รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S3500
 • BDP-S1500

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ยูติลิตี้นี้จะใช้กับสินค้าที่ระบุและขายในเอเซียแปซิฟิคเท่านั้น. ไม่ใช่ทุกรุ่นที่ขายทุกประเทศ.
ยูติลิตี้นี้มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S1500/S3500 ไปเป็น version M24.R.0221 และจะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อของบริการเครือข่าย.
การอัพเดตซอฟต์แวร์นี้รวมถึงอัพเดตก่อนหน้านี้:
 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อของบริการเครือข่าย.
 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการเล่นวิดีโอ.
 • แก้ไขปัญหาการเล่นไฟล์สำหรับ FLAC.

ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดทีวีและให้แน่ใจว่า อินพุทของทีวีได้ต่อกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 2. เปิดเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 3. ถ้าหากเครื่องเล่นเริ่มต้นอ่านแผ่นดิสก์, ให้กดปุ่ม STOP และ รอจนกระทั่ง Home Screen แสดงบนหน้าจอทีวีก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป.
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมทเพื่อเลือกที่ Setup – System Settings, และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรเพื่อเลือกที่ System Information และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ในปัจจุบันจะถูกติดตั้งบนเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray จะแสดงเป็นรายการบนจอทีวี.
  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชั่นเป็น 0221 หรือสูงกว่า, ไม่มีความจำเป็นที่จะทำการติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก.

วิธีการหาตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์
มี 2 วิธีการที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ BDP-S1500/S3500:

การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต:

 • การอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เรียบง่าย. จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตนี้.
 • ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่าน โดยใช้สาย Ethernet หรือ เชื่อมต่อแบบไร้สาย.
 • แนะนำให้ใช้เครือข่ายที่มีความเร็วมากกว่า 512Kbps เพื่อให้สามารถทำการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และ เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่เชื่องช้า.
 • โปรดดู การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

การอัพเดตผ่านทาง USB:

 • ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray กับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้, โปรดใช้ วิธีการอัพเดตผ่านทาง USB.
 • โปรดดู การดาวน์โหลดและโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัพเดตไปให้อุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน ตามด้านล่างนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

คำแนะนำในการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การอัพเดตนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย, ขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านเครือข่ายนี้กับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S1500/S3500.

หมายเหตุที่สำคัญ

 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำแนะนำในการอัพเกรดอย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้ อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจทำให้เครื่องเล่นนั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • คำเตือน!! ห้ามปิดเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบสายไฟ AC หากไฟดับระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไม่ทำงานหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเดตแบบนี้ เครื่องเล่นจำเป็นต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์, ระบบจำเป็นจะต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วย.

คำแนะนำในการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที, ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบ และการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวีขึ้นมา และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับไปที่อินพุทที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นเชื่อมต่ออยู่.
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยใช้สาย Internet หรือ เราท์เตอร์ไร้สาย.
 3. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 4. ถ้าหากมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, กรุณาเอาแผ่นนั้นออกก่อน.
 5. ที่หน้าจอเมนู Home, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมท เพื่อทำการเลือกที่ Setup -Software Update และ จากนั้น เลือกที่ Update via Internet.
 6. ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่จะมีข้อความแสดงขึ้นมา. เลือกที่ OK เพื่อทำ การอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต.
 7. มีข้อความ Update to a new software version แสดงขึ้นมา, และเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมาบนทีวี.
 8. เลือกที่ Start และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. การทำงานในส่วนแรกของกระบวนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 10. ในระหว่างการอัพเดต, แถบแสดงความคืบหน้า, แสดงเป็น x % และขนาดที่ดาวน์โหลดมาแล้ว, จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 11. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น จะทำการรีสตาร์ทตัวเอง เมื่อทำได้เสร็จสิ้น และการทำงานในส่วนที่สองจะเริ่มต้นต่อไป.
 12. แถบแสดงความคืบหน้า, แสดงเป็น x % และปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดมา, จะแสดงบนหน้าจอ.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 13. การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จ, เมื่อเครื่องปิดเพาเวอร์ลงไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้นจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จ. การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจสอบ.
 14. การตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จ.
  หมายเหตุ: ถ้าสี่หลักสุดท้ายของเวอร์ชั่นเป็น 0221, แสดงว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จ.
  ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ, โปรดติดต่อ Sony.

