ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCSB18GG
  • VPCSB19GG
  • VPCSB17GG
  • VPCSB16FG
  • VPCSB16FA
  • VPCSB18GA
  • VPCSB16FH
  • VPCSB16FF
  • VPCSB19GW
  • VPCSB18GH
  • VPCSB17GW

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • ME Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 7.0.0.1144

ขนาดของไฟล์

  • 4.98MB

วันที่ออก

  • 2011-06-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe นี้ไปยังไดเรกตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำไดเรกตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง).
2. ไปที่ไดเรกตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นี้เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา และเมื่อการติดตั้งสิ้นสุด ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น