รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGC-JS35TJ
 • VGC-JS35GJ
 • VGC-JS35SJ
 • VGC-JS25S
 • VGC-JS25G
 • VGC-JS25T

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS Sustaining ไปเป็นเวอร์ชั่น R0285T4 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย :

- ความสว่างจะกลายเป็นระดับความสว่างสูงสุดหลังจากกลับเข้าสู่การทำงานปกติจาก Sleep/Hibernate.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
BIOS Sustaining เวอร์ชั่น R0285T4
ชื่อไฟล์: EP0000218295.exe
ขนาดไฟล์:  5.40 MB (5,664,768 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง BIOS Sustaining เวอร์ชั้น R0285T4

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R0285T4

ขนาดของไฟล์

 • 5.4MB

วันที่ออก

 • 2010-07-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista SP2 64bit
 • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000218295.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 
การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว : 

1. เปิดไปที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของ BIOS เป็น R0285T4