รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S1100
 • BDP-S3100

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ยูติลิตี้นี้จะใช้กับสินค้าที่ระบุและขายในเอเซียแปซิฟิคเท่านั้น ไม่ใช่ทุกรุ่นที่ขายทุกประเทศ .
ยูติลิตี้นี้มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S1100/S3100 ไปเป็นเวอร์ชัน M14.R.0197 และให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

 • ปิดการใช้งาน SSL สำหรับปัญหา Poodle
 • ปรับปรุงความสามารถในการเล่น BD-ROM 

แนะนำระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะสร้างและการอัพเกรดแผ่น :

 • Microsoft® Windows® XP
 • Microsoft® Windows® XP MCE
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 • Microsoft® Windows Vista® Business
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Business 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 8
 • Microsoft® Windows ® 8.1

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ปัจจุบัน

 1. เปิดทีวีและให้มั่นใจว่า อินพุทของทีวีได้ต่อกับเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์แล้ว
 2. เปิดเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์
 3. ถ้าหากเครื่องเล่นเริ่มต้นอ่านแผ่นดิสก์ ให้กดปุ่ม STOP และรอจนกระทั่งเมนู xross media bar™ แสดงบนหน้าจอทีวีก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมทคอนโทรลและเลือก Setup – System Settings และให้กดปุ่ม ENTER
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรและเลือก Quick Start Mode และให้มั่นใจว่า Quick Start Mode ได้ตั้งไปที่ Off
  ถ้าหาก Quick Start Mode ตั้งไปที่ On ให้เปลี่ยนการตั้งไปที่ Off มิฉะนั้น การอัพเดตเฟิร์มแวร์อาจจะไม่สำเร็จ
 6. ให้ใช้คีย์ลูกศรและเลือก System Information และให้กดปุ่ม ENTER 
 7. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ในปัจจุบันจะถูกติดตั้งบนเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์จะแสดงเป็นรายการบนจอทีวี.
  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชันเป็น 0197 หรือสูงกว่า, ไม่มีความจำเป็นที่จะทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก.

วิธีการอย่างไรในการอัพเกรดเฟิร์มแว ร์
มีอยู่ 2 ทางในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S1100/S3100:

การอัพเกรดระบบเครือข่าย:

 • การทำงานในการอัพเกรดระบบเครือข่ายจะดำเนินต่อไป ดังนั้นขอแนะนำว่าคุณควรใช้วิธีการอัพเกรดระบบเครือข่ายอย่างมาก.
 • ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ไปยังแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet
 • กรุณาดูที่ ส่วนของคำแนะนำในการอัพเกรดระบบเครือข่าย, เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม.

การสร้างการอัพเกรดแผ่นดิสก์:

คำแนะนำในการอัพเกรดระบบเครือข่าย
การทำงานในการอัพเกรดระบบเครือข่ายจะดำเนินต่อไป ดังนั้นขอแนะนำว่า คุณควรใช้วิธีการอัพเกรดระบบเครือข่าย ในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S1100/S3100.

ข้อสำคัญ

 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำแนะนำในการอัพเกรดอย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้ อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจทำให้เครื่องเล่นนั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 • คำเตือน!! ห้ามปิดเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์หรือถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบสายไฟ AC  หากไฟดับระหว่างการการอัพเดตเฟิร์มแวร์อาจเป็นสาเหตุให้บลูเรย์ดิสก์ไม่ทำงานหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 • ตามที่จะใช้วิธีการอัพเดตซึ่งจำเป็นที่เครื่องเล่นต้องต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอด.
 • ในการทำอัพเกรดเฟิร์มแวร์, จำเป็นที่ระบบจะต้องต่อเข้ากับทีวีได้.

คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
หมายเหตุ: ขั้นตอนการทำอัพเกรดเฟิร์มแวร์ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบการต่อเครือข่าย.

