รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGC-JS15G
  • VGC-JS15T
  • VGC-JS15S

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R0204T4 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

-  แก้ไขประเด็นที่ความสว่างไม่ตรงกับของการปรับตั้งความสว่าง โดย ยูติลิตี้ของระบบ และจะเป็นค่าสูงสุด ภายหลังจากการกลับมาทำงานปกติจากโหมด Sleep

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต BIOS Sustaining เวอร์ชั่น R0204T4
ชื่อไฟล์: EP0000218726.exe
ขนาดไฟล์: 5.40 MB (5,664,768 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดต BIOS Sustaining เวอร์ชั่น R0204T4

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R0204T4

ขนาดของไฟล์

  • 5.4MB

วันที่ออก

  • 2010-12-01

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000218726.exe
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของ BIOS คือ R0204T4