รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-TZ37GN
 • VGN-TZ37MN
 • VGN-TZ36GN
 • VGN-TZ37SN
 • VGN-TZ36MN
 • VGN-TZ36SN
 • VGN-TZ38GN

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง VAIO Event Service

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 3.3.00.11020

ขนาดของไฟล์

 • 5.05MB

วันที่ออก

 • 2010-04-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

สำคัญ: ก่อนจะทำการอัพเกรด ให้ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอกทั้งหมดออก รวมทั้ง PC Card และ อื่่น ๆ ด้วย
หมายเหตุ: ก่อนจะดำเนินการต่อ ให้แน่ใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO นั้นทำงานอยู่กับ AC adapter ที่ให้มากับเครื่องอยู่แล้ว
หมายเหตุ: ให้ทำการบันทึกข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดแล้วทำการปิดโปรแกรมที่ทำงานอยู่ทั้งหมดก่อน

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. เรียกไฟล์  VAIO_Event_Service.EXE ขึ้นมาให้ทำงาน
2. ทำตามคำแนะนำของตัวช่วยติดตั้งที่แสดงขึ้นมา
3. ที่ไดอะล็อกข้อตกลงลิขสิทธิ์การใช้งาน ให้อ่านข้อตกลงนั้น แล้วคลิกที่ I Agree เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
หมายเหตุ: อาจจะมีกล่อง Setup ปรากฎขึ้นมาหลายอันในช่วงสั้น ๆ ในระหว่างการติดตั้งนั้น ให้ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมานั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นลง ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น