รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-CS36GJ
 • VGN-CS38GD
 • VGN-CS36TJ
 • VGN-CS33G
 • VGN-CS31GN
 • VGN-CS36MJ
 • VGN-CS37GH
 • VGN-CS33M
 • VGN-CS33T
 • VGN-CS36SJ
 • VGN-CS32GH
 • VGN-CS34GH
 • VGN-CS35GN
 • VGN-CS33S
 • VGN-CS32SH

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Ethernet Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 10.55.3.3

ขนาดของไฟล์

 • 1.16MB

วันที่ออก

 • 2010-07-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

โปรดทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ ตามลำดับการดาวน์โหลดนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ EthernetDriverMarvell.EXE ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2.ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์  EthernetDriverMarvell.EXE นั้น เพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น เมื่อการติดตั้งสำเร็จลงแล้ว ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น