ข้ามไปยังเนื้อหา

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดตโปรแกรมสำหรับ VAIO Media plus ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.4.1.04160 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

1. ไม่สามารถดูภาพเล็ก (thumbnail) ของภาพถ่ายและวิดีโอที่บันทึกไว้บนเครือข่ายที่ตัวเก็บข้อมูลเชื่อมต่ออยู่ ได้

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
โปรแกรมอัพเกรดสำหรับ VAIO Media plus เวอร์ชั่น 1.4.1.04160
ชื่อไฟล์: EP0000179388.exe
ขนาดไฟล์: 2.73 MB (2,868,272 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง โปรแกรมอัพเกรดสำหรับ VAIO Media plus เวอร์ชั่น 1.4.1.04160

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.4.1.04160

ขนาดของไฟล์

  • 2.73MB

วันที่ออก

  • 2009-06-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000179388.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 

เพื่อทำการตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้สำเร็จหรือไม่  
1. ให้ทำการตรวจสอบที่ไฟล์นี้ C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\Version.txt ว่า มีข้อความ 1.4.1.04160 อยู่ด้วยหรือไม่