เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Recovery Center ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.2.8.200903270a และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

1. ไม่สามารถสร้างสื่อ Recovery-media หลังจากที่ติดตั้ง Windows Vista Service Pack 2

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
โปรแกรมอัพเดตสำหรับ VAIO Recovery Center 1.2.8.200903270a 
ชื่อไฟล์: EP0000177277.exe
ขนาดไฟล์:  2.49 MB (2,614,408 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง โปรแกรมอัพเดตสำหรับ VAIO Recovery Center 1.2.8.200903270a

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.2.8.200903270a

ขนาดของไฟล์

  • 2.49MB

วันที่ออก

  • 2010-07-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000177277.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น