รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGF-AP1

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด VAIO music transfer ที่มีอยู่ จาก Version 1.1 ไปเป็น Version 1.2.

หมายเหตุ:

เพื่อที่จะทำการโอนถ่ายเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง VAIO pocket (VGF-AP1), SonicStage และ VAIO music transfer จะต้องได้รับการติดตั้งไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม:

VAIO music transfer Version 1.2 จะสามารถทำการโอนย้ายไฟล์ฟอร์แมท MP3 ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องทำการแปลงไปเป็น ไฟล์ฟอร์แมท ATRAC

ส่วนฟอร์แมทเพลงอื่น จะได้รับการโอนถ่ายไปเป็นฟอร์แมท ATRAC

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
VAIO Music Transfer Version 1.2
ชื่อไฟล์ : VAIO_Music_Transfer.exe
ขนาดไฟล์ : 2.36 MB (2,482,104 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดตของ VAIO Music Transfer เวอร์ชั่น 1.2

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.2

ขนาดของไฟล์

  • 0.0MB

วันที่ออก

  • 2011-04-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 2000
  • Windows 98 (SE)
  • Windows ME
  • Windows XP
  • Windows Vista

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ:  ก่อนจะดำเนินการกับการอัพเกรดนี้ ให้ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอกทั้งหมด รวมถึงการ์ด พีซี ต่าง ๆ (ยกเว้น Sony PCMCIA CD-ROM drive และ Floppy Disk Drive).

หมายเหตุ: ต้องแน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO นั้นทำงานอยู่ด้วยตัว AC adapter ที่จัดมาให้
หมายเหตุ: ห้ามเปิดโปรแกรมใด ๆ หรือ ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้ทั้งหมด ยกเว้นจะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : เพื่อเปิดใช้งานการโอนถ่ายเพลงไปยัง VAIO pocket, ให้ทำการอัพเกรดโปรแกรมต่อไปนี้จาก VAIO Accessories.

-  SonicStage Version 2.3 และ
-  VAIO pocket (VGF-AP1) Firmware upgrade Version 3.0

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเรกตอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเรกตอรี่นี้ไว้เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงในตอนหลัง) ไปยังไดเรกตอรี่ที่ไฟล์นั้นได้ถูกดาวน์โหลดมาและดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้เพื่อ ขยายไฟล์ออกมา

2. ดับเบิลคลิกที่ ไฟล์ VAIO_Music_Transfer.exe 

3. คลิกที่ Next และทำตามคำสั่งที่แสดงในตัวช่วยติดตั้งนั้น

4. ภายหลังที่การติดตั้งเสร์จสิ้นแล้ว  ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น