และ MSB17-FW_MB.ID ไม่มีการสร้างขึ้นมาให้.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นทิ้งไป และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับทำการอัพเกรด เพื่อทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดแผ่นใหม่ขึ้นมา.

 5. กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ยังคงไม่เสร็จ หลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที.
  โปรดติดต่อ Sony.