 1. เปิดทีวีและให้มั่นใจว่า อินพุทได้ต่อกับเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์.
 2. เชื่อมต่อขั้ว LAN(100) จากเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ไปยังแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ต
 3. เปิดเพาเวอร์เครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์
 4. ถ้ามีแผ่นตกค้างในเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ ให้นำแผ่นนั้นออกไปก่อน.
 5. ที่ xrossmediabar (XMB) , ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมททำการเลือกที่ Setup - Network Update และให้กดปุ่ม ENTER.
 6. Network Update confirmation จะแสดงขึ้นมา. กดที่ปุ่ม OK เพื่อดำเนินการต่อ.
 7. มีข้อความ Update to a new software version แสดงขึ้นมา, และเวอร์ชันล่าสุดจะแสดงบนหน้าจอทีวี.
 8. เลือกที่ Start และจากนั้น กดปุ่ม ENTER.
 9. กระบวนการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น.
 10. ในระหว่างการอัพเดต, ข้อความ x % เพื่อแสดงความคืบหน้า, จะแสดงบนหน้าจอทีวี.
  หมายเหตุ: ตัว x เปลี่ยนจาก 0 ไปถึง 100, แสดงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 11. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray จะทำการรีสตาร์ทเครื่อง และจะเริ่มต้นอัพเดตในขั้นตอนถัดไป.
 12. ในระหว่างการอัพเดต, ข้อความ x % เพื่อแสดงความคืบหน้า, บนหน้าจอ.
  หมายเหตุ: ตัว x เปลี่ยนจาก 0 ไปถึง 100, แสดงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 13. การอัพเดตเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้น เมื่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray จะทำการปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของระบบ จนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสิ้น. การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไม่ตอบสนองหรือต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 14. เปิดเครื่องเล่นดิสก์บลูเรย์ขึ้นมา.
 15. ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบดูว่า การอัพเดตนีได้ทำการติดตั้งเข้าไปสำเร็จแล้วหรือไม่.
  หมายเหตุ: ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0197, แสดงว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จ.
  ถ้าหากท่านมีคำถามต่าง ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อกับ Sony.

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเดตทางเครือข่าย

 1. เมื่อทำการอัพเกรดผ่านเครือข่ายอยู่, หน้าจอทีวีแสดงคำว่า "Connection status cannot be confirmed" และท่านไม่สามารถทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นั้นได้.
  อาจจะมีปัญหาของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น. ให้ตรวจสอบ การปรับตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องเล่นว่าถูกต้องแล้ว.
  1. ให้ตรวจสอบว่า สาย Ethernet ได้ทำการเชื่อมต่อกับขั้วต่อ LAN(100) บนเครื่องเล่นและแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตอย่างแน่นหนามั่นคง.
  2. ตรวจสอบการปรับตั้งเครือข่ายของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray และตรวจสอบว่า ตัวเครื่องเล่นนั้นมี IP address ของตนเองอยู่.
  หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ทำการป้อนค่า IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้อยู่, แทน proxy host name ในช่องของที่ให้ใส่ Proxy Server.
  3. ตรวจสอบว่า ทั้ง 'Physical Connection' และ 'Internet Access' นั้น OK ใน Network Settings - Network Connection Status.
  4. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับ การอัพเดตผ่านทางเครือข่าย อีกครั้ง.
 2. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างการอัพเดต.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา และลองทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้งagain.
 3. ขบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสิ้นหลังจากที่ทำงานมาแล้วนานกว่า 30 นาที.
  โปรดติดต่อกับ Sony.
 4. ในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้, หน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลวปรากฎขึ้นมา.
  กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต.
  2. ในหน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลว, ให้เลือกที่ OK เพื่อลองทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง หรือ เลือกที่
  Cancel เพื่อทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตทางเครือข่าย.
  3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หลังจากที่พยายามทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง, กรุณาทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากหน้าเว็บและสร้างแผ่นอัพเดต.
  4. ยกเลิกกระบวนการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายและดำเนินการอัพเดตด้วยแผ่นดิสก์ที่หน้าจอ Home โดยการใส่แผ่นดิสก์สำหรับใช้ในการอัพเดตที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้เข้าไป.
 5. การอัพเดตเฟิร์มแวร์ยังคงมีความล้มเหลวต่อไป หลังจากที่ได้ลองทำมาแล้วหลายครั้ง.
  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเดต เพื่อทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเดต.
  1. ใส่แผ่นดิสก์สำหรับอัพเดตเข้าไปในขระที่เป็นหน้าจอการอัพเดตล้มเหลว, และ จากนั้น ให้เลือกที่ Retry บนหน้าจอ.
  2. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีก, โปรดติดต่อ Sony.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M14R0197.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M14.R.0197

