ข้ามไปยังเนื้อหา

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้:

โดยทำการเชื่อมต่อ USB ระหว่างกล้องและคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ Remote Camera Control จะอนุญาตให้คุณสามารถใช้งานกล้องจากคอมพิวเตอร์ได้.

โดยการใช้งาน Remote Camera Control ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ, คุณสามารถจะทำการเปลี่ยนแปลงการปรับตั้งต่าง ๆ ของการถ่ายภาพและทำการถ่ายรูปภาพต่าง ๆ ได้.
ข้อมูลรูปภาพที่บันทึกไว้จะถูกส่งไปและเก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์โดยตรง.

ความต้องการของระบบ:

ระบบปฏิบัติการ

เวอร์ชั่นล่าสุดของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์จะใช้งานได้กับ Microsoft Windows ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็นส่วนมากได้:

 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10

  หมายเหตุ:
  * ไม่รองรับ Starter edition.

 เวอร์ชั่นล่าสุดของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์จะใช้งานได้กับ Macintosh ดังต่อไปนี้:

 • Mac OS X v.10.9 ~ 10.12*
  *รองรับ Mac OS version 10.12.1 เท่านั้น.


คำแนะนำการดาวน์โหลด:

Remote Camera Control Ver.3.x สามารถจะทำการดาวน์โหลดได้จากลิงค์ต่อไปนี้.

สำหรับ Windows: http://support.d-imaging.sony.co.jp/imsoft/Win/rcc/us.html

สำหรับ Mac OS: http://support.d-imaging.sony.co.jp/imsoft/Mac/rcc/us.html

รายละเอียดของไฟล์

วันที่ออก

 • 2017-05-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X;macOS Sierra;Windows 10;Windows 7;Windows 8 32bit;Windows 8 64bit