รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-SR46GD
 • VGN-SR46TD
 • VGN-SR46SD
 • VGN-SR46MD
 • VGN-SR43S
 • VGN-SR45M
 • VGN-SR45G
 • VGN-SR43T
 • VGN-SR43G
 • VGN-SR45T

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง VAIO Update

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 4.1.0.12180

ขนาดของไฟล์

 • 5.09MB

วันที่ออก

 • 2009-06-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับการดาวน์โหลดนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ VAIOUpdate.EXE นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ VAIOUpdate.EXE.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น