รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-FE34SP
 • VGN-FE25TP
 • VGN-FE25GP
 • VGN-FE24SP
 • VGN-FE28GP
 • VGN-FE35TP
 • VGN-AR28GP
 • VGN-FE28CP
 • VGN-AR28CP
 • VGN-AR25GP
 • VGN-FE37SP
 • VGN-FE35GP
 • VGN-FE25CP
 • VGN-FE35C
 • VGN-FE38GP
 • VGN-FE38CP
 • VGN-FE27SP

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต SuperMulti Drive Firmware UJ-850BSX1-J ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.11 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย :

- การเขียนไม่ได้บนแผ่น DVD-RW

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
เฟิร์มแวร์สำหรับ SuperMulti Drive UJ-850BSX1-J เวอร์ชั่น 1.11
ชื่อไฟล์: EP0000208111.exe
ขนาดไฟล์:  2.65 MB (2,787,328 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง เฟิร์มแวร์สำหรับ SuperMulti Drive UJ-850BSX1-J เวอร์ชั่น 1.11

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.11

ขนาดของไฟล์

 • 2.65MB

วันที่ออก

 • 2010-07-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP
 • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

สำคัญ:

 

อัพเดตนี้ใช้ได้สำหรับ เครื่องรุ่นที่มี Optical Drive รุ่น UJ-850BSX1-Jเท่านั้น

ถ้าไม่ใช่ ไม่ต้องทำการติดตั้งเข้าไป

 

วิธีการตรวจสอบ:

1. ให้ไปที่ Device Manage

2. ขยาย DVD/CD-ROM Drives เพื่อแสดงชื่อรุ่นของ Optical Driver

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000208111.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
การตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้ว  

1. ให้ทำการเรียก แพ็กเกจตัวติดตั้งอีกครั้ง
2. ถ้าการอัพเดตทำได้สำเร็จแล้ว จะมีข้อความว่า "It is unnecessary to update." ปรากฎขึ้นมา