รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGC-LN15T
  • VGC-LV17G
  • VGC-LT28G
  • VGC-LN15G

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดตเฟิร์มแวร์ Blu-ray Drive UJ-225-BSX1  เป็นเวอร์ชั่น Q113 และจะสามารถรองรับสำหรับการอ่านของ BD-R LtH Media

ข้อมูล Downloads:
อัพเดตเฟิร์มแวร์ Blu-ray Drive UJ-225-BSX1 เวอร์ชั่น Q113
ชื่อไฟล์: EP0000228581.exe
ขนาดไฟล์: 1.50 MB (1,581,056 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Blu-ray Drive UJ-225-BSX1 Firmware Update version Q113

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • Q113

ขนาดของไฟล์

  • 1.5MB

วันที่ออก

  • 2010-08-13

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

สิ่งสำคัญ:

การอัพเดตนี้ สามารถใช้สำหรับรุ่นที่มี Optical Drive model UJ-225-BSX1 

ถ้าไม่ใช่ อย่าทำการติดตั้ง

การตรวจสอบ:

1. ไปที่ Device Manager

2. ขยาย DVD/CD-ROM Drives เพื่อแสดง Optical Driver model

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิก EP0000228581.exe 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น

4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งประสบความสำเร็จหรือไม่:
1. Run โปรแกรม installer อีกครั้ง
2. ถ้าการอัพเดตประสบความสำเร็จ ข้อความ It is unnecessary to update จะปรากฏขึ้น