รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-CR13M
 • VGN-CR13G
 • VGN-CR14GN
 • VGN-CR13S
 • VGN-CR12GH
 • VGN-CR11GH
 • VGN-CR11SH

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ลำดับการติดตั้ง

ขนาดของไฟล์

 • 0.0MB

วันที่ออก

 • 2007-10-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ : ก่อนที่จะดำเนินการอัพเกรดนี้ ให้ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอกทั้งหมด รวมถึงการ์ด พีซี ต่าง ๆ ฯลฯ
หมายเหตุ: ก่อนที่จะดำเนินการ ต้องมั่นใจว่า คอมพิวเตอร์ VAIO นี้ ทำงานอยู่โดยการใช้ตัว AC adapter ที่จัดมาให้
หมายเหตุ: ให้ทำการบันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมด และปิดโปรแกรมที่ทำงานอยู่ทั้งหมดก่อน

         CR (ATI Models):
         1. ไม่สามารถใช้งานปุ่ม AV Mode ได้
         2.ไม่สามารถใช้งานโหมด Instant On ได้

        

        CR (Intel model)
         1. ไม่สามารถใช้งานปุ่ม AV Mode ได้
         2.ไม่สามารถใช้งานโหมด Instant On ได้
         3. ไม่สามารถใช้งาน Fn+F5 และ Fn+F6 (ควบคุมความสว่าง) ได้

ติดตั้ง

รายละเอียด

ให้อ้างอิงกับลำดับการติดตั้งเพื่อทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