ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • HDR-AS30V
 • HDR-AS100V
 • HDR-AS200VR
 • HDR-AS30VR
 • HDR-AS300
 • HDR-AS100VW
 • FDR-X1000VR
 • HDR-AS100VR
 • HDR-AS50
 • FDR-X3000
 • HDR-AS200V
 • HDR-AS15K
 • HDR-AS20
 • FDR-X1000V
 • HDR-AS300R
 • HDR-AS50R
 • HDR-AS15
 • HDR-AS100VB
 • FDR-X3000R

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

การสร้างภาพยนตร์ใน Action Cam ดาวน์โหลดได้ที่นี่:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/download/apps/acmc/en/

รายละเอียดของไฟล์

วันที่ออก

 • 2016-12-01

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS