ข้ามไปยังเนื้อหา

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-CR313H
 • VGN-CR324
 • VGN-CR327
 • VGN-CR363
 • VGN-CR323
 • VGN-CR343N

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ SuperMulti Drive AD-7560A ไปเป็นเวอร์ชั่น DS05 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

1. ความผิดพลาดในการเขียนแผ่น DVD-R
2. รองรับสื่อมีเดียเพิ่มเติม
 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับ SuperMulti Drive AD-7560A เวอร์ชั่น DS05
ชื่อไฟล์ : EP0000183366.exe
ขนาดไฟล์: 1.71 MB (1,800,872 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับ SuperMulti Drive AD-7560A เวอร์ชั่น DS05

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • DS05

ขนาดของไฟล์

 • 1.71MB

วันที่ออก

 • 2009-06-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000183366.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 

เพื่อทำการตรวจสอบว่า การติดตั้ง นี้ สำเร็จหรือไม่  
1.ให้รัน EP0000183366.exe อีกครั้งหนึ่ง
2. ถ้าการอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้ว ชื่อเวอร์ชั่นปัจจุบันจะปรากฎเป็น“DS05”