ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGN-CR356
  • VGN-CR35T

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • สำหรับติดตั้งลำดับการติดตั้งสำหรับ VGN-CR3

ขนาดของไฟล์

  • 0.0MB

วันที่ออก

  • 2008-08-11

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อความสำคัญ: ก่อนดำเนินการอัพเกรดโปรดหยุดการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ภายนอกทั้งหมด รวมไปถึง PC Cards
หมายเหตุ:  ก่อนดำเนินการโปรดมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ใช้พลังงานจากหม้อแปลง AC ที่มีมากับเครื่อง
หมายเหตุ:  จัดเก็บข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมด และปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด

รุ่น ATI Graphics
a. ไม่สามารถใช้โหมด Instant
b. ไม่สามารถใช้ปุ่ม AV Mode

รุ่น Intel Graphics:
a. ไม่สามารถใช้โหมด Instant
b. ไม่สามารถใช้ปุ่ม AV Mode
c. Fn+F5/F6 (ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นควบคุมความสว่าง)

รุ่น Atheros Wireless LAN
a. ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ Atheros wireless LAN ได้ด้วย Wireless LAN Switch utility

ติดตั้ง

รายละเอียด

โปรดติดตั้งแอพลิเคชั่นและไดร์วฟเวอร์ตามลำดับการติดตั้งนี้