รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-NW15G
  • VGN-NW13GH

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Chipset Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.7.0.1007

ขนาดของไฟล์

  • 2.4MB

วันที่ออก

  • 2009-07-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

โปรดทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ ตามลำดับของการดาวน์โหลดนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ ChipsetDriver.EXE ไปยังไดเรกตอรี่ Temporary หรือ Download (ให้จำไดเรกตอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง)
2. ให้ไปที่ไดเรกตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์  ChipsetDriver.EXE เพื่อเริ่มการติดตั้ง

3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎในตัวช่วยติดตั้งนั้น

4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น