เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Media plus TrayIcon Loop ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0.0.06040 และปรับปรุงไฟล์ Version.txt เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Media plus TrayIcon Loop Patch เวอร์ชั่น 1.0.0.06040
ชื่อไฟล์: EP0000226125.exe
ขนาดไฟล์: 2.36 MB (2,478,080 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง VAIO Media plus TrayIcon Loop Patch เวอร์ชั่น 1.0.0.06040

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.0.06040

ขนาดของไฟล์

  • 2.36MB

วันที่ออก

  • 2010-07-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows XP
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000226125.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น