เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดตVAIO Content Importer / VAIO Content Exporter ไปเป็นเวอร์ชั่น1.4.73.04270 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- ปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ที่นำเข้าจาก SD Card.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเกรด VAIO Content Importer / VAIO Content Exporter เวอร์ชั่น 1.4.73.04270
ชื่อไฟล์: EP0000225148.exe
ขนาดไฟล์: 46.3 MB (48,603,136 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเกรด VAIO Content Importer / VAIO Content Exporter เวอร์ชั่น 1.4.73.04270

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.4.73.04270

ขนาดของไฟล์

  • 46.3MB

วันที่ออก

  • 2010-07-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000225148.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จl:
1. ไปที่ C:\Program Files\Sony\VAIO VP Utilities\version.txt และตรวจสอบเวอร์ชั่นว่าเป็น 1.4.73.04270