รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-P23T
  • VGN-P23G

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Wireless Switch Setting Utility

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 4.1.01.04080

ขนาดของไฟล์

  • 6.28MB

วันที่ออก

  • 2010-07-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้ง ไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ ตามลำดับของการดาวน์โหลด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ WirelessSwitchSettingUtil.EXE ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่WirelessSwitchSettingUtil.EXE เพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น