ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGF-AP1

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเกรด SonicStage Ver 2.0 และ SonicStage Ver 2.1 ไปเป็น SonicStage Ver 2.3 ให้อ้างอิงกับรายละเอียดต่อไปนี้ก่อนที่จะดำเนินการกับการติดตั้งนี้

หมายเหตุ:
1. เพื่อเป็นการแน่ใจว่า ไฟล์เพลง MP3 สามารถทำการโอนย้ายได้อย่างถูกต้อง ไปยัง VAIO pocket จำเป็นจะต้องมี SonicStage Ver 2.3 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
โปรแกรมอัพเกรดสำหรับ SonicStage Ver 2.3
ชื่อไฟล์ : SonicStage_Ver2_3_Update_Program.exe
ขนาดไฟล์ : 36.2 MB (38,056,472 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • โปรแกรมอัพเกรดสำหรับ SonicStage Ver 2.3

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 2.3

ขนาดของไฟล์

  • 0.0MB

วันที่ออก

  • 2011-04-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 2000
  • Windows 98 (SE)
  • Windows ME
  • Windows XP
  • Windows Vista

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ:  ก่อนจะดำเนินการกับการอัพเกรดนี้ ให้ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอกทั้งหมด รวมถึงการ์ด พีซี ต่าง ๆ (ยกเว้น Sony PCMCIA CD-ROM drive และ Floppy Disk Drive).

หมายเหตุ: ต้องแน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO นั้นทำงานอยู่ด้วยตัว AC adapter ที่จัดมาให้
หมายเหตุ: ห้ามเปิดโปรแกรมใด ๆ หรือ ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้ทั้งหมด ยกเว้นจะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : เพื่อเปิดใช้งานการโอนถ่ายเพลงไปยัง VAIO pocket, ให้ทำการอัพเกรดโปรแกรมต่อไปนี้จาก VAIO Accessories.

-  VAIO music transfer และ
-  VAIO pocket (VGF-AP1) Firmware upgrade Version 3.0.

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเรกตอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเรกตอรี่นี้ไว้เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงในตอนหลัง) ไปยังไดเรกตอรี่ที่ไฟล์นั้นได้ถูกดาวน์โหลดมาและดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้เพื่อขยายไฟล์ออกมา

2. ดับเบิลคลิกที่ ไฟล์ SonicStage_Ver2_3_Update_Program.exe 

3. และทำตามคำสั่งที่แสดงในตัวช่วยติดตั้งนั้น

4. ภายหลังที่การติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกที่ Restart เพื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น