เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต OpenMG Setup ไปเป็นเวอร์ชั่น 5.4.00.04020 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- Internet Explorer หยุดไม่ตอบสนองเมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้ ใน AOL.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
โปรแกรมอัพเดตสำหรับ OpenMG Setup เวอร์ชั่น 5.4.00.04020
ชื่อไฟล์: EP0000214219.exe
ขนาดไฟล์:  24.3 MB (25,520,128 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง โปรแกรมอัพเดตสำหรับ OpenMG Setup เวอร์ชั่น 5.4.00.04020

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 5.4.00.04020

ขนาดของไฟล์

  • 24.3MB

วันที่ออก

  • 2010-07-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000214219.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 
การตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้ว : 

1. เปิด Registry Editor

2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\OpenMG\

3. InstallerVersion 5.4.00.04020