ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCCW26FG
  • VPCCW26FH
  • VPCCW23EN
  • VPCCW25FN
  • VPCCW25FH
  • VPCCW25FW
  • VPCCW2AGG
  • VPCCW26FA
  • VPCCW25FG
  • VPCCW2BGN
  • VPCCW28FW
  • VPCCW28FG
  • VPCCW26FW
  • VPCCW25FA

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง VAIO Gate

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.2.0.09240

ขนาดของไฟล์

  • 17.02MB

วันที่ออก

  • 2010-02-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพริเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับการดาวน์โหลด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .zip นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ให้ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ นั้นมาเก็บไว้ และทำการขยายไฟล์ .zip นั้น
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้นเพื่อทำการเริ่มทำการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมา และเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าจำเป็น