รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-SZ75SN
 • VGN-SZ75GN
 • VGN-SZ79GN
 • VGN-SZ76GN
 • VGN-SZ75MN
 • VGN-SZ79SN
 • VGN-SZ79MN

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้งสำหรับ ซีรี่ย์ VGN-SZ7

ขนาดของไฟล์

 • 0.0MB

วันที่ออก

 • 2008-02-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ดาวน์โหลด

สำคัญ: ก่อนจะดำเนินการกับการอัพเกรดนี้ ให้ทำการปลดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอกทั้งหมด รวมถึงการ์ด พีซี และอื่น ๆ ด้วย
หมายเหตุ: ก่อนการดำเนินการ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO นั้นได้ทำงานอยู่กับ AC adapter ที่ให้มากับเครื่องอยู่แล้ว
หมายเหตุ: ให้ทำการบันทึก ข้อมูล/ไฟล์ และปิดการโปรแกรมที่ทำงานอยู่ ทั้งหมดก่อน

ติดตั้ง

รายละเอียด

ให้ทำการดาวน์โหลดคู่มือติดตั้งสำหรับ ซีรี่ย์ VGN-SZ7 และอ้างอิงขั้นตอนการติดตั้ง เพื่อติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องของ XP ในเครื่อง ซีรี่ย์ VGN-SZ7
หมายเหตุ :
เนื่องจากไฟล์นี้เป็นไฟล์ PDF ดังนั้นจึงให้ทำการเปิดไฟล์นี้ด้วย Adobe Reader