เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Recovery Center ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.5.1.200904230 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย : 

1. ไม่สามารถสร้าง Recovery-media หลังการติดตั้ง Windows Vista Service Pack 2

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:

โปรแกรมอัพเดต VAIO Recovery Center 1.5.1.200904230

ชื่อไฟล์: EP0000174663.exe

ขนาดไฟล์: 2.51 MB (2,637,280 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งโปรแกรมอัพเดตสำหรับ VAIO Recovery Center 1.5.1.200904230

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.5.1.200904230

ขนาดของไฟล์

  • 2.51MB

วันที่ออก

  • 2009-05-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000174663.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น