คำถามที่พบบ่อยในการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 1. เมื่อดำเนินการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย, ทีวีจะแสดงข้อความว่า Connection status cannot be confirmed หรือ This device is not connected to network และท่านไม่สามารถจะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้.
  อาจจะมีปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่าย. ให้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อและการปรับตั้งต่าง ๆ ของเครือข่ายทำได้ถูกต้อง.
  1. สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย, ตรวจสอบสาย Ethernet เพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ LAN (100) บนตัวเครื่องและแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างแน่นหนา.
  2. หรือ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย, ตรวจสอบเราท์เตอร์ไร้สายและการเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณอินเตอร์เน็ต.
  3. ตรวจสอบว่า การปรับตั้งค่าของเครือข่ายเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray และตรวจสอบว่า เครื่องเล่นนั้นมี IP address.
  หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้เข้าไป, แทน proxy host name, ในช่องสำหรับป้อน Proxy Server เข้าไปนั้น.
  4. ตรวจสอบว่า ทั้ง Physical Connection และ Internet Access นั้น OK ใน Network Settings - Network Connection Status
  5. ทำตามคำแนะนำ อัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต อีกครั้ง.
 2. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเดต.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา และลองทำการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง.
 3. กระบวนการอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้ยังคงทำงานอยู่ต่อไป หลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที
  แนะนำให้ใช้เครือข่ายที่มีความเร็วมากกว่า 512Kbps เพื่อให้สามารถทำการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตได้.
  ถ้าหากการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไม่สำเร็จ, โปรดยกเลิกและทำการอัพเดตผ่านทาง USB. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, โปรดติดต่อ Sony.
 4. ในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้, หน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลว จะปรากฎขึ้นมา.
  โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต.
  2. ในหน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลว, ให้เลือกที่ OK เพื่อลองทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง
  Cancel เพื่อทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตทางเครือข่าย.
  3. ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น หลังจากที่พยายามทำการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต, โปรดทำ
  การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากหน้าเว็บ และอัพเดตผ่านทาง USB.
  4. ทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต และดำเนินการอัพเดตผ่านทาง USB.
 5. การอัพเดตของเฟิร์มแวร์ยังคงมีความล้มเหลวต่อไปหลังจากที่ได้ลองทำมาแล้วหลายครั้ง.
  โปรดทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากเว็บ และอัพเดตผ่านทาง USB.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, โปรดติดต่อ Sony.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATE_M24R0221.ZIP

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M24.R.0221

ขนาดของไฟล์

 • 123.0MB

วันที่ออก

 • 2017-02-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดสำหรับการอัพเดตผ่านทาง USB
ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่อง BDP-S1500/S3500 เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้, โปรดใช้วิธีการอัพเดตผ่านทาง USB.

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ดำเนินการ, โปรดตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่า อัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านหรือไม่.
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน. การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจสอบ.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC. การสูญเสียของเพาเวอร์ในระหว่างการติดตั้งของอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจสอบได้.
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำให้ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ทำการดาวน์โหลดอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้:
  • Macintosh OS version 10.5 หรือ ที่ใหม่กว่า
  • Microsoft Windows 10, Windows 8.1,Windows 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP
 • เพื่อที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์, ระบบจำเป็นจะต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้ไว้ด้วย.
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาเตรียมไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการดาวน์โหลดผ่านทาง USB

