รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-CR37MN
 • VGN-CR34GN
 • VGN-CR37GN
 • VGN-CR32S
 • VGN-CR35G
 • VGN-CR35M
 • VGN-CR32G
 • VGN-CR36G
 • VGN-CR35S

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • สำหรับติดตั้ง Atheros AR5006X Wireless Network Adapter

ขนาดของไฟล์

 • 12.79MB

วันที่ออก

 • 2008-08-11

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อความสำคัญ: ก่อนดำเนินการอัพเกรดโปรดหยุดการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ภายนอกทั้งหมด รวมไปถึง PC Cards
หมายเหตุ:  ก่อนดำเนินการโปรดมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ใช้พลังงานจากหม้อแปลง AC ที่มีมากับเครื่อง
หมายเหตุ:  จัดเก็บข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมด และปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด

รุ่น ATI Graphics
a. ไม่สามารถใช้โหมด Instant
b. ไม่สามารถใช้ปุ่ม AV Mode

รุ่น Intel Graphics:
a. ไม่สามารถใช้โหมด Instant
b. ไม่สามารถใช้ปุ่ม AV Mode
c. Fn+F5/F6 (ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นควบคุมความสว่าง)

รุ่น Atheros Wireless LAN
a. ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ Atheros wireless LAN ได้ด้วย Wireless LAN Switch utility

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์ Wireless-Atheros file ไปที่ไดเรคทอรี่ชั่วคราวหรือไดเรคทอรี่สำหรับดาวน์โหลด (โปรดจดจำไดเร็คทอรี่นี้เพื่อใช้งานต่อไป)
2. โปรดตรวจสอบ H/W SPEC ซ้ำอีกครั้งถ้าเครื่องมี ATI Graphics Device ติดตั้งมาด้วยโปรดติดตั้งไดร์วฟเวอร์นี้ ถ้าเครื่องของคุณมี Intel Graphics Device โปรดข้ามขั้นตอนนี้ไปยังไดเร็คทอรี่ที่ดาวน์โหลดไฟล์และดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์  Wireless-Atheros เพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้งที่ปรากฎ
4. ที่หน้าต่างข้อความ License Agreement โปรดอ่านข้อตกลง คลิ๊กที่ I Agree เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อ
หมายเหตุ:  กล่องข้อความติดตั้งอาจปรากฎขึ้นเป็นครั้งคราวระหว่างการติดตั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้งที่ปรากฎ
5. เมื่อสิ้นสุดการติดตั้ง โปรดรีสตาร์ทเครื่องถ้าจำเป็น