รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S1100
 • BDP-S3100

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมยูติลิตี้นี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุและวางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น, ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นและที่วางจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศ
โปรแกรมยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S1100/S3100 ไปเป็นเวอร์ชัน M14.R.0179 และให้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • ปิดการใช้งาน SSL สำหรับปัญหา Poodle
 • ปรับปรุงการเล่น BD-ROM 

ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับทำการอัพเดต:

 • Macintosh® OS X v10.10
 • Macintosh® OS X v10.9
 • Macintosh® OS X v10.8
 • Macintosh® OS X v10.7
 • Macintosh® OS X v10.6
 • Macintosh® OS X v10.5

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับให้เป็นอินพุท ที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 3. ถ้าหากเครื่องเล่นเริ่มทำการเล่นแผ่นดิสก์ ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่ง เมนู xross media bar™ แสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อ.
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือกไปที่ Setup – System Settings, และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการตั้งให้ Quick Start Mode ไปที่ Off.
  ถ้าหาก Quick Start Mode มีการตั้งไว้ที่ On, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งให้เป็น Off. ไม่เช่นนั้น, การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะทำไม่สำเร็จ.
 6. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกที่ System Information, และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 7. เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์.
  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชันนั้นเป็น 0197 หรือสูงกว่า, ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำการติดตั้งตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้เข้าไปอีก.

วิธีการหาตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

มีสองวิธีการที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่อง BDP-S1100/S3100 นี้:

การอัพเดตผ่านทางเครือข่าย:

 • การอัพเดตผ่านทางเครือข่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่าย, ดังนั้นจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายนี้.
 • ท่านจำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet.
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, กรุณาดูที่ ส่วนของ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย.

การสร้างแผ่นดิสก์สำหรับทำการอัพเดต:

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย
การอัพเดตผ่านทางเครือข่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่าย ดังนั้น ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายนี้ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S1100/S3100.

หมายเหตุที่สำคัญ

 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อมได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC. การสูญเสียของเพาเวอร์ในระหว่างการติดตั้งของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อมได้.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเดตแบบนี้ เครื่องเล่นจำเป็นต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์, ระบบจำเป็นจะต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ไว้ด้วย.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที, ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับไปที่อินพุทที่เครื่องเล่น BD นั้นเชื่อมต่ออยู่.
 2. เชื่อมต่อขั้วต่อ LAN(100) บนเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่าน โดยใช้สาย Ethernet.
 3. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 4. ถ้าหากมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, กรุณาเอาแผ่นนั้นออกไปก่อน.
 5. ในเมนู xrossmediabar (XMB) , ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมทเพื่อทำการเลือกที่ Setup - Network Update และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. การยืนยันในการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายจะแสดงขึ้นมา. ให้กดที่ OK เพื่อทำการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย.
 7. จะมีข้อความ Update to a new software version แสดงขึ้นมา, และเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์.
 8. เลือกที่ Start และ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. การทำงานในส่วนแรกของกระบวนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 10. ในระหว่างการอัพเดต, แถบแสดงความคืบหน้าที่แสดงเป็น x % และขนาดที่ดาวน์โหลดมาแล้ว, จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 11. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นจะทำการรีสตาร์ทตัวเอง เมื่อทำได้เสร็จสิ้น และการทำงานในส่วนที่สองจะเริ่มต้นต่อไป.
 12. แถบแสดงความคืบหน้า, ที่แสดงเป็น x % และปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดมา, จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 13. การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จสิ้น เมื่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ปิดเพาเวอร์ลงไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้นจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสิ้น. การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม.
 14. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 15. การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จ.
  หมายเหตุ: ถ้าสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขของเฟิร์มแวร์เป็น 0197, แสดงว่า การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.
  ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ, กรุณาติดต่อกับ Sony.

คำถามที่พบบ่อยในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ผ่านทางเครือข่าย

 1. เมื่อดำเนินการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย, โทรทัศน์จะแสดงข้อความว่า "Connection status cannot be confirmed" และท่านไม่สามารถจะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้.
  อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย. ให้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อและการปรับตั้งต่าง ๆ ของเครือข่ายทำได้ถูกต้อง.
  1. ตรวจเช็คสาย Ethernet เพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ LAN(100) บนตัวเครื่องและแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างแน่นหนาดีแล้ว.
  2. ตรวจเช็คว่า การปรับตั้งค่าของเครือข่ายของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray และตรวจสอบดูว่า เครื่องเล่นนั้นมี IP address ของตัวเอง.
  หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้เข้าไป, แทน proxy host name, ในช่องสำหรับป้อน Proxy Server เข้าไปนั้น.
  3. ตรวจสอบว่า ทั้ง 'Physical Connection' และ 'Internet Access' นั้น OK ใน Network Settings - Network Connection Status.
  4. ทำตาม คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย อีกครั้ง.
 2. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเดต.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา และลองทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง.
 3. กระบวนการอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้ยังคงทำงานอยู่ต่อไป หลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที.
  กรุณาติดต่อ Sony.
 4. ในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้, หน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลวปรากฎขึ้นมา.
  กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต.
  2. ในหน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลว, ให้เลือกไปที่ OK เพื่อลองทำการอัดเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง หรือเลือกที่
  Cancel เพื่อทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตทางเครือข่าย.
  3. ถ้าอาการยังไม่ขึ้น หลังจากที่พยายามจากทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง, กรุณาทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากหน้าเว็บ และสร้างแผ่นสำหรับอัพเดตขึ้นมา.
  4. ทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตทางเครือข่าย และดำเนินการด้วยการอัพเดตด้วยแผ่นที่หน้าจอ Home โดยการใส่แผ่นสำหรับอัพเดตที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้เข้าไป.
 5. การอัพเดตเฟิร์มแวร์ยังคงมีความล้มเหลวต่อไป หลังจากที่ได้ลองทำมาแล้วหลายครั้ง.
  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเดต เพื่อทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเดตขึ้นมา.
  1. ใส่แผ่นสำหรับอัพเดตนี้เข้าไปที่หน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลวนั้น, และจากนั้นให้เลือกที่ Retry บนหน้าจอนั้น.
  2. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, กรุณาติดต่อกับ Sony.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M14R0197M.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M14.R.0197

ขนาดของไฟล์

 • 101.0MB

วันที่ออก

 • 2014-12-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • Mac OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นสำหรับอัพเดต
ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่อง BDP-S1100/S3100 เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้, กรุณาใช้วิธีการอัพเดตโดยใช้แผ่นดิสก์แทน.

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์, กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่า ตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านหรือไม่.
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน. การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อมได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC. การสูญเสียของเพาเวอร์ในระหว่างการติดตั้งของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม.
 • ให้ใช้แต่แผ่น CD-R ที่เป็นแผ่นใหม่ทำการเขียนตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้เท่านั้น. ระบบอาจจะไม่สามารถทำการอ่านแผ่นที่สกปรกหรือแผ่นที่มีรอยขีดข่วนได้.
  หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้แต่แผ่นที่เป็นชนิด CD-R  อย่าใช้แผ่นที่เป็นชนิด CD-RW.
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำให้ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ทำการดาวน์โหลดอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้: แนะนำให้ใช้ Macintosh® OS version 10.5-10.10.
 • จะต้องมีตัวไดร์ฟแผ่น CD ที่สามารถเขีนแผ่น CD ได้ และแผ่น CD-R ที่ว่างเปล่าเตรียมไว้ ในการสร้างแผ่นสำหรับอัพเดต.
 • หลังจากที่ท่านได้สร้างแผ่นขึ้นมา, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, กรุณาดูในส่วนของ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตโดยใช้แผ่นดิสก์ ด้านล่าง.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์, ระบบจำเป็นจะต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ไว้ด้วย.
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาเตรียมไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการดาวน์โหลดและสร้างแผ่นดิสก์

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M14R0197M.zip ไปเก็บที่ไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง).
 2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M14R0197M.zip เพื่อทำการขยายไฟล์ต่าง ๆ เฟิร์มแวร์ออกมา.
 3. ไฟล์ที่ได้รับการขยายออกมาจะมีชื่อว่า UPDATA_M14R0197.ISO
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M14R0197.ISO และ จากในเมนูนั้นให้เลือกที่ Get Info.
  b. ในหน้าจอรายละเอียดของ UPDATA_M14R0197.ISO ให้ตรวจสอบดูว่า ขนาดที่แสดงไว้เท่ากับ 104 MB (109,701,120 bytes).
  c. ปิดหน้าจอของ Get Info ไปก่อน.
 4. ทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเดต.
  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเขียนแผ่น CD สำหรับอัพเดต กรุณาคลิก ที่นี่.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตด้วยแผ่นดิสก์
คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้สำหรับใช้ในการติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์โดยวิธีการใช้แผ่นดิสก์.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์

