ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SRS-X88
 • CAS-1
 • PHA-1A
 • RSX-GS9
 • MDR-1ADAC
 • SRS-ZR7
 • SRS-X99
 • CMT-SX7B
 • TA-ZH1ES
 • CMT-SX7
 • PHA-2A
 • PHA-3
 • MAP-S1
 • PHA-2
 • SRS-HG1
 • SRS-X9
 • PHA-1
 • UDA-1

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ฟีเจอร์ของเครื่องเล่นเสียง Hi-Res
ยูติลิตี้นี้จะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องเล่นเสียง Hi-Res. ตัวเครื่องเล่นเสียง Hi-Res นี้เป็นแอพพลิเคชั่นเล่นเพลง ซึ่งให้ความเพลิดเพลินกับการเล่นเสียงที่มีคุณภาพสูงและยังมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • เล่นเสียง high-res ด้วยการสั่งงานที่ง่าย ๆ:
  เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับอุปกรณ์ USB DAC และด้วยการปรับตั้งที่ง่าย ๆ ท่านสามารถทำการเล่นไฟล์เสียง hi-res ต่าง ๆของท่านได้, เช่น ไฟล์ Direct-Stream Digital (DSD) จากเว็บไซต์จำหน่ายเพลง.
 • ฟังก์ชั่นรายการเล่น (Playlist):
  สร้าง, เก็บบันทึก และแก้ไขรายการเล่น และ เล่นเสียงที่ท่านชื่นชอบในแบบใด ๆ ก็ได้.
 • ตั้งค่าการเล่นต่าง ๆ ของเสียงคุณภาพสูง และ อื่น ๆ อีกมากมาย:
  ผ่านการเล่นหลังจากที่ได้อ่านในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ไฟล์เพลง, และในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยมีอัตราการใช้งาน CPU ที่ต่ำ, ท่านสามารถเล่นในคุณภาพเสียงได้อย่างมีเสถียรภาพ.

Hi-Res Audio Player สามารถจะใช้ได้ในสภาวะแวดล้อมของระบบต่อไปนี้.

 • Mac OS X 10.6
 • OS X 10.7 - 10.11
 • macOS 10.12

หมายเหตุ: รองรับ Intel CPU models, 64 bit (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) และ 32 bit (10.6, 10.7).
สำหรับรุ่น TA-ZH1ES, ไม่รองรับ Mac OS X 10.6.

ความละเอียดของหน้าจอ: 1024 x 768 หรือสูงกว่า

หมายเหตุ:

 • จะต้องมีการติดตั้งหนึ่งในระบบปฏิบัติการข้างต้นไว้ตั้งแต่ต้น. ไม่มีการรองรับระบบปฏิบัติการที่ผ่านการอัพเกรดมา และที่มีสภาวะแวดล้อมเป็นแบบมัลติบูต.
 • ซอฟต์แวร์นี้ไม่มีการรับประกันว่า จะทำงานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง แม้ว่า จะเป็นไปตามความต้องการต่าง ๆ ของระบบดังกล่าวมาข้างต้นแล้วก็ตาม. นอกจากนี้, ยังไม่มีการรองรับกับระบบต่อไปนี้ด้วย:
  - เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการที่สร้างขึ้นมาเอง
  - ระบบปฏิบัติการที่ผ่านการอัพเกรด
  - เครื่องที่มีสภาวะแวดล้อมที่เป็นมัลติบูต
  - เครื่องที่มีสภาวะแวดล้อมที่เป็นมัลติมอนิเตอร์

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Hi-ResAudioPlayer_1.2.6.pkg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.2.6

ขนาดของไฟล์

 • 3.74MB

วันที่ออก

 • 2017-01-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • macOS Sierra
 • Mac OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดและคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการติดตั้ง

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ Hi-ResAudioPlayer_1.2.6.pkg ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 2. ไฟล์ตัวติดตั้งจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ที่ท่านตั้งค่าเป็นโฟลเดอร์ปลายทางในการตั้งค่าเบราเซอร์. เป็นค่าเริ่มต้น, จะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ Downloads.
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Hi-ResAudioPlayer_1.2.6.pkg สำหรับติดตั้งที่เก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. ไฟล์สำหรับติดตั้งจะถูกขยายออกมา.
 4. ที่หน้าจอ Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Player, คลิกที่ Continue.
 5. ที่กรอบ Software License Agreement ให้อ่านข้อตกลง, จากนั้น คลิกที่ Continue.
 6. หากท่านอมรับ, คลิกที่ Agree.
 7. ที่หน้าจอ Select a Destination ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกตำแหน่งที่ตั้งในดิสก์ของท่าน, และ จากนั้น คลิกที่ Continue.
 8. ระบุประเภทการติดตั้ง.
  สำหรับการติดตั้งแบบมาตรฐาน, ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟภายในจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ. หากท่านต้องการติดตั้งในไดร์ฟอื่น, คลิกที่ Change install location....
  เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการ, และ คลิกที่ Install.
 9. หน้าจอ Installing Hi-Res Audio Player จะแสดงความคืบหน้าการติดตั้ง.
 10. เมื่อล็อกอิน, พิมพ์รหัสผ่านของท่าน และ คลิกที่ Install Software.
 11. หลังจากติดตั้งเสร็จ, หน้าจอจะแสดง The installation was completed successfully. คลิกที่ Close เพื่อออกจากการติดตั้ง.

การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องเล่นเสียง Hi-Res เสร็จสมบูรณ์.

เริ่มการทำงาน Hi-Res Audio Player

 • คลิกที่ไอคอน Hi-Res Audio Player ในโฟลเดอร์ Applications.
  หมายเหตุ: ถ้าหน้าจอเครื่องเล่นเสียง Hi-Res ไม่แสดงขึ้นมา, คลิกที่ไอนคอน Dock.

การแก้ไขปัญหา

 • ไม่สามารถติดตั้งเครื่องเล่น Hi-Res ได้.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องเล่นเสียง Hi-Res ใช้งานกับระบบปฏิบัติการของท่านได้. ตรวจสอบข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ และทำการติดตั้งเครื่องเล่นเสียง Hi-Res ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการที่ทำงานด้วยกันได้ติดตั้งไว้.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีพื้นที่ว่างเพียงพอในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์. ถ้าไม่พอ, ให้ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 • เครื่องเล่นเสียง Hi-Res ไม่เริ่มทำงาน หรือ หน้าต่างของเครื่องเล่นเสียง Hi-Res ไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้อง.
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจไม่ทำงานเป็นปกติ. ให้ลองเริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์อื่น เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เป็นปกติดีหรือไม่.
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจไม่ทำงานเป็นปกติ. ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
  • เครื่องเล่นเสียง Hi-Res อาจไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง. ให้ยกเลิกการติดตั้งเครื่องเล่นเสียง Hi-Res ออกไปก่อน และ จากนั้น ให้ทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง.
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมนี้, โปรดดูที่ คู่มือการใช้งาน.