รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-TX27GP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต Wireless Switch Setting Utility ไปเป็นเวอร์ชั่น 3.3.00.02140 และ รองรับ Intel WirelessLan Driver ในเวอร์ชั่นนี้

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
โปรแกรมอัพเดต Wireless Switch Setting Utility เวอร์ชั่น 3.3.00.02140
ชื่อไฟล์: SOAWSU-00842309-UN.exe
ขนาดไฟล์: 3.24 MB (3,404,744 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • เพื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเดต Wireless Switch Setting Utility Ver.3.3.00.02140

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 3.3.00.02140

ขนาดของไฟล์

  • 3.24MB

วันที่ออก

  • 2011-03-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ก่อนทำการอัพเกรด ให้ถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต่อภายนอกออกทั้งหมด รวมทั้ง การ์ด PC เป็นต้น
ข้อควรทราบ : ก่อนทำการอัพเกรด ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ทำงานโดยใช้ตัวแปลงไฟ AC ที่จัดมาให้
ข้อควรทราบ: บันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมด

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ลงไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเรคทอรี่ (โปรดทราบว่าไดเรคทอรี่นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง)

 2. ไปที่ไดเรคทอรี่ซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไว้และดับเบิลคลิกไฟล์ SOAWSU-00842309-UN.exe.

 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาในวิซาร์ดการติดตั้ง

 4. หลังจากติดตั้งเสร็จ โปรดปิดและเปิดคอมพิวเตอร์
 

เพื่อตรวจสอบว่า การอัพเดตสำเร็จหรือไม่

1.  ตรวจสอบว่า Version.txt ใน C:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility รวมถึง 3.3.00.02140.