รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • HDR-AS50R

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา. โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Live-View Remote RM-LVR3.

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้
Live-View Remote RM-LVR3 (จัดมาให้พร้อมกับเครื่องในรุ่น HDR-AS50R).

เวอร์ชั่นของระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้ของตัวเครื่อง
อัพเดตนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีระบบซอฟต์แวร์เป็น Ver1.00.

เนื้อหาของการอัพเดต

 • เพิ่มฟีเจอร์โหมด Mirror เข้าไปในการปรับตั้งของ Remote control.

คู่มือการใช้งานของการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้:

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_RMLVR3V200.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.00

ขนาดของไฟล์

 • 98.4MB

วันที่ออก

 • 2017-04-20

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการ
- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 SP1


ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ
- พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
- RAM: 512MB หรือมากกว่า
หมายเหตุ: โปรดทำการปิดซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์นี้.

รายการอื่น ๆ

 • แหล่งจ่ายไฟกำลังงานสำหรับกล้อง. ขอแนะนำให้ท่านเลือกใช้ในสภาวะที่มีการชาร์ทไฟไว้เต็มแล้วเท่านั้น.
  หมายเหตุ: การอัพเดตนี้สามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่เท่ากับ (สี่ขีด) หรือมากกว่า. ขอแนะนำให้ใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม.
 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้น.
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะทำงานได้เป็นปกติกับสาย USB อันอื่น.

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโหมด Sleep / Hibernation.
 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้, โปรดใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้จนเต็ม.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ เนื่องจาก การดับอย่างกะทันหันไปของกำลังงาน.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ทำการอัพเดตไฟล์ดาวน์โหลด
  คลิกที่ไฟล์ Update_RMLVR3V200.exe เพื่อเริ่มทำการดาวน์โหลด. (แนะนำให้) โปรดทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  สำหรับท่านที่ใช้ Windows 8.1/10;
  ในสภาวะที่เป็นการปรับตั้งเริ่มต้นของ Internet Explorer, ไฟล์สำหรับอัพเดตนี้จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Downloads. คลิกที่ Desktop จากหน้าจอ Start และหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ในโฟลเดอร์ Downloads โดยการใช้ Explorer.
 2. เริ่มการทำงานของ Software Updater
  1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดาวน์โหลด Update_RMLVR3V200.exe.
  3. Software Updater จะเริ่มทำงาน.
 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.

   USB Mode ปรากฎขึ้นมาในหน้าจอมอนิเตอร์ LCD ของอุปกรณ์.

   ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถจะหากล้องพบ, จะมีข้อความของ Could not find the device for this update. ปรากฎขึ้นมาที่หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้ลองทำดังต่อไปนี้ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น.
   - ปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกและเชื่อมต่อเข้าไปใหม่อีกครั้ง.
   - ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองกับขั้วต่ออันอื่นดู.
  2. ตรวจสอบว่า มี แสดงอยู่ในถาดงานที่อยู่ในมุมด้านล่างขวาของหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์.
  3. ภายหลังการตรวจสอบข้างต้น, คลิกที่ Next ใน Software Updater.

   หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์


   หน้าจอ LCD ของอุปกรณ์


   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์จนกว่าการอัพเกรดซอฟต์แวร์จะเสร็จ.
 4. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. หลังการตรวจสอบหน้าจอจากขั้นตอนข้างต้น, ให้คลิกที่ Next. เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชันหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ.
   ต้องทำการอัพเกรด


   ถ้าหน้าจอแสดงขึ้นมา, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish.
  2. หลังจากได้ตรวจสอบว่า Current version คือ Ver. 1.00, คลิกที่ Next.
 5. รีเซ็ตอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
  หน้าจอด้านล่างนี้จะปรากฎขึ้นมา.

  หมายเหตุ: โปรดเก็บสาย USB ที่เชื่อมต่อหลังจากที่หยุดการเชื่อมต่อ USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น.
 6. เริ่มต้นการอัพเดตe
  หลังการรีเซ็ตอัตโนมัติ, หน้าจอด้านล่างนี้จะปรากฎขึ้นมา และเริ่มการอัพเดต. แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมาในระหว่างการอัพเดต (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที).

  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของตัวกล้องหรือถอดสาย USB ออกในระหว่างการอัพเดต.
 7. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อการอัพเดตเสร็จ, อุปกรณ์จะทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ได้มีการเปิดไว้แล้ว และ รอจนกระทั่ง หน้าจอ LCD ปรากฎขึ้นมาอีกครั้ง. คลิกที่ Finish เมื่อหน้าจอปรากฎขึ้นมา และ ปลดสาย USB ออก.
 8. ตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์
  ทำตามคำสั่งต่อไปนี้ เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ คือ Ver.2.00.

  1. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อทำการเลือก Remote control setting , จากนั้น กดที่ปุ่ม REC/ENTER.
  2. โปรดเลือกที่ Ver. จากนั้น กดที่ปุ่ม REC/ENTER. Tเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์จะแสดงออกมา.