ขนาดของไฟล์

 • 101.0MB

วันที่ออก

 • 2015-08-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด 
ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้ กรุณาใช้วิการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์.
หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจเช็ค กรุณาทำการตรวจเช็คเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์เพื่อพิจารณาดูว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System ของท่าน.
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อม.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การสูญเสียกำลังงานไปในระหว่างการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 • ให้ใช้แต่แผ่น CD-R ที่เป็นของใหม่เพื่อทำการเขียนแผ่นสำหรับอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ระบบอาจจะไม่สามารถอ่านแผ่นที่สกปรกหรือเป็นรอยขีดข่วนได้
  หมายเหตุ: แนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าให้ใช้แต่แผ่น CD-R เท่านั้น อย่าใช้แผ่น CD-RW.
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการดาวน์โหลดตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้:
  แนะนำให้เป็น Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows® Vista หรือ Windows® XP.
 • จำเป็นจะต้องมีไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่น CD ได้ แต่แผ่น CD-R ใหม่ที่ว่างเปล่า เพื่อใช้ในการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้.
 • เพื่อที่จะดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อระบบเข้ากับโทรทัศน์ที่ใช้งานด้วยกันได้อย่างถูกต้องด้วย.
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านทำการพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา สำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้ง.

การดาวน์โหลดและคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการสร้างแผ่นดิสก์

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M14R0197.zip ไปเก็บไว้ที่ไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง).
 2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้และตรวจสอบดูว่า มีขนาดของไฟล์ UPDATA_M14R0197.zip เท่ากับ 106,933,621 bytes.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M14R0197.zip, และคลิกที่ Properties.
  b. ในหน้าจอ UPDATA_M14R0197.zip Properties, ตรวจสอบดูว่า Size: แสดงเท่ากับ 101 MB (106,933,621 bytes).
  หมายเหตุ: ตัว Size on disk: ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป. นั่นเป็นสิ่งที่ปกติ.
  c. ถ้าขนาดของไฟล์นั้นแตกต่างออกไปจาก 106,933,621 bytes, กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M14R0197.zip มาใหม่อีกครั้ง.
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M14R0197.zip เพื่อทำการขยายไฟล์สำหรับเฟิร์มแวร์นี้.
  หมายเหตุ: ไฟล์ต่าง ๆ ที่ได้รับการขยายออกมาจะมีชื่อว่า: MSB14-FW.BIN, MSB14-FW.ID, MSB14-FW_MB.BIN และ MSB14-FW_MB.ID .
 4. ให้เขียนไฟล์ทั้งหมดลงไปในแผ่น CD-R ที่เป็นแผ่นใหม่ และต้องมั่นใจว่า ได้ทำการปิดการเขียน (finalize)  แผ่นนั้นเรียบร้อย.
  หมายเหตุ: คลิก ที่นี่ สำหรับคำสั่งต่าง ๆ ถึงวิธีการเขียนแผ่น CD สำหรับอัพเดต
 5. ถ้าหากมีความผิดพลาดในการเขียนเกิดขึ้นในกระบวนการเขียนแผ่น ให้ทิ้งแผ่นนั้นไปและสร้างแผ่นสำหรับทำการอัพเดตขึ้นมา.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่น
คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้สำหรับเป็นวิธีการติดตั้งตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้โดยการใช้แผ่น.
คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์

 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของระบบหรือตัดออกจากเต้ารับจ่ายกำลังงานไฟ AC การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้
 • คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จสิ้น
  การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
  หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะใช้เวลาขั้นต่ำที่ 15 นาที.
 1. เปิดเพาเวอร์บนโทรทัศน์และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับอินพุทให้ไปเป็นอันที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 3. ใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในเครื่องเล่น และทำการปิดถาดใส่แผ่น.
 4. หลังจากที่แผ่นถูกโหลดเข้าไปแล้ว จะมีข้อความแสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์.
 5. ให้ใช้รีโมททำการเลือกที่ OK และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. กระบวนการอัพเดตส่วนแรกจะเริ่มต้นขึ้น.
 7. ในระหว่างการอัพเดต, ข้อความของ x %, จะแสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของกระบวนการอัพเดตนั้น.
 8. เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray จะทำการรีสตาร์ทเองเมื่อเสร็จสิ้น และส่วนที่สองของการอัพเดตจะเริ่มต้น.
 9. ในระหว่างการอัพเดต, ข้อความของ x %, จะแสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของกระบวนการอัพเดตนั้น.
 10. การอัพเดตเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้น เมื่อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray นั้นปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานเครื่อง หรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นจนกว่าการอัพเดทจะเสร็จสิ้น  การทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่นของท่านไม่ตอบสนองและจะต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 11. ให้นำเอาแผ่นสำหรับอัพเดตนั้นออกมาจากเครื่องเล่น.
 12. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 13. ตรวจสอบดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน ว่าการอัพเดตนี้ได้มีการติดตั้งเข้าไปสำเร็จ.
  หมายเหตุ: ถ้าหากตัวสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 0197, แสดงว่า การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

ถ้าหากแผ่นสำหรับทำการอัพเดตนี้ไม่คืนออกมา
ถ้าหากแผ่นสำหรับทำการอัพเดทไม่คืนออกมา ถึงแม้ว่า การอัพเดตได้สิ้นสุดลงไปแล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง.

 1. ปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray และปลดสายกำลังไฟ AC ออกไป
 2. ทำการเชื่อมต่อสายกำลังไฟ AC เข้าไปใหม่ในขณะที่ทำการกดปุ่ม Open/Close บนเครื่องเล่นค้างไว้ด้วย
  หมายเหตุ: การกดที่ปุ่ม Open/Close บนตัวรีโมทคอนโทรลจะไม่ทำงาน จำเป็นต้องทำการกดปุ่ม Open/Close ที่อยู่บนตัวเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เท่านั้น
 3. ให้ทำการกดที่ปุ่ม Open/Close ต่อไปจนกว่าถาดใส่แผ่นนั้นจะคืนออกมา
 4. ให้นำแผ่นออก.

คำถามที่พบบ่อยในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ด้วยแผ่นดิสก์

 1. เพาเวอร์มีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเดตนี้
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมาใหม่ การอัพเดตควรจะมีการรีสตาร์ทขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
 2. เมื่อฉันทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M14R0197.zip สำหรับอัพเดตที่ฉันดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์สำหรับอัพเดตแล้ว แต่ไม่มีการสร้างไฟล์ MSB14-FW.BIN, MSB14-FW.ID, MSB14-FW_MB.BIN และ MSB14-FW_MB.ID ขึ้นมาให้.
  การดาวน์โหลดอาจจะเกิดความล้มเหลว ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นทิ้งไป และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของการ ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และสร้างแผ่นสำหรับการอัพเกรดขึ้นมา เพื่อทำการสร้างแผ่นดิสก์ใหม่ขึ้นมา.
 3. กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ยังคงทำงานต่อไปหลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที
  โปรดติดต่อ Sony.