 • คำเตือน!! ห้ามปิดกำลังงาของระบบ หรือปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC. การทำเช่นนั้นอาจจะไปสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงจุดที่จะต้องนำเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการกดที่ปุ่มใด ๆ, เว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น, จนกว่าการอัพเดตจะสิ้นสุด. การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายกับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการบริการตรวจซ่อมได้.
  หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะใช้เวลาขั้นต่ำ 15 นาที.
 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับให้ไปเป็นอินพุทที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 3. ใส่แผ่นดิสก์สำหรับอัพเดตนี้เข้าไปในเครื่องเล่น, และปิดถาดใส่แผ่นดิสก์เข้าไป.
 4. หลังจากที่แผ่นดิสก์ได้รับการโหลดเรียบร้อย, ข้อความการอัพเดตเฟิร์มแวร์จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์.
 5. ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลการทำการเลือกที่ OK, และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. ส่วนแรกของกระบวนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 7. ในระหว่างการอัพเดต, แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงเป็น x %, ขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, แสดงการคืบหน้าของการอัพเดต.
 8. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray จะทำการรีสตาร์ทตัวเอง เมื่อเสร็จสิ้น และส่วนที่สองของการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 9. แถบแสดงความคืบหน้า, ที่แสดงเป็น x %, จะแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, แสดงการคืบหน้าของการอัพเดต.
 10. การอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้จะสิ้นสุดเมื่อถาดใส่แผ่นเปิดคืนแผ่นออกมา และเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามดำเนินการใด ๆ หรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา. ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นของท่านไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อม.
 11. นำแผ่นสำหรับอัพเดตนั้นออกจากเครื่องเล่น.
 12. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 13. ทำการตรวจเช็คเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อดูว่า การอัพเดตนี้ได้ทำการติดตั้งเข้าไปสำเร็จแล้วหรือไม่.
  หมายเหตุ: ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0197, การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

ถ้าแผ่นสำหรับอัพเดตไม่มีการคืนออกมาจากเครื่อง
ถ้าหากแผ่นดิสก์สำหรับใช้ในการอัพเดตนี้ไม่ถูกคืนออกมาจากเครื่อง ถึงแม้ว่า การอัพเดตจะสิ้นสุดไปแล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

 1. ปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, และถอดสายไฟ AC เพาเวอร์ออก.
 2. เชื่อมต่อสายไฟ AC เพาเวอร์เข้าไปในขณะที่กดปุ่ม Open/Close บนเครื่องเล่นค้างไว้ด้วย.
  หมายเหตุ: การกดปุ่ม Open/Close บนตัวรีโมทคอนโทรลจะไม่ทำงาน. จะต้องกดที่ปุ่ม Open/Close บนเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เท่านั้น.
 3. ให้กดที่ปุ่ม Open/Close ไว้จนกว่าถาดใส่แผ่นจะเปิดออกมา.
 4. นำแผ่นดิสก์นั้นออกไป.
 5. เมื่อนำแผ่นดิสก์ออกไปแล้ว, ให้ถอดสายและต่อสายไฟ AC เพาเวอร์เข้าไปใหม่เพื่อให้เครื่องเล่นกลับมาทำงานตามปกติ.

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ด้วยแผ่นดิสก์

 1. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมาและลองทำตามกระบวนการอัพเดตนี้ใหม่อีกครั้ง.
 2. ไฟล์สำหรับอัพเดต UPDATA_M14R0179M.zip ที่ดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บสำหรับอัพเดต ไม่สามารถที่จะขยายออกมาได้.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว. ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้น และทำตามใน ขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นสำหรับอัพเดต เพื่อทำการสร้างแผ่นสำหรับการอัพเดตขึ้นมาใหม่.
 3. กระบวนการอัพเดตยังคงไม่เสร็จสิ้น แม้จะทำงานมานานกว่า 30 นาที.
  กรุณาติดต่อกับ Sony.