รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-CR25G
 • VGN-CR26GN
 • VGN-CR23M
 • VGN-CR25S
 • VGN-CR22G
 • VGN-CR23G
 • VGN-CR24G
 • VGN-CR26MN
 • VGN-CR23S

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • สำหรับติดตั้งลำดับการติดตั้งสำหรับ VGN-CR2

ขนาดของไฟล์

 • 0.0MB

วันที่ออก

 • 2008-08-11

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อความสำคัญ: ก่อนดำเนินการอัพเกรดโปรดหยุดการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ภายนอกทั้งหมด รวมไปถึง PC Cards
หมายเหตุ:  ก่อนดำเนินการโปรดมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ VAIO ใช้พลังงานจากหม้อแปลง AC ที่มีมากับเครื่อง
หมายเหตุ:  จัดเก็บข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมด และปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด

         รุ่น ATI:
         1. ไม่สามารถใช้ปุ่ม AV Mode
         2. ไม่สามารถใช้โหมด Instant On

         รุ่น Intel:
         1. ไม่สามารถใช้ปุ่ม AV Mode
         2. ไม่สามารถใช้โหมด Instant On
         3. ไม่สามารถใช้ Fn+F5 และ Fn+F6(ควบคุมความสว่าง)

ติดตั้ง

รายละเอียด

โปรดติดตั้งแอพพลิเคชั่นและไดร์วฟเวอร์ตามลำดับดังนี้