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M24R0221.ZIP ไปเก็บที่ไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง).
 2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และตรวจสอบว่า ไฟล์ UPDATE_M24R0221.ZIP เท่ากับ 129,446,174 bytes.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M24R0221.ZIP , และ คลิกที่ Properties.
  b. ที่หน้าจอ UPDATE_M24R0221.ZIP Properties, ตรวจสอบว่า Size: แสดงไว้เป็น 123 MB (129,446,174 bytes).
  หมายเหตุ: ตัว Size on disk: ที่แสดงไว้อาจแตกต่างออกไป. นั่นเป็นสิ่งที่ปกติ.
  c. ถ้าขนาดของไฟล์นั้นแตกต่างออกไป 129,446,174 bytes, โปรดทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M24R0221.ZIP.
 3. ทำการขยายไฟล์ UPDATE_M24R0221.ZIP.
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X:
  a. ไปที่ตำแหน่งที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และ ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATE_M24R0221.ZIP.
  b. มีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อ UPDATE
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 หรือ Windows 10:
  a. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M24R0221.ZIP, และ จากนั้น คลิกที่ Extract All
  b. ที่หน้าต่าง Extract Compressed (Zipped) Folders, คลิกที่ Extract
  c. มีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อ UPDATE
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP:
  a. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M24R0221.ZIP, และ จากนั้น คลิกที่ Extract All
  b. ที่กรอบไดอะล็อก Extraction Wizard, คลิกที่ Next.
  c. คลิกที่ Next.
  d. คลิกที่ Finish.
  e. มีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อ UPDATE

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีไฟล์ทั้งหมดสี่ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ UPDATE: 
  MSB24FW.BIN และ MSB24-FW.ID, MSB24-FW_MB.BIN, และ MSB24-FW_MB.ID
 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่ใช้งานด้วยกันได้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  ดูคำสั่งต่าง ๆ ของการฟอร์แมท และรายการของอุปกรณ์จัดเก็บ USB ต่าง ๆ ที่ใช้งานด้วยกันได้
  หมายเหตุ: BDP รองรับ FAT32 และ NTFS
 2. ทำการโอนถ่ายโฟลเดอร์สำหรับอัพเดตนี้ไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ดังกล่าว:
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X:
  a. ให้ลากและวางโฟลเดอร์ UPDATE ไปที่โฟลเดอร์ของอุปกรณ์ USB.
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows:
  a. ไปไดเร็กตอรี่ที่โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นมา
  b. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ UPDATE และ จากเมนู
  c. คลิกที่ Send To..., และ จากนั้น คลิกที่ไดร์ฟ (เช่น: Removable Disk E:) ที่แสดงเป็นอุปกรณ์ USB ของท่าน.
  d. โฟลเดอร์สำหรับใช้ในการอัพเดตจะถูกคัดลอกเข้าไปไว้ในอุปกรณ์ USB ของท่าน.

  หมายเหตุ: การอัพเดตนี้จะไม่ทำงาน ถ้าหากไฟล์นี้ไม่ได้รับการคัดลอกไปที่ไดเร็กตอรี่ของอุปกรณ์ USB หรือ ถ้าหากมีการแก้ไขในชื่อของไฟล์.
 1. ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 2. โปรดทำต่อในส่วนถัดไป.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทาง USB
คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้สำหรับใช้ในการติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์โดยผ่านทาง USB.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์

 • คำเตือน!! ห้ามปิดกำลังงานของระบบ หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC. การทำเช่นนั้นอาจจะไปสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงจุดที่ต้องนำเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการกดที่ปุ่มใด ๆ, เว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น, จนกว่าการอัพเดตจะสิ้นสุด, การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายกับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการบริการตรวจสอบได้.
  หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะใช้เวลาขั้นต่ำ 5 นาที. ระหว่างการอัพเดต, หน้าจอบนทีวีของท่านจะแสดงความคืบหน้า, หรืออาจจะว่างเปล่า. ซึ่งเป็นเรื่องปกติ.
 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวีขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับให้เป็นอินพุทที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บ USB อื่นที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, ถ้าหากมี, โปรดถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB ออกจากเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 4. ใส่อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่มีไฟล์อัพเดตเข้ากับพอร์ต USB ที่อยู่แผงด้านหน้าของเครื่องเล่น.
 5. ที่เมนู Home Screen, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกที่ Setup - Software Update และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. Software Update จะปรากฎขึ้นมา. เลือกที่ Update via USB Memory. กดที่ OK เพื่ออัพเดตผ่านทางอุปกรณ์จัดเก็บ USB.
 7. มีข้อความ Update to a new software version แสดงขึ้นและเวอร์ชั่นล่าสุดจะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอทีวี
 8. เลือกที่ OK และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. ส่วนแรกของกระบวนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 10. ในระหว่างการอัพเดต, แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงเป็น x % ขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, แสดงความคืบหน้าของการอัพเดต
 11. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray จะทำการรีสตาร์ทตัวเอง เมื่อเสร็จสิ้น และส่วนที่สองของการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 12. แถบแสดงความคืบหน้าที่แสดงเป็น x % จะแสดงบนหน้าจอทีวี.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, แสดงความคืบหน้าของการอัพเดต
 13. การอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้ จะสิ้นสุดเมื่อถาดใส่แผ่นเปิดคืนแผ่นออกมา และเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามดำเนินการใด ๆ หรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา. ไม่เช่นนั้น อาจจะทำให้เครื่องเล่นของท่านไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจสอบ.
 14. ถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB ออกจากเครื่องเล่น.
 15. ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อดูว่า การอัพเดตนี้ได้ทำการติดตั้งสำเร็จหรือไม่.
  หมายเหตุ: ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 0221, การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

คำถามที่พบบ่อยของการอัพเดตผ่านทาง USB

 1. ไม่สามารถทำการเลือก Update via USB Memory.
  โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:-
  -อุปกรณ์ USB ได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเข้ากับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
  -อุปกรณ์ USB ได้รับการฟอร์แมทให้เป็นระบบไฟล์ที่รองรับได้ (FAT32 & NTFS).
  -อุปกรณ์ USB ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
  ถ้าหากยังคงมีปัญหาอีกต่อไป, โปรดติดต่อ Sony.
 2. มีข้อความเตือนว่า There is no update file (ไม่มีไฟล์สำหรับอัพเดต) แสดงขึ้นมา.
  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อของไฟล์สำหรับอัพเดตนั้นถูกต้อง (UPDATE – โดยเป็นตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด) และมีไฟล์ต่าง ๆ อยู่ในโฟลเดอร์ UPDATE:-
  -MSBXX-FW.BIN
  -MSBXX-FW.ID
  -MSBXX-FW_MB.BIN
  -MSBXX-FW_MB.ID
  โปรดทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดและโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน.
  ถ้าหากยังคงมีปัญหาต่อไป, โปรดติดต่อ Sony.
 3. มีข้อความเตือนว่า The file is corrupted (ไฟล์นี้ใช้การไม่ได้) แสดงขึ้นมา.
  โปรดทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M24R0221.ZIP ใหม่อีกครั้งและทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดและโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน.
  ถ้าหากยังคงมีปัญหาต่อไป, โปรดติดต่อ Sony
 4. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างการอัพเดต.
  ให้เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมาและทำตามขั้นตอนการอัพเดตอีกครั้ง.
 5. ไฟล์ UPDATE_M24R0221.ZIP สำหรับใช้ในการอัพเดตที่ฉันดาวน์โหลดมาจากเว็บสำหรับการอัพเดตไม่สามารถแตกไฟล์ออกมาได้.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว. ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นทิ้งไปก่อน และทำตามในส่วนของ การดาวน์โหลดและโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน.
 6. ขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ยังทำงานต่อไปไม่เสร็จ หลังจากที่ทำงานมาได้นานกว่า 30 นาที.
  โปรดติดต่อ Sony.