ข้ามไปยังเนื้อหา

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Keyboard Receiver Firmware ไปเป็นเวอร์ชัน 1.81 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แก้ปัญหาของการหยุดทำงานของการเลือก USB.
- แก้ปัญหาของแป้นพิมพ์ เมื่อมีการกดปุ่มซ้ำ ๆ กัน หรือ กดค้างไว้นานกว่า 6 วินาที.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Keyboard Receiver Firmware Update version 1.81
ชื่อไฟล์: EP0000322548.exe
ขนาดไฟล์: 5.41 MB (5,681,152 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Keyboard Receiver Firmware Update version 1.81

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.81

ขนาดของไฟล์

  • 5.41MB

วันที่ออก

  • 2015-03-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000322548.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

กรุณาอ่าน:
1. ท่านต้องทำสองขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น; 1. Update และ 2. Pairing, ที่ใช้ในซอฟต์แวร์นี้.
2. ต้องไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเข้าสู่โหมดนอนหลับ, ต้องทำการรีสตาร์ทและชัตดาวน์ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนการ Update และให้เสร็จสมบูรณ์.

ขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์
1. เสียบ AC adoptor เข้ากับเครื่องแทปเล็ต.
2. เปิด EP0000322548.exe.
3. แตะปุ่ม Update. (ข้อความ Updating firmware... ปรากฎขึ้นมา. รอประมาณ 1 นาที.)
4. ข้อความ Update Success!!! ปรากฎขึ้นหลังจากเสร็จสิ้น, แตะปุ่ม Pairing.
5. ทำการจับคู่ด้วยตนเองตามคำสั่งต่าง ๆ ใน Pairing the Wireless Keyboard with Your VAIO Computer (การจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่าน).
6. แตะปุ่ม Close.
7. Reboot ระบบ.

การตรวจสอบ
ให้ตรวจเช็ค property ของอุปกรณ์ต่อไปนี้ใน device manager;

USB Composite Device (สถานที่: Port_#0001.Hub_#0003) -> Properties -> แทป Details -> Bus reported device description

ตรวจสอบเวอร์ชันหลังจากการติดตั้ง
WUSB NL Dongle